Prilozi posjetitelja

Iskušenja – odgoj za vjernika

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Zašto Gospodar iskušava vjernike?  Da bi ih odgojio.  Svi mi, hvala Allahu, klanjamo, postimo Ramazan, idemo na hadž ako smo u mogućnosti. Svi se trudimo da budemo što bolji vjernici. E sad, da nije iskušenja kako bi  Gospodar nagradio na Sudnjem danu, “dobre” sa dobrim, a “najbolje” sa najboljim?? Eh, to je kao da uzmemo zlato. Vidjet ćemo da ima 16-karatno, 18-karatno, 24-karatno. Sve je zlato ali je 24-karatno najvrijednije. Zato što je isklesano na najvećoj temperaturi baš kao što imamo i čovjeka sa najvećim iskušenjima.

“Čovjek se iskušava shodno jačini svoje vjere, pa ukoliko mu vjera bude čvrsta, teške nedaće će ga pogađati, a ukoliko bude slabosti u njegovoj vjeri, Allah će ga iskušati shodno jačini njegove vjere. Neće čovjek prestati biti iskušavan sve dok ne bude hodio zemljom a da pri sebi nema nijednog grijeha.” (Ahmed, 3/52, Et-Tirmizi, 2398, Ibn Madža, 3265. )

Neki se srde na Gospodara: “Pa što baš meni, Gospodaru?”-pa onda izgube nagradu i ovog i onog svijeta.

Neki ljudi kada ih Allah iskuša budu zadovoljni time pa se strpe i Allah bude zadovoljan njima.

Poslanik a.s.kaže: Kada Allah dz.š. zapiše deredžu na Ahiretu svome robu i on svojim dobrim dijelima i zalaganjem ne zasluži tu deredžu, a Gospodar mu je želi, onda ga iskuša u tijelu, imetku i djeci kako bi postigao taj stepen.

Poslanik s.a.w.s je čuo da je jedan od njegovih ashaba teško bolestan. Pa je otišao da ga posjeti kući. Zatekao ga je na postelji. Poslanik mu je proučio dovu pa ga upita: “Jesi li možda tražio nešto od Allaha?” “Jesam” – odgovori ashab. Rekao sam:  “Ako si Gospodaru mislio da me kazniš na Sudnjem danu, kazni me sad na Dunjaluku, a ne na Ahiretu.”Pa mu Poslanik s.a.w.s reče: Trebao si tražiti: -“Gospodaru, podari nam dobro i Ovog i Onog svijeta i sačuvaj nas Džehenemske vatre.Čovječe, ne traži kaznu, jer nećeš izdržati.”

Da je Jusuf a.s. dovio Allahu da ga spasi iskušenja umjesto zatvora, Gospodar bi ga izbavio.

  • Lijepo se Allahu obraćajte. Nekada čovjek sam sebe upropasti dovom.
  • Tražite od Gospodara i ono nemoguće.
  • Ne oklijevajte u dovi. 
  • Ne stidite se. Allah je Svemoćan, Njemu ništa nije nemoguće! Njegove riznice su nepresušne. Da svi ljudi i džini dove Allahu i da im Gospodar ispuni, to neće umanjiti Njegove riznice.                  

Allahovi štićenici koji su iskušavani i koji su pretrpjeli brojne nevolje bit će pozdravljani u Firdevsu: Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište.” (Er-Ra’d, 24.)

☘️Budi strpljiv i traži pomoć od Allaha i sjeti se riječi našeg Poslanika, s.a.v.s.: ”Čudno je stanje vjernika, njemu je uvijek dobro, i takvo stanje nije ni kod koga osim kod vjernika. Ako ga snađe dobro i ako živi u izobilju, on zahvaljuje Allahu i bude mu dobro, a ako ga snađe nevolja, on se strpi i opet mu bude dobro.” (Muslim)

Sa predavanja hfz. Almira Kapica
Priredila sestra E. R.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta