Tekstovi

Neprocjenjivi blagoslovi koje nikad ne brojimo

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Zar je mala stvar ujutro izaći zdravi iz svog doma hodajući, te ranojutarnjim dahom napuniti prsa i uživati sa suncem u očima? Ako smo nemarni za zdravlje svog tijela, cjelovitost svojih organa i kapacitet svojih sposobnosti…brzo se probudimo.

Naši neprocjenjivi blagoslovi

U ovom životu kapital nije zlato i srebro koje imamo. Pravi kapital, naše pravo bogatstvo su sposobnosti koje nam je Uzvišeni Allah dao, kao što su intelekt, sposobnost, sloboda i najveći od tih darova – dobro zdravlje.

Biste li prodali oba oka za milion maraka?

Kao što je njemački filozof Schopenhauer rekao: “Rijetko mislimo na ono što imamo, ali uvijek na ono što nam nedostaje.”

Sjetite se Allahovih blagodati

Sjećamo li se na dnevnoj bazi Allahove neizmjerne milosti i dobrote prema nama? Cijenimo li to i zahvaljujemo li Mu na tome?

Naviknuti smo na to da smo zdravi, pa zaboravimo ili omalovažimo koliko je dobro biti zdrav. Stoga, Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu: Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati – Allah, uistinu, prašta i samilostan je.“ (En-Nahl, 18.)

Sav život je dar za koji Uzvišeni Allah zaslužuje zahvalu što nas je obdario dušom i osjetom, a cijeli svemir obilno opremio zalihama i znakova koji upućuju na Stvoritelja: Kako možete da ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili ništa, pa vam je On život dao; On će, zatim, učiniti i da pomrete i poslije će vas oživiti, a onda ćete se Njemu vratiti.“ (El-Bekare, 28.)

Naša osjetila su naše oruđe za interakciju s svijetom, njegovim istraživanjem i učenjem iz njega. Naša osjetila bi trebala, kada su preplavljena ljepotom posvuda okolo, biti puna zahvalnosti Onome koji nas je počastio životom i svime tim: Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni. (En-Nahl, 78.)

O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali; koji vam je Zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem; koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim!“ (El-Bekara, 21.-22.)

Izvor: Discovering Islam

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta