Odgovori

Ismijavanje sa vjerom

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Na NUM-u, vašem web-portalu, objavljen je video-klip na kojem se skupina mladića Bošnjaka ismijava s ezanom, a zatim se druga skupina, na još gori način, ruga namazu. Vjernik se rastuži kad vidi takvo nešto, pa me interesuje je li veliki grijeh rugati se obilježjima islama?

ODGOVOR: Neka je hvala Svevišnjem Allahu, Gospodaru svih svjetova, Onome Koji upućuje koga hoće, a u zabludi ostavlja koga hoće. Neka su mir i spas Resulullahu, njegovoj časnoj porodici i svim ashabima. Dobri Allah uputio je neke ljude na Pravi put i potaknuo ih na činjenje dobrih djela, pa će ih nagraditi, na ovom i na budućem svijetu. A, postupajući pravedno i ne čineći zulum, učinio je da većina ljudi luta u bespućima zablude, nevjerstva, širka, grijehâ, poroka… Svima je dao slobodu izbora, pa mogu, uz učešće vlastite volje, odabrati jedan od dva puta, a od čega i zavisi hoće li na ovom i na budućem, vječnom svijetu biti sretni ili nesretni.

Treba znati da Milostivi Allah nikoga ne prisiljava na vjerovanje ili nevjerovanje: svaki je čovjek upravo ono što sam želi biti. Kolonizacije i življenje s nevjernicima doveli su do toga da se mnogi ljudi stide svoje pripadnosti islamu, pa se stoga, tražeći zadovoljstvo onih koji ne vjeruju, upinju da pokažu kako oni nisu religiozni i da pripadaju islamu samo rođenjem, to jest, da islam nije njihov izbor. Upravo to je kriza identiteta.

Ismijavanje islama, islamskih propisa, obilježja i praktikanata dovoljan je pokazatelj da su se oni koji to čine sasvim odrekli islama i da ne žele biti muslimani. Jer, čovjek ne može istovremeno nešto ili nekog voljeti i rugati mu se. Nesagledive i strašne posljedice ruganja islamu snosit će isključivo oni koji to čine. Oni ne mogu nauditi Svemogućem Allahu, ni Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ni islamu, ni vjernicima. Islamski su učenjaci jednoglasni u mišljenju da ruganje islamu izvodi iz vjere. Ruganje vjeri i vjerskim propisima, kao, naprimjer, bradi, nikabu, mahrami, kratkim nogavicama, veliki je grijeh. Štaviše, onaj ko se naruga nečemu za šta zna da je od islama počinio je nevjerstvo i odmetnuo se time od islama. Ne naziva mu se selam, ne odgovara se na njegov selam, ne stupa se s njime u bračnu vezu, ne naslijeđuje se ako umre, ne konzumira se meso životinje koju zakolje…

Za vrijeme Poslanika islama, sallallahu alejhi ve sellem, dogodilo se da su se neki ljudi u vojnom pohodu na Tebuk rugali karijama, učačima Kur’ana. Govorili su da niko nije strašljiviji a pohlepniji od njih. Allah je u vezi s tim objavio sljedeće ajete: “A ako ih zapitaš, oni će sigurno reći: ‘Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.’ Reci: ‘Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali? Ne ispričavajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici’” (et-Tevba, 65, 66).

Dakle, ismijavali su vjernike zbog vjere, pa su počinili nevjerstvo. I Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije htio primiti njihovo opravdanje iako su se pravdali: “Poslaniče, mi smo ono govorili kako bismo se malo zabavljali i olakšali napor puta!” Osim što se rugaju vjeri, neki ljudi čine i drugu vrstu nevjerstva – psovanje Allaha ili Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili Kur’ana ili džamije ili drugih obilježja vjere. U vezi s tim, neznanje nije opravdanje, kako to kažu islamski učenjaci. Jer ne postoji musliman koji ne zna da je zabranjeno opsovati Allaha, Kur’an, Poslanika islama i vjerska obilježja.

Svi islamski učenjaci kažu da je nevjernik onaj ko opsuje Uzvišenog Allaha, bez obzira na to je li te riječi izgovorio u šali ili u zbilji ili u srdžbi. Šejhul-islam Ibn Tejmijja, rahimehullah, u knjizi “es-Sarimul-meslul”, 1/547, zapisao je sljedeće: “…ako musliman opsuje Allaha, obaveza ga je pogubiti, prema jednoglasnom mišljenju svih islamskih učenjaka, zato što se time odmetnuo od islama i postao gori od nevjernika…” Imam Ibn Kudama, rahimehullah, u djelu “el-Mugni”, 12/298, tvrdi: “Onaj ko opsuje Allaha, džellešanuhu, u šali ili u zbilji ili u srdžbi, takav je nevjernik. Također je nevjernik i onaj ko se ruga Uzvišenom Allahu ili Njegovim znamenjima ili poslanicima ili objavama. Dokaz za to jesu Allahove riječi: ‘A ako ih ti zapitaš, oni će sigurno reći: ‘Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.’ Reci: ‘Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali? Ne ispričavajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici.’’ (et-Tevba, 65, 66).”

Ibnul-Kasim pripovijeda da je imam Malik, rahimehullah, rekao sljedeće: “Onaj musliman koji opsuje Svevišnjeg Allaha mora se pogubiti i od njega se neće tražiti da se pokaje.” Poznati muhadis Ibn Rahavejh, rahimehullah, rekao je: “Islamski su učenjaci jednoglasni u mišljenju da je nevjernik onaj ko opsuje Allaha, džellešanuhu, ili Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem (…), pa makar tvrdio da vjeruje u ono što Allah objavljuje.”

Molimo Allaha, džellešanuhu, pomoću Njegovih lijepih imena i savršenih svojstava da nas sačuva od poskliznuća i da nam oprosti. On sve zna i On je naš zaštitnik.

Abdurrahman Kuduzović, prof.
Vaša pitanja šaljite na adresu: fetve.num@hotmail.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta