Akida

Koga Allah voli?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Od svih ljubavi u našem životu, najvažnija je ljubav našeg Gospodara. On je Taj Koga najviše volimo, a istovremeno se nadamo Njegovoj ljubavi. U Kur’anu Allah na nekoliko mjesta spominje koga to On Uzvišeni voli, pa pogledajmo zajedno.

  1. Allah voli one koji se često kaju

Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.“ (El-Bekare, 222)
_________________________________

  1. Allah voli one koji se uzdaju u Njega

„…A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.“ (Ali Imran, 159)
_________________________________

  1. Allah voli pravedne, pravične

Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu; pa ako ti dođu, ti im presudi ili se okreni od njih; ako se okreneš od njih, oni ti ne mogu nimalo nauditi. A ako im budeš sudio, sudi im pravo jer Allah voli pravedne.“ (El Ma’ide, 42)

Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su pravični.“ (El Mumtehine, 8)
__________________________________

  1. Allah voli onoga ko se kloni grijeha

Samo onoga ko obavezu svoju ispuni i grijeha se kloni Allah voli.“ (Ali Imran, 3)
________________________________

  1. Allah voli one koji dobra djela čine

…za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine…“ (Ali Imran, 134)

I imetak na Allahovom putu žrtvujte, i sami sebe u propast ne dovodite, i dobro činite – Allah, zaista, voli one koji dobra djela čine.“ (El Bekare, 195)
________________________________

  1. Allah voli one koji se mnogo čiste

Džamija čiji su temelji, već od prvoga dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš molitvu. U njoj su ljudi koji se vole često prati, a Allah voli one koji se mnogo čiste.“ (Et Tevba, 108)

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Zaista, kada Allah zavoli jednog Svog roba, pozove Džibrila i kaže: ‘O Džibrile, Ja volim toga i toga pa ga i ti voli.’ Džibril ga zavoli, a zatim pozove stanovnike nebesa i kaže: ‘Zaista Allah voli toga i toga, pa ga i vi volite.’ Zavole ga stanovnici nebesa, pa se ova riječ o njemu proširi na Zemlji.“

Allahova ljubav se postiže pokornošću Njemu i Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a o tome smo obaviješteni sljedećim Kur’anskim ajetom: “Reci: Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti – a Allah prašta i samilostan je.” (Ali Imran, 31)

 

 

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta