Odgovori

Četiri nova pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Da li je dozvoljeno čitati horoskop???

PITANJE: Es-selamu alejkum! Želio bih saznati kakav je propis u vezi sa horoskopom i utjecajem zvijezda na čovjekov život? Da li zvijezde i datum rođenja utječu na čovjekovu sudbinu?

ODGOVOR: Cijenjeni brate u vjeri, pošto je literatura u kojoj se mogu naći horoskopi prisutna na tržištu već duže vrijeme, zato su i islamskim učenjacima upućena bezbrojna pitanja o toj tematici. Rezimirano ćemo ti spomenuti njihove fetve, a nakon toga u cijelosti jednu ili dvije fetve o tome.

Čitanje horoskopa nije dozvoljeno, kao što nije dozvoljeno vjerovati u ono što piše u njima. Muslimani vjeruju, na osnovu mnogih argumenata, da budućnost – gajb ne zna niko osim Uzvišeni Allah. Mnogo je argumenata koji potvrđuju spomenutu činjenicu – da jedino Uzvišeni Allah poznaje gajb, to nam potvrđuju riječi Uzvišenog: “U Njega su ključevi gajba, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne a da On za njega ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi’’ (El-En’am – Stoka, 59); kao i riječi: ”Reci: ‘Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi – gajb’; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.” (En-Neml – Mravi, 65)

Predskazivanje budućnosti – gatanje, strogo je zabranjeno, što svakako obuhvata horoskope, gledanje u fildžan, gledanje u dlan i sl. Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik rekao: “Ko ode gataru -vračaru ili proroku, te povjeruje u ono što mu kaže, taj je uznevjerovao – negirao ono što je objavljeno Muhammedu. (Ebu Davud, Tirmizi, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

Zaista je čudno kako ljudi vjeruju horoskopu, nekoj ciganki gatari, vjeruju u fildžan, grah i kašike, a ne vjeruju u ono što im je rekao Allahov Poslanik, koji ne govori po hiru svome, već je to objava od Allaha. On kao najodabranija ličnost, Allahov poslanik, nije poznavao gajb, a da ga zna neka ciganka, neki sihirbaz?! Jedne prilike je djevojčica pjevala u prisustvu Allahovog Poslanika, pa kada je kazala: “Među nama je Poslanik koji zna šta će biti sutra” , naredio joj je da to više ne ponavlja, i da pjeva ono što je pjevala prije, govoreći da gajb – budućnost ne poznaje niko osim Uzvišenog Allaha.” (Buharija)

Jedan od učenjaka kojem je postavljeno pitanje o horoskopima je i veliki učenjak današnjice, šejh Abdur-Rahman ibn Nasir el-Berrak (čija je fetva objavljena na poznatom web sajtu islamtoday), koji između ostalog kaže: ”Govor i tvrdnje da položaji zvijezda imaju utjecaja na ljude i događanja na Zemlji, uistinu je govor proroka i vračara, koji u islamu nema nikakvu težinu – batil, to se smatra lažnim pripisivanjem sebi poznavanja budućnosti – gajba, a općepoznato je da gajb ne zna niko osim Uzvišeni Allah: ”Reci: ‘Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi – gajb; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.” (En-Neml – Mravi, 65)

Muslimani treba da se čuvaju od lažljivaca – gatara i proroka, koji zloupotrebljavaju njihovo neznanje. Muslimanu nije dozvoljeno da ide proroku, niti da ga pita o nečemu. Kazao je Allahov Poslanik: ”Ko ode gataru – vračaru ili proroku, te povjeruje u ono što mu kaže, taj je uznevjerovao – negirao ono što je objavljeno Muhammedu.” (Ebu Davud, Tirmizi, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)
_______________________________

2. Propis džuma-namaza za putnika / musafira (vozač kamiona)

PITANJE:

Već duže vrijeme čitam i slušam mnoga predavanja, kao i odgovore na pitanja, ali nigdje nisam još došao do konkretnog odgovora. Zanima me kakav je propis za čovjeka koji (znam da nema opravdanja za propuštanje namaza, pogotovo džume), “opravdano” propusti džuma-namaz? Konkretno, evo pitanje iz primjera: Čovjek je vozač kamiona, u vrijeme džuma-namaza nađe se na mjestu gdje nema džamije i ljudi s kojim bi mogao obaviti namaz, ali za recimo sat vremena dođe na mjesto gdje može klanjati, da li je on dužan tada klanjati džuma-namaz ili podne, ili pak neće klanjati ništa do ikindije?

ODGOVOR:

Uvaženi brate u vjeri, koliko vidim vaše pitanje se tiče klanjanja džuma-namaza za osobu koja je putnik / musafir.
Kada islamski učenjaci spominju osobe na koje se ne odnosi obaveznost džuma-namaza, spominju i putnika / musafira. Osoba koja se po šerijatskim smjernicama i odrednicama smatra putnikom nije obavezna da klanja džuma-namaz, a ako bi ga klanjao (u džematu, a ne on kao pojedinac) njegov namaz je validan.

Zabilježeno je da je Allahov Poslanik više puta odlazio na putovanja, ali nikada nije zabilježeno da je na putu klanjao džumu, pa čak kada je bio na Oproštajnom hadždžu u kojem je dan Arefata bio u petak, Allahov Poslanik nije klanjao džumu, već je spojeno i skraćeno klanjao podne i ikindiju.

Govoreći o pitanju džuma-namaza u pogledu putnika, Ibn Kudame je kazao: “A što se tiče putnika, većina učenjaka smatrala je da on nije obavezan da klanja džuma-namaz. Tog stava bio je imam Malik u Medini, Es-Sevri u Iraku, Šafija, Ishak, Ebu Sevr, a prenosi se da je tog stav bio ‘Ata, Omer ibn Abdul-Aziz, El-Hasan i Ša’bi… Naš (misli na hanbelijsku pravnu školu) dokaz, da džuma-namaz nije obavezan musafiru jeste taj da Allahov Poslanik ne bi klanjao džuma-namaz tokom putovanja.

Tokom obavljanja Oproštajnog hadždža kada je dan Arefata bio u petak, Allahov Poslanik tog dana spojeno je klanjao podne i ikindiju, i nije klanjao džumu. Isto tako, četverica pravednih halifa, radijallahu anhum, također su obavljali hadž ili odlazili na druga putovanja i niko od njih nikada nije klanjao džuma-namaz na putu. Isto tako, to je bila stalna praksa ostalih ashaba Allahovog Poslanika i onih koji su došli nakon njih…. Ovo se može smatrati konsenzusom po ovom pitanju, koji je zasnovan na vjerodostojnom sunnetu Allahovog Poslanika, i stoga nije dopušteno postupati suprotno tome.” (El-Mugni, str. 2/250)

U spomenutoj situaciji, čovjek koji u vremenu džume prolazi kroz mjesta u kojima nema mesdžida i u kojima se ne klanja džuma, nakon što stigne u mjesto gdje može da klanja (ako su ljudi već klanjali), on će se ponašati kao da nije petak, tako da će klanjati podne dva rekata, a ako ima potrebu, može da spoji ikindiju sa podne-namazom, tako što će svaki od spomenutih namaza klanjati po dva rekata, sa jednim ezanom i dva zasebna ikameta.

Ako se putnik, prolazeći kroz mjesto u kojem se klanja džuma, zaustavi i klanja džuma-namaz, njegov džuma-namaz je validan i u toj situaciji (po jačem mišljenju) ne može da spoji ikindija-namaz sa džumom, već mu je obaveza da ikindija-namaz klanja nakon nastupanja ikindijskog vremena. A Allah najbolje zna!
_____________________________________

3. Kako da postupam sa svojim roditeljima koji su daleko od vjere?

PITANJE:

Odrasla sam u komunističkoj porodici, moji roditelji nisu klanjali, nisu se molili Gospodaru, pritom nisu bili zainteresirani za moj odgoj (ili odgoj moje braće i moje sestre). To je sve onako teklo –”kako god’’. Nikad nam nisu ukazivali na naše oblačenje, slušanje muzike, na klanjanje namaza i mnoge druge stvari koje tek sada uviđam, kada sam odrasla. Zahvaljujući Allahu, dž.š., i Njegovoj milosti, On nije dopustio da zaboravim na Njega.

Moja majka je udaljena daleko od naše vjere i ljuti se kada joj ukažem na neke stvari (koje su islamom propisane), ne priča sa mnom, okrene glavu od mene i ne ponaša se lijepo prema meni. Je li musliman treba da trpi i prešuti nepravdu? Je li roditelju dozvoljeno da čini nepravdu i nasilje nad djecom samo zato što je roditelj, a dijete mora da trpi? Kako jedna majka može, odnosno ima li pravo da kune svoju djecu čisto onako jer joj je takav rječnik (zbog našeg podneblja) i primaju li se te kletve?

ODGOVOR:

Uvažena i cijenjena sestro, da bi odgovor na vaše pitanje bio potpun, trebalo bi doista da se dotaknemo mnogih pitanja, a ja ću ovom prilikom spomenuti nekoliko, onih koja su, po meni, najbitnija.

Prvo, nikada ne smijete, bez obzira što su roditelji zakazali u vašem odgoju i vašem pravilnom usmjeravanju ka vjeri, da zaboravite na prava vaše majke prema vama. Ne sumnjam da su vam poznate riječi Uzvišenog Allaha: “Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’ – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!“‘ (El-Isra, 23/24)

Drugo, sami ste spomenuli činjenicu da su vaši roditelji mnogo zakazali u vašem vjerskom odgoju, što je veliki pokazatelj stanja vaših roditelja. Vi u vašem ophođenju sa njima i njihovom pozivanju to ne smijete nikako zanemariti. Veoma je bitno da poredate prioritete po njihovoj bitnosti. Neminovno je da će dolaziti do raznih pitanja zašto vi praktikujete određene stvari, zašto od društva u kojem živite odskačete ponašanjem, izgledom, ali vi morate u svemu tome postupiti mudro i ne dopustiti da im date zalogaj od kojeg će se udaviti, ili da im govorite stvari koje oni nisu u stanju da razumiju.

Treće, sve spomenuto ne daje za pravo roditeljima da da nanose nepravdu svojoj djeci, ili da proklinju svoju djecu. Nepravda je nepravda bez obzira od koga dolazila, i islam je ne toleriše ni u kojem obliku. Smatram da je veoma bitno, da kada ambijent bude odgovarajući, svojoj majci pojasnite da je veoma opasno da proklinje djecu, jer se veoma lahko može desiti da dova roditelja protiv djeteta bude uslišana, a da nakon toga sama bude žalila zbog svojih postupaka. S druge strane, ako dijete sigurno zna da nije uzrokovalo nešto zbog čega ne zaslužuje da ga roditelju kunu, ne treba da se boji takvog postupka. A Allah najbolje zna.
___________________________________________

4. Pitanja vezana za male predznake Sudnjeg dana

PITANJE:

Selam alejkum! Vjernica sam i čuvam svoj iman i trudim se što više ojačati ga. U školI smo trenutno ovih dana počeli pričati o Kijametskom danu. Svjesna sam malih predznaka, nakon koji slijede veliki, pa opet mali koji će se nizati brzo jedan za drugim i onda veliki. Profesorica mi je rekla da je ostao još samo jedan mali do početka velikih.Taj mali je borba između muslimana i nemuslimana. Čula sam da je razmak između ovih malih predznaka svakih 50 godina, nisam sigurna. Ima dosta tumačenja, voljela bih da mi kažete nešto o tome. Hvala vam unaprijed.

ODGOVOR:

Smatram, a Allah najbolje zna, da je netačna konstatacija da je ostao još samo jedan mali predznak Sudnjeg dana. To iz razloga što je broj malih predznaka velik i veoma je teško potvrditi tačnost te činjenice. Isto tako, smatram da nije tačna konstatacija da je pedeset godina period između malih predznaka, pošto se sigurno zna da su se mnogi mali predznaci Sudnjeg dana pojavljivali zajedno ili u neposrednoj blizini.

Detaljnije o predznacima Sudnjeg dana možete pročitati u jednoj od najpopularnijih knjiga u arapskom svijetu na tu temu, a koja je, hvala Allahu, prevedena na bosanski jezik, od uvaženog autora Jusufa ibn Abdullaha ibn Jusufa el-Vabila, a koju možete naći na sljedećem linku: http://www.islamhouse.com/p/51242 A Allah najbolje zna!

Na pitanja odgovorio: Elvedin Pezić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta