Akida

Allahova lijepa imena

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Allahova lijepa imena

Imena Allaha Uzvišenog ukazuju na Njegovu potpunost i ona su izvedena iz Njegovih Svojstava, tako da su u isto vrijeme i imena i svojstva, te zbog toga i jesu najljepša.

Znanje o Allahovim imenima i svojstvima je najčasnije, najuzvišenije znanje i Njegovo izučavanje spada u najveću obavezu.

Neka od Allahovih lijepih imena:

 • Allah (الله):

Onaj Koji se obožava, Koga su stvorenja prihvatila kao Boga i vole Ga, veličaju Ga, pokoravaju Mu se i od Njega traže pomoć za Svoje potrebe.

 • Er-Rahman – Er-Rahim (الرحمن الرحيم):

Njegova milost sve obuhvata i do svakog stvorenja stiže.

 • El-Melik (الملك):

On posjeduje sva stvorenja i On je posjednik svih svjetova, na nebesima i na Zemlji.

 • El-Malik (المالك):

U Njegovoj vlasti su sve kraljevine, vladari i robovi.

 • El-Melik (المليك):

Onaj Čije naredbe se sprovode, u Njegovoj ruci je vlast, daje vlast kome hoće i uzima je od koga hoće.

 • El-Kuddus (القدوس):

Nema nikakvih mahana i nedostataka i opisan je svim osobina potpunosti.

 • Es-Selam (السلام):

Čist je od svih nedostataka i mahana, u Njegovim rukama je mir i od Njega dolazi mir.

 • El-Mumin (المؤمن):

Onaj od čije su nepravde stvorenja sigurna. On je stvorio sigurnost i daruje je onome kome hoće od robova.

 • El-Muhejmin (المهيمن):

Svjedok nad stvorenjima i onim što oni rade. On sve može, ništa Mu nije nepoznato, i Njemu ništa nije nemoguće.

 • El-Aziz (العزيز):

Njemu pripada sva snaga i ponos. On je Snažni i Svemogući kojeg niko ne može pobjediti. On je Jaki i Snažni i sva stvorenja Mu se pokoravaju.

 • El-Džebbar (الجبار):

Uzvišen nad Svojim stvorenjima, Njima vlada kako hoće, Silan je i snažan, besprekorno upravlja Svojim stvorenjima i popravlja njihova stanja.

 • El-Mutekebbir (المتكبر):

Onaj Koji se uzvisuje iznad Svojstava stvorenja i ništa nije kao On. On je uzvišen nad svakim zlom i napravdom.

 • El-Kebir (الكبير):

Sve što je ispod Njega je malo i Njemu pripada ponos i veličina i na nebu i na Zemlji.

 • El-Halik (الخالق):

Stvorio je stvorenja bez bilo kakvog primjerka od prije. On je sve Sam stvorio i nema sudruga.

 • El-Hallak (الخلاق):

Onaj Koji je stvorio stvorenja i sve Svojom moći stvara kada hoće i kako hoće.

 • El-Bariu’ (البارئ):

Tvorac stvorenja Svojom moći i Onaj Koji je među stvorenjima napravio razliku i učinio ih skladnim.

 • El-Musavvir (المصور):

Onaj Koji je stvorenja oblikovao u raznim oblicima, pa ih ima dugih i niskih, velikih i malih, raznih težina, boja i oblika.

 • El-Vehhab (الوهاب):

Onaj Koji je blagodaran i daje blagodati uvijek, te poklanja kome hoće šta hoće.

 • Er-Rezzak (الرزاق):

Onaj Čija opskrba obuhvata sva stvorenja. Svako se hrani Njegovom opskrbom i stanuje u Njegovom carstvu.

 • Er-Razik (الرازق):

Onaj Koji je stvorio opskrbu i dostavio je stvorenjima iz Svoje dobrote i moći.

 • El-Gafur – El-Gaffar (الغفور الغفار):

Onaj Koji je poznat po tome što prašta i preko ružnih postupaka prelazi zbog milosti prema stvorenjima.

 • El-Gafir (الغافر):

Onaj Koji prekriva grijehe Svojih robova, Čiji je oprost velik i Onaj Koji je otvorio vrata oprosta Svojim robovima.

 • El-Kahir (القاهر):

Onaj Koji je uzvišen i iznad Svojih robova, pred čijom se uzvišenošću vratovi povijaju i pred Čijom su veličinom oholnici poniženi.

 • El-Kahhar (القهار):

Onaj Koji je sva stvorenja usmjerio ka onome što On želi. On je jedini svemoćan, a svi drugi su nemoćni.

 • El-Fettah (الفتاح):

Onaj Koji sudi među robovima istinito i pravedno, otvara im vrata milosti i opskrbe, pomaže Svoje robove Koji vjeruju i samo On zna skriveno.

 • El-Alim (العليم):

Ništa mu nije skriveno. Zna ono što je tajno i ono što je skriveno, ono što je vanjsko i unutarnje, riječi i postupke, vidljivo i nevidljivo, poznaje sve tajne, i sve zna.

 • El-Medžid (المجيد):

Onaj Koji se štuje zbog onog što radi i Njegovi Ga robovi veličaju zbog Njegove uzvišenosti. Njemu se hvala i slava iznosi zbog Njegove veličine i uzvišenošti, dobročinstva, imena i svojstava koje posjeduje

 • Er-Rabb (الرب):

Vladar Koji upravlja, Gospodar svih gospodara, vladar stvorenja, Koji odgaja Svoja stvorenja, i brine se o njihovim stvarima i na ovome, i na budućem svijetu. Nema Boga osim Njega, niti ima Gospodara pored Njega.

 • El-Azim (العظيم):

Onaj Koji je Bićem, imenima, svojstvima, vlašću i upravom uzvišen i veličansven.

 • El-Vasi’u (الواسع):

Njegova milost sve obuhvata, Njegovo znanje sve obuhvata, Njegove opskrba obuhvata sva stvorenja, Njegova vlast i uprava i uzvišenost sve obuhvataju, Njegova dobrota sve obuhvata.

 • El-Kerim (الكريم):

Plemeniti, Onaj Koji mnogo dobra čini i Koji je čist od svih mahana.

 • El-Ekrem (الأكرم):

Onaj Koji je sve obuhvatio Svojim blagodatima, i dobročinstvom. Onaj kome je draže biti blagodaran nego škrt.

 • El-Vedud (الودود):

Onaj Koji voli Njemu pokornog i onoga ko Mu se povrati i pokaje, Koji Ga hvali, Onaj Koji čini dobro i njima i drugima, Onaj Koji daje blagodati Svojim robovima budeći tako njihovu ljubav prema Njemu.

 • El-Mukit (المقيت):

Onaj Koji sve čuva i pazi, i Koji stvorenjima daje opskrbu.

 • Eš-Šekur (الشكور):

Onaj Koji umnogostručava dobra djela, Koji briše loša djela, i Koji podiže stepene.

 • Eš-Šakir (الشاكر):

Onaj Koji je zadovoljan i sa malo pokornosti, Koji za pokornost daje veliku nagradu, Koji daje mnogo blagodati, i zadovljan je kad Mu se i malo zahvali.

 • El-Latif (اللطيف):

Ništa mu nije skriveno, čini dobročinstvo prema robovima i blag je prema njima kada se oni i ne nadaju. On je u sve upućen, do Njega pogledi ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire.

 • El-Halim (الحليم):

Onaj Koji ne žuri da robove Svoje kazni zbog grijeha, nego ih ostavlja ne bili se pokajali.

 • El-Habir (الخبير):

Onaj kome ništa nije skriveno, bilo pokretno ili nepokretno, govorilo ili nijemo bilo, veliko ili malo, vidljivo ili nevidljivo.

 • El-Hafiz (الحفيظ) ():

Onaj Koji čuva što je stvorio, i čije znanje obuhvata sve.

 • El-Hafiz (الحافظ):

Onaj Koji čuva djela Svojih robova, i Koji Svoje dobre robove čuva od grijeha, Onaj Koji nije odstutan od onog što čuva.

 • Es-Semi’u (السميع):

Onaj Koji sve glasove čuje, i Čiji sluh sve glasove obuhvata. Ne zaokuplja Ga slušanje jednog govora od slušanja drugog, pored razlike u jezicima i onom što se od Njega traži. Kod Njega je isto tajno i javno, i nema razlike za Njega u onome što je blizu ili daleko.

 • El-Basir (البصير):

Onaj Koji sve vidi, Koji poznaje potrebe i postupke Svojih robova i zna ko zaslužuje da bude upućen, a ko zaslužuje da bude u zabludi, ništa Mu nije skriveno, niti Mu šta može umaći.

 • El-Alijju, El-E’ala, El-Mute’al (العلي الأعلى المتعال):

Onaj Koji je uzdignut i uzvišen, sve je pod Njegovom kontrolom i moći, On je veliki i ništa nije veće od Njega, Uzvišen i ništa nije uzvišenijie od Njega.

 • El-Hakim (الحكيم):

Onaj Koji svaku stvar, Svojom mudrosti i pravdom, stavlja na njeno pravo mjesto, mudar je u Svom stvaranju i odredbi, mudar je u Svojim riječima i djelima, mudar je u Svojoj nagradi i kazni.

 • El-Hakemu, El-Hakim (الحكم الحاكم):

Onaj Koji upravlja onim što vlada, Njemu je sva vlast potčinjena, On je zaštitnik i nikome nepravdu ne čini.

 • El-Hajju (الحي):

Onaj Koji ne umire, Onaj Koji opstaje i nemoguće je da umre, On nikada ne prolazi i On je zauvijek.

 • El-Kajjum (القيوم):

Onaj Koji sam po sebi opstoji i niko Mu nije potreban, Onaj Koji čini da sve drugo opstoji, i svim stvorenjima On upravlja, Živi i Vječni, Kojeg ne obuzimaju niti drijemež niti san.

 • El-Vahid, El-Ehad (الواحد الأحد):

On je jedini potpun i savršen i niko sa Njim u toj savršenosti nema udjela.

 • El-Hasib (الحاسب), El-Hasib (الحسيب):

Dovoljan je Svojim robovima, a oni su uvijek o Njemu ovisni, On svodi račune sa Svojim robovima.

 • Eš-Šehid (الشهيد):

On je upoznat sa svim stvarima, Njegovo znanje obuhvata sve, i On će biti svjedok za i protiv Svojih robova zbog onoga što su činili.

 • El-Kavijj (القوي):

On ima potpunu snagu, i Njega niko ne može nadvladati, Njemu bjegunac ne može umaći, On je Snažni Koji je nadvladao sve snažne.

 • El-Metin (المتين):

Jaki i Snažni, čija snaga uvijek traje, Njegovoj snazi nema kraja niti je ona čime ograničena.

 • El-Velijju (الولي):

On svime upravlja i vlada u Svome ogromnom carstvu.

 • El-Mevla (المولى):

Onaj Koji voli i pomaže Svoje robove vjernike.

 • El-Hamid (الحميد):

On zaslužuje da Mu se zahvalno bude, On je hvaljen zbog Svojih imena i svojstava, postupaka i riječi, na dobru koje čini, na onome što je propisao i odredio, na sevapu i kazni koju daje, el-Hamid je Onaj Koji nagrađuje Svoje robove i za najmanje dobro koje učine.

 • Es-Samedu (الصمد):

Onaj Koji je savršenstvo u Svojoj vlasti, uzvišenosti, i plemenitosti. Od Njega se traži utočište i Njemu se pribjegava u potrebama. On u tome nema sudruga.

 • El-Kadiru (القدير), El-Kadiru (القادر), El-Muktediru (المقتدر):

On ima potpunu moć, Moćni kojeg ništa ne može nadvladati, ništa mu ne može umaći, On posjeduje vječnu, savršenu i potpunu moć, On je Moćni Koji je u svemu što posjeduje moć stvario moć.

 • El-Vekil (الوكيل):

On upravlja svime što je vezano za stvorenja u svim svjetovima, na nebesima i na zemlji.

 • El-Kefil (الكفيل):

Pazi na sve, upravlja svakom dušom, zadužen da ljudima opskrbu daje, i da vodi brigu o njihovim interesima, Onaj Koji svim ljudima daje opskrbu.

 • El-Ganijju (الغني):

On je neovisan od stvorenja, On je bogat i Njegove riznice nikad i nimalo ne presušuju.

 • El-Hakku (الحق):

Nema sumnje nimalo u Njegovo postojanje, Njegovo postojanje nije skriveno stvorenjima.

 • El-Mubinu (المبين):

Onaj Koji je jasan, i Koji je stvorenjima pojasnio puteve Koji vode uspjehu, i na ovome, a i na budućem svijetu.

 • En-Nur (النور):

Onaj Koji je obasjao nebesa i Zemlju, i prosvijetlio je srca vjernika spoznajom Njega i vjerovanjem u Njega.

 • Zul-Dželali vel-Ikrami (ذو الجلال والإكرام):

On jedini zaslužuje da Ga se boji i da Mu se pohvala iznosi, Uzvišeni i Gordi, Milostivi i Dobročinitelj.

 • El-Berru (البرّ):

Milostiv prema robovima, vodi brigu o njima i dobro im čini.

 • Et-Tevvabu (التواب):

On pokajnicima prašta, i preko loših djela prelazi onima Koji Mu se obrate, stvorio je tevbu i prima je od robova.

 • El-Afuvvu (العفوّ):

Onaj Čiji oprost obuhvata loše postupke koje robovi čine, posebno ako Mu se pokaju i oprost zatraže.

 • Er-Reufu (الرؤوف):

Onaj Koji posjeduje blagost, milost i ljubaznost prema Svojim robovima.

 • El-Evvelu (الأول):

Onaj prije Kojeg nije bilo ništa. Prvi.

 • El-Ahiru (الأخر):

Onaj Koji nakon Njega nema ništa, Posljednji.

 • Ez-Zahiru (الظاهر):

Onaj iznad Kojeg nema niko.

 • El-Batinu (الباطن):

Onaj bez Kojeg ništa ne može postojati.

 • El-Varisu (الوارث):

Onaj Koji ostaje nakon što Njegova stvorenja nestanu. Njemu se sve vraća i On je Živi Koji ne umire.

 • El-Muhitu (المحيط):

On sve obuhvata, Njegova moć sva stvorenja obuhvata, a stvorenja nisu u stanju da Mu umaknu, i da od Njega pobjegnu, On sve Svojim znanjem obuhvata, i On zna broj svega što postoji.

 • El-Karib (القريب):

Onaj Koji je svemu blizu, blizu je onome ko Ga zove, a Njemu se približava raznim vidovima ibadeta i dobročinstva.

 • El-Hadi (الهادي):

Onaj Koji sva stvorenja upućuje na ono što im koristi, upućuje Svoje robove ka svakom dobru, i pojašnjava im šta je istina, a šta nije.

 • El-Bedi’u (البديع):

Onaj Kome ništa nije slično, i Koji je stvorio sve što postoji bez prethodnog primjerka.

 • El-Fatir (الفاطر):

Onaj Koji je stvorenja stvorio, i Koji je nebesa i Zemlju stvorio, a nisu postojali.

 • El-Kafi (الكافي):

Onaj Koji Svojim robovima daje sve što im treba i za čim su u potrebi.

 • El-Galib (الغالب):

Onaj Koji je uvijek nadmoćan, niko ne može da zaustavi ono što je On odredio, ili da spriječi ono što je dozvolio. Njegovu odredbu niko nije u stanju promijeniti, niti Njegovo odluku neko može pobiti.

 • En-Nasir (الناصر), En-Nasir (النصير):

Onaj Koji poslanike i njihove sljedbenike pomaže protiv neprijatelja. Samo je u Njegovim rukama pobjeda, i niko u tome nema udjela sa Njim.

 • El-Muste’an (المستعان):

Onaj Koji ne traži pomoć, nego se pomoć od Njega traži, Njega mole i dobri i loši, a On daje i jednima i drugima, pa nema snage niti moći osim sa Njim.

 • Zul-Me’aridž (ذو المعارج):

Onaj Kojem se penju meleki i Džibril i kojem se uzdižu dobra djela i lijepe riječi.

 • Zut-Taul (ذو الطول):

Onaj Koji se Svoje blagodati razasuo po Svojim stvorenjima u svakom vremenu i na svakom mjestu.

 • Zul-Fadl (ذو الفضل):

Onaj Koji sve posjeduje i Koji nebrojene blagodati Svojim robovima daruje.

 • Er-Refik (الرفيق):

Onaj Koji voli blagost i one Koji je posjeduju. On je blag prema Svojim robovima, milostiv i ljubazan.

 • El-Džemil (الجميل):

On je Taj Koji je lijep Svojim Bićem, svojstvima i djelima, On je svemu što je lijepo dao ljepotu.

 • Et-Tajjib (الطيب):

Čist od svih mahana i nedostataka, Dobri, Koji je stvorio dobrotu u svemu dobrom.

 • Eš-Šafi (الشافي):

Onaj Koji liječi i odstranjue sve mahane i nedostatke i bolesti i niko mu nije sudrug u tome. On je u svakom lijeku stvorio ozdravljenje.

 • Es-Sebbuh (السبوح):

Čist od svih nedostataka, i kojeg sve što je na nebesima i na Zemlji i ono što je u njima slavi i veliča. Njemu sve što postoji zahvalu iskazuje, zbog Njegovoh lijepih imena i Svojstava koje posjeduje.

 • El-Vitru (الوتر):

Jedan i Jedini, Koji nema sudruga niti Sebi sličnog, On je jedan i neparan. U djelima i ibadetima voli nepar.

 • Ed-Dejjanu (الديان):

Onaj Koji svodi račun sa Svojim robovima i srazmjerno njihovim djelima daje im što su zaslužili. On će među robovima da presuđuje u Danu kada se Njemu vrate.

 • El-Mukaddimu ve-l-Muahhiru (المقدم والمؤخر):

On daje napredak kome hoće, a unazađuje koga hoće, uzdiže koga hoće i ponižava koga hoće, na visok stepen stavlja koga hoće, a onoga koga hoće unizi.

 • El-Mennan (المنان):

Onaj Koji daruje prije nego što se od Njega zatraži, Koji mnogo daje, Onaj Koji Svoje robove obasipa svakom vrstom dobra, blagodatima, opskrbom i darovima u svim vremenima.

 • El-Kabidu (القابض):

Onaj Koji uskraćuje dobro kome želi, zbog Svog savršenog znanja i mudrosti.

 • El-Basitu (الباسط):

Onaj Koji Svojim blagodatima obasipa i kome hoće daje veliku opskrbu.

 • El-Hajijju, Es-Sittiru (الحيي الستير):

Onaj Koji voli od Svojih robova stidljive i skrivene. On je Taj Koji mnoge grijehe i mahane Svojih robova sakrije,  i On se stidi da odbije onoga ko Ga doziva.

 • Es-Sejjidu (السيد):

Onaj Koji je savršen u Svojoj slavi, veličini, uzvišenosti i snazi, kao i u drugim osobinama.

Prijevod: Senad Muhić

Revizija: Mr. Hakija Kanurić, Ersan Grahovac

Islamhouse.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta