Rekaik

Čisto srce

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Rekao je ibn Kajjim, rahimehullah u “ al-Džewab al-Kafi“:

„Čisto srce je ono koje je sigurno od širka, mržnje, ljubomore, zavisti, pohlepe, oholosti, ljubavi prema dunjaluku i vođstvu.Tako je ono sigurno od svake štetne stvari koja ga udaljava od Allaha i sigurno je od svake sumnje koja je kontradiktorna Njegovoj Objavi.Ono je sigurno od svake strasti koja se suprotstavlja Njegovoj naredbi i od svake želje koja se natječe sa onim što On traži od svojih robova, i takođe je sigurno od svega što ga odvaja od Allaha.Tako je ovo čisto i sigurno srce u Džennetu na ovom svijetu i u Džennetu u berzahu i u Džennetu na Danu Proživljenja.Sigurnost i čistoća srca ne može biti apsolutno usavršena sve dok nije sigurno od pet stvari:

  1. Od širka koji ruši tewhid
  2. Od novotarije koja se suprotstavlja Sunnetu
  3. Od strasti/želje koja se suprotstavlja Allahovoj naredbi
  4. Od nemarnosti koja je kontradiktorna sjećanju Allaha
  5. Od želje koja ruši čistoću i iskrenost u namjeri i svrsi

Ovih pet stvari su prepreke prema Allahu i ispod svake od njih su mnoge druge kategorije koje sadrže jedinstvena pitanja koja ne mogu biti nabrojana.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta