Tekstovi

Da li je dozvoljeno držati na policama i zidovima slike od članova svoje familije

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ibn Omer, radijallahu anhu, kazivao je: “Jednom je Džibril obećao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da će ga posjetiti, ali je zakasnio, pa se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabrinuo zbog toga. Naposlijetku je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izišao i pošto ga je našao, požalio mu se na to što kasni. Džibril mu reče: ‘Mi ne ulazimo u kuću u kojoj se nalazi slika ili pas.’”[1]

Ebu Talha, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Meleki ne ulaze u onu kuću u kojoj se nalazi pas ili slika.”[2]

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenio je sljedeći Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, hadis: “Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi slika.”[3]

Slične hadise prenose Alija, Ebu Seid el-Hudri, Džabir b. Abdullah i neki drugi ashabi, radijallahu anhum.

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, zabranjeno je postavljati slike na zidove, a danas je veoma rasprostranjeno ukrašavanje zidova slikama.

Drugo, meleki milosti ne ulaze u kuću u kojoj se nalaze slike, pa samim tim ne mole Allaha da oprosti njenim ukućanima niti Ga mole da im ukaže Svoju milost.

Treće, samo meleki milosti ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi slika, za razliku od meleka zaduženih za čuvanje ljudi: oni se nikada od njih ne odvajaju. Također, meleki kazne uvijek mogu doći do onih koje treba kazniti, kao i Melek smrti kada treba dušu uzeti. A Allah najbolje zna.

Četvrto, zabranjene su sve vrste slika, bez obzira da li su nacrtane rukom ili načinjene fotoaparatom.

Peto, zabranjeno je vješanje onih slika na kojima se nalaze živa bića.

Šesto, izlizanu sliku dopušteno je koristiti, tj. onu na kojoj se ne raspoznaje živo biće.

Iz knjige: Enciklopedija zabrana u islamu 3 dio.
Prevodilac: Abdurrahman Kuduzović

NAPOMENA: U ovom tekstu se misli na slike živih bića koje stoje vidljive u sobi, a ne na one koje se nalaze u fotoalbumu

[1] El-Buhari (5960). Aiša i Mejmuna prenijele su hadis sličnog značenja.

[2] El-Buhari (5949) i Muslim (2106).

[3] Muslim (2112).

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta