Namaz

Da li nastojiš da budiš svoju djecu na sabah namaz?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Jedna je žena upitala šejha: “O šejhu, imam djecu koja imaju težak i dubok san, nisam u mogućnosti da ih probudim na sabah namaz, pa kako da postupim?” Šejh je odgovorio: “Kada bi vam se zapalio neki kućanski apart, koji bi prouzrokovao požar u njihovoj sobi, šta bi ti učinila?” Odgovorila je: “Pa, nastojala bi da ih probudim.” Šejh reče: “Ali, kako, kad dubokim snom spavaju?!” Žena reče: “Tako mi Allaha, probudila bih ih, makar ih vukući za njihove vratove!”

Šejh tada reče: “To bi učinila kako bi ih zaštitila od dunjalučke vatre, stoga to učini kako bi ih spasila ahiretske Vatre!”

Sanel Ramić, prof.
______________________________

Za sve roditelje koji svoju djecu žele vidjeti na namazu

Moja je kćerka imala dvanaest godina, a obavljanje namaza za nju je predstavljalo težak teret. Jednog dana rekla sam joj da klanja, a sa strane sam je posmatrala. Uzela je sedžadu i samo je bacila na pod. Nije klanjala. Poslije sam je upitala da li je klanjala, a ona je odgovorila da jeste. Slagala je. Vjerujte mi, bez ikakvih emocija, ošamarila sam je!

Znam da sam pogriješila, ali takva situacija stvarala mi je problem. Nisam znala šta da radim, počela sam plakati i moliti Allaha da mi oprosti. Ni šamar, ni razgovor, ni podsjetnici nisu pomagali da moja kćerka počne obavljati namaz. Jednog dana prijateljica mi je ispričala jednu priču. Ona je jednom prilikom otišla u posjetu kod svoje drugarice i kada je zaučio ezan, poziv za namaz, njena su djeca potrčala da klanjaju, bez ikakvih podsjećanja ili galame.

Upitala ju je kako je postigla to da djeca sama, bez podsjećanja i sa radošću, idu da klanjaju, a ona je odgovorila: “Nemam ništa posebno da ti kažem, osim da sam čak i prije nego što sam se udala učila i do dan-danas učim jednu dovu.”

Nakon što me je posavjetovala, i ja sam počela da učim tu dovu svakog dana na sedždi i u svojim dovama, kad god sam mogla. Drage sestre i poštovana braćo, otkad sam počela da učim tu dovu, moja je kćerka sada prva na namazu, bez ikakvog podsjećanja ili prisiljavanja. Ona ustaje na sabah-namaz bez budilnika, a i njena su braća sada redovna na namazu. Znam da sada željno želite da saznate koja je to dova. To je dova iz sure Ibrahim, 40. ajet, i glasi: “Rabbi dže’alni mukimessalati ve min zurrijjetii rabbena ve tekabbel du’aiGospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu; Gospodaru naš, Ti usliši molbu moju!

Počnimo od danas!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta