Vjerovjesnici

Dva sina i dvije kćerke (Za mlađe)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Nakon što su Adem i Havva, sišli na prostranu Zemlju, poželjeli su vidjeti svoju djecu i svoje potomstvo kako ide po njoj, kako jedu od onoga čime ih Allah opskrbljava i kako ulažu napor u obrađivanju tog novog boravišta. Allahovom voljom mati je rodila djecu. Prvi put rodila je sina Kabila i njegovu sestru. Drugi put rodila je Habila i njegovu sestru…

Adem i Havva su bili sretni zbog blagodati koju im je Allah dao podarivši im dobru i plemenitu djecu. Njih dvoje su ih voljeli i iskazivali nježnost prema njima.

Trud prilikom posla

Nakon što je Havva rodila blizance oni su odrastali pod roditeljskom brigom. Međusobno su se bratski voljeli. Kada su odrasli vidjeli su da život traži rad, marljivost i trud.

Dakle, morali su i Kabil i Habil da se trude na ovoj Zemlji u potrazi za opskrbom, dobrom i srećom. Kabil je vidio da zemlja može rađati sjemenje i hranu, pa je postao zemljoradnik živeći od svog poljoprivredničkog posla. Habil je, opet, vidio da je Allah darovao čovjeka time da mu je stvorio druga stvorenja kao što su ovce i koze, pa je poželio da uzgaja tu stoku. Time je postao čoban. Jeo je sa svojim bratom ono što bi zaradili svojim rukama.

Adem sa svoja dva sina

Porodica je živjela u sreći i blagostanju. Kabil i Habil su odrasli i poželjeli da svaki ima ženu. Allah je nadahanuo oca da obavjesti svoja dva sina o tome i da naredi Kabilu da uzme Habilovu sestru sebi za ženu, i Habilu da uzme Kabilovu sestru. Time se ostvaruje svakome ono što želi. Nije bilo drugog riješenja osim tog načina ženidbe na početku, a poslije je to zabranjeno.

Adem, alejhis-selam, je povjerio te vijesti svojoj dvojci sinova. Ali, šta misliš šta će se desiti? Da li će se oženiti sestrama kao što im je njihov otac Adem, alejhis-selam, naredio? Ili se ta ženidba neće desiti?
Kabilovo protivljenje

Odgovor: Nije došlo do ženidbe kao što je otac htio. Razlog tome je da je Kabilova sestra koju je trebao uzeti Habil, bila ljepša od svoje sestre, pa Kabil nije htio da uzme za ženu osim svoju lijepu sestru.

I tako, Kabil nije bio zadovoljan ovom podjelom. Ljepota je postala razlogom njegovog protivljenja. On je odbijao da se oženi Habilovom sestrom. Bio je ustrajan u tome.

Sukob između dva brata se pogoršao… Otac je pao u nedoumicu. Šta da radi? Šta da čini? Bojao se da sukob ne dovede do nečeg lošeg što Allah ne voli, a to sigurno neće koristiti toj sretnoj porodici.

Rješenje

Dani su prolazili, a Adem nije znao kako riješiti taj problem, sve dok ga Allah nije uputio na pravedno rješenje između dva zavađena brata, a to je da obojica, i Habil i Kabil, prinesu kurban Uzvišenom Allahu. Onaj od koga Allah primi kurban uzet će sestru koju on želi.

I tako, Kabil je prinio iz svoje njive pšenicu, a Habil jednu od najboljih ovaca koje je čuvao. Njih dvojica su ostali čekati rezultat.

Šta misliš čiji će kurban (žrtvu) Allah primiti? Da li će primiti ono što je prinio Kabil iz prinosa svoje zemlje ili ono što je prinio Habil od najboljih ovaca?

Ishod

Obojca su počela moliti Allaha da primi od njih njihov kurban. Svaki se nadao sretnom ishodu. Svaki se nadao da će njegov kurban biti primljen kod Allaha. Habil je bio sretniji nego Kabil, zbog svoje bogobojaznosti. Bio je zadovoljan onim što mu je njegov otac predložio i onim što je Allah objavio, tj. prethodnim rješenjem, nakon što je izbila svađa između njih dvojce.

Allah je primio kurban dobrog i bogobojaznog Habila. Nije primio Kabilov kurban, zbog toga što on nije bio iskren u svom djelu, a nije se pokorio ni naredbi svoga oca. Time se razlikovao od svog brata, što je bilo uzrokom neprimanja njegovog kurbana od strane Uzvišenog Allaha.

Zla namjera

Nako što su obojca saznali da je Allah primio (kurban) od Habila, u Kabilu se rodila zla namjera u njegovoj duši koja je bila puna mržnje i zavisti. Nije mu preostalo ništa drugo, osim da ode svom bratu Habilu. Dozvao ga je i zaprijetio mu rekavši:
“Sigurno ću te ubiti.” Zelio je da ubije sretnog brata kojem su se ispunule njegove želje, da učini nepravdu svom bratu kojeg je Allah volio više nego njega. Kabil je jedno vrijeme živio s odlukom na ubistvo i tešku nepravdu. Ali hoće li, uistinu, ubiti svog brata? Kakav je bio bratov stav kada je saznao za Kabilovu odluku?

Habilov odgovor

Habil je čuo šta hoće njegov brat Kabil i shvatio da ta stvar traži savjet i požrtvovanje. Svog brata je našao ljutog kako žali zbog ishoda, kao da će mu srce puknuti, pa mu priđe i sa saosjećanjem reče: “O brate, ako me ubiješ nećeš postati sretan. Uistinu ti tvoje djelo ništa neće koristiti … Ja nisam uzrok tvoje nesreće i žalosti…. nego ti, moj brate. Ti znaš da Allah ne prima osim od dobrih, bogobojaznih. Odbio si pokornost Allahu i pokornost našem ocu Ademu, koji nas je savjetovao i upućivao. Zaista ja neću pokušati ubiti tebe, makar bio i jači od tebe, jer ja neću da udovoljim šejtanovom iskušenju.” Habil je bio ustrajan u savjetovanju svog brata da bi ga udaljio od tog ružnog djela kojeg je odlučio učiniti.

Habilov udes

Nije koristilo savjetovanje Kabila, niti je to uticalo na njega. Allah je presudio između njega i njegovog brata, pa je otkazao poslušnost svome Gospodaru i pothranjivao mržnju prema svom bratu. Njihov otac im je dao sva rješenja kojima je raspolagao, pa je i ocu, takođe, otkazao poslušnost. Savjetovao ga je njegov brat nakon toga, pa mu je to samo povećalo mržnju i samoobmanutost.
I jednom… dostigala je mržnja u Kabilu vrhunac, pa se odvažio na ubistvo svoga brata i udario ga jednim smrtonosnim udarcem. Habil je na zemlju pao mrtav, bez pokreta. Umro je Habil…ubio ga je Kabil svojom rukom. Sproveo je zlu namjeru koju je gajio i učinio odvratan zločin zbog prolazne ljepote… O njegove žalosti!

Nevina žrtva

Adem, alejhis-selam, je saznao da je njegov sin sproveo svoje djelo i da je nevino Habilovo tijelo palo na zemlju bez života i bez pokreta. Poginuo je Habil (prvi šehid na Zemlji) i nestao s ovog svijeta. Nije bilo bratstva da mu izađe u susret. Habil nije htio da ubije svog brata. Draže mu je bilo da ga savjetuje, jer će se možda udaljiti od zla. Draže mu je bilo da žrtvuje sebe ako će time uputiti druge. @rtva je bio čovjek kojeg je Allah volio i dao mu pamet i mudrost, i učinio da njegovi roditelji budu zadovoljni njime. Citavo njegovo djelo je bilo zbog upućivanja drugih.

Prva nesreća

Tako se desio zločin, nesreća – ubistvo. Siroti otac se rastužio za svojim djetetom koje je ispunilo svoju obavezu, savjetovanjem svog zlobnog, nepokornog brata. Allah je htio da sačuva (od zaborava) prvu nesreću kako bi bila pouka ljudima na Zemlji od njihovog Gospodara i da znaju da Allah prima dobra djela samo od bogobojaznih; da je čovjek dužan savjetovati onoga ko ne zna, bez nagrade ili protuusluge; da je dužan da se strpi na uznemiravanja drugih i njihovim prijetnjama i da se žrtvuje ne putu upute svakog nevjernika koji ne zna istinu… Ali, šta se desilo nakon počinjenog ubistva? Kakva je bila Allahova pažnja prema mrtvom Habilovom tijelu koja je bila nepoznata ubici?

Allah šalje gavrana

Kabil nije znao kako će sakriti tijelo svog brata i osloboditi ga se, pa ga je nosio u vreći na leđima i neprestano je bio u nedoumici ne znajući šta da radi. Allah je htio sačuvati to nevino, plemenito tijelo, pa je poslao gavrana koji je nosio leš drugog gavrana. Stavio ga je na zemlju, a zatim iskopao jednu rupu u zemlji i zakopao njegovo tijelo u nju. To se desilo pred Kabilovim očima, pa mu je povećalo kajanje i žalost. Gavran zna više od njega?! Zajeca prigušenim glasom, napaćenog srca i nemirne duše:
“Teško meni! Zar i ja ne mogu biti kao ovaj gavran?”

A sada

Na kraju kazivanja dođite, dragi moji, da ga ponovo pročitamo na najljepšem načinu (kazivanja) i na najrječitijem govoru…
Dođite plemenitom Kur’anu, koji će nam ispričati kazivanje svojim neprolaznim riječima:

Utječem se Allahu od prokletog šejtana

“Ispričaj im priču o dvojci Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kad je od jednog bila primljenja, a od drugog nije, ovaj je rekao: “Sigurno ću te ubiti!” – “Allah prima samo od onih koji su dobri” – reče onaj.
“I kad bi ti pružio svoju ruku prema meni da me ubiješ, ja ne bih pružio svoju prema tebi da te ubijem, jer ja se bojim Allaha Gospodara svijetova. Ja želim da ti poneseš i moj i svoj grijeh i da budeš stanovnik u vatri.” A ona je kazna za sve nasilnike.
I strast njegova navede ga da ubije brata svoga, pa ga on ubi i postade jedan od izgubljenih.

Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. “Teško meni!” – povika on – “zar i ja ne mogu, kao ovaj gavaran, da zakopam mrtvo tijelo brata svoga!” I pokaja se.”

A sada … Šta mislite, dragi moji, da uzmemo iz kazivanja o njima dvojici pouku: da se naučimo od Habila požrtvovanju na putu upućivanja drugih, kao što smo naučili u prošlom kazivanju kako ćemo sačuvati naše vjerovanje i neprijateljski se odnositi prema Iblisu, Allah ga prokleo. Cujem vaše glasove da se slažete… Hvala vam na vašoj pažnji.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta