Predznaci Sudnjeg dana

Natjecanje čobana u izgradnji visokih građevina

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da je jedan od predznaka Sudnjeg dana :
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان
“…kad se vide bosonogi, goli, oskudni pastiri kako se nadmeću u izgradnji palača.”

Pod riječi el-‘ale misli se na siromašne, kako se to potvrđuje u govoru Uzvišenog: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ “I siromah si bio, pa te je imućnim učinio!” (Ed-Duha, 8.)
Ovim se aludira na vladavinu i liderstvo neukih ljudi najniže društvene klase koji će biti izuzetno imućni pa neće znati drugi način svog dokazivanja osim putem gradnje visokih i raskošnih građevina i njihovim rasipničkim uljepšavanjem.

U predanju Ebu Hurejre, radijallahu anhu, spominju se tri predznaka. Jedan od njih jeste i vladavina golih i bosih i natjecanje običnih čobana u izgradnji visokih građevina.

Čini se da sva značenja predznaka spomenutih u ovom hadisu ukazuju na to da će se odgovorne službe predati onima koji ih nisu dostojni, kao što je Poslanik, alejhis-selam, odgovorio nekom čovjeku koji ga je upitao o Sudnjem danu, tj. kada će on nastupiti: “Kada se rukovodstvo da onima koji ga nisu dostojni, tada očekuj Sudnji čas!” (Buhari, 59.)

Znači, kada ti bosonogi, goli i oskudni čobani, neznalice i grubijani, postanu vođe ljudi i obogate se, te se počnu natjecati u gradnji palača, time će se narušiti vjerski i ovosvjetski sistem i nastat će nered.

To zato što su nakon stanja bijede i velikog siromaštva u kojem su se nalazili iznenada postali bogatašima i vođama u društvu, bez obzira na to da li će ta njihova vladavina biti općeg ili lokalnog karaktera, jer oni ljudima skoro neće dati nikakva prava. Naprotiv, uzurpirat će im i ono što posjeduju.

Sufjan es-Sevri je rekao: “Bolje ti je da svoju ruku staviš u usta zmijurine pa da ti je ona pregrize negoli da je pružiš bogatašu koji je okusio siromaštvo i bijedu.” (Hijetul-evlija, 7/22.)

Ako pored svega toga takav bude neznalica i neotesanko, pokvarit će time vjeru, jer takvom neće biti u interesu da podrži ljudima vjeru niti da ih poduči. Njegova je briga samo imetak i njegovo umnožavanje. Neće ga zanimati šta se dešava s vjerom kod ljudi niti s onima koje treba pomoći.

Ako je svakidašnje stanje vladara i kraljeva upravo ovakvo stanje koje smo opisali, onda će se to reflektovati i na ostale segmente. Tako će se lažljivcu vjerovati, iskreni će biti proglašavan lažljivcem, prevarant će biti smatran povjerljivim, a povjerljivi će biti proglašen za prevaranta, neznalica će javno nastupiti, a učenjak će šutjeti ili potpuno biti zapostavljen. Sve je to potvrđeno od Poslanika, alejhis-selam, u hadisu u kome je rekao:

“Jedan od predznaka Sudnjeg časa jeste i nestanak znanja i pojava neznanja!” ( Buhari, 1/178. i Muslim, 2671)

“Ovo će znanje nestajati smrću učenjaka sve dok na zemlji ne bude ni jednoga pa će ljudi za svoje vođe neznalice uzeti; tražit će od njih rješenja, a ovi će svojim neznanjem odgovarati pa će i njih i sebe u zabludu odvoditi!”( Buhari, 1/194. i Muslim, 2673)

Eš-Šabi, rahimehullah, kaže: “Neće biti Sudnjeg časa sve dok ljudi znanje ne pretope u neznanje, a neznanje u znanje!” Sve su ovo stvari koje će se desiti pred Sudnji dan, kada će se mjerila izmijeniti i stvari ispreturati.

Riječi Poslanika, alejhis-selam: “…i nadmetat će se u izgradnji palača…”, predstavljaju argument kojim se zabranjuje hvalisanje i beskorisno nadmetanje, a posebno je zabranjeno nadmetanje u izgradnji visokih palača. Nije poznato da su građevine u vrijeme Poslanika, alejhis-selam, i njegovih ashaba bile visoke. Naprotiv,njihove su kuće bile niske sukladno potrebi.

Prenosi Ebu Zenad od El-Ea’redža, ovaj od Ebu Hurejre, a on od Poslanika, alejhis-selam, da je rekao: “Neće biti Sudnjeg dana sve dok se ljudi ne počnu natjecati u izgradnji visokih građevina!” (Buhari, 13/81)

Ibn Redžeb el-Hanbeli

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta