Namaz

Nikad ne izostavljaj vitr-namaz!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Nekada čovjeka savlada umor, a nekad ga prevari šejtan, oteža mu i ulijeni ga, pa ode na spavanje a da nije klanjao nijedan rekat vitr-namaza, možda ne znajući kakvo dobro propušta. Nikad ne ostavljaj vitr-namaz! Ako želiš, klanjaj ga kao što klanjaš u ramazanu, tj. jedanaest rekata, i to je veliko dobro za tebe, a ako klanjaš i manje od toga, i tada si na dobitku, pa čak i onda kada klanjaš jedan rekat vitra poslije jacije. Ali, nikad ga nemoj izostavljati!

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “O vitr-namazu ne vodi računa osim vjernik.” Tako mi Allaha, vitr-namaz ustrajno klanja onaj u čijem se srcu nastanio istinski iman, a onaj čiji je iman manjkav, ne vodi računa o vitr-namazu i ne klanja ga redovno. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Allah vam je dodao još jedan namaz, pa ga klanjajte između jacije i sabaha (tj. vitr-namaz).”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Držite se noćnog namaza, jer u njemu se nalazi snaga onih dobrih prije vas, njime se približavate svome Gospodaru, on je iskup za loša djela i štit od grijeha.” Pazi da ne propustiš vitr-namaz i klanjaj makar jedan rekat odmah nakon jacija-namaza! Ako klanjaš tri rekata vitr-namaza, to je bolje, ako klanjaš pet rekata, to je još bolje, a ko poveća broj rekata, bit će mu uvećana nagrada, ali je bitno da te duša ne savlada pa da ne klanjaš makar jedan rekat odmah nakon jacije, tako da ti se svaku noć upiše da si klanjao noćni namaz.

Sa predavanja dr. Muhammeda el-Arifija
Obrada: Youtube kanal: El-Qamer
Pripremio i prilagodio: Islamski portal NUM
_______________

Da li je obavezno klanjati vitr namaz

Pitanje: Esselamu alejkum. Prvo pitanje: da li se smije izostaviti vitr namaz? Ja sam razgovarala sa koleginicom i ona mi je rekla da ako ne klanjaš vitr namaz da je to isto kao da nisi obavila jaciju, ali ja mislim ipak da je ona pogrešno to shvatila. Drugo pitanje: da li je haram klanjati samo farz, pošto klanjam u toku radnog vremena, a ne daju mi puno vremena da se zadržavam i zato samo farz klanjam tj. klanjam samo ikindiju i akšam, a sabah i podne i jaciju klanjam kod kuće (farz i sunnete)? Treće pitanje: da li se kvari abdest ako ženska osoba nije pokrivena?

Odgovor: Alejkumusselam.

Prvo: Vitr namaz je po skoro svim učenjacima ovog Ummeta potvrđeni sunnet. U tome se izdvojio jedino Ebu Hanife time što smatra da je vitre vadžib klanjati. Kaže učenjak Ibn Munzir: “Ne znam nikoga da se složio sa Ebu Hanifom u ovome”. Prenosi se od Alije, radijallahu anhu, da je rekao: “Zaista vitre namaz nije strogo propisani namaz, niti je poput pet propisanih farzova, nego je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao vitre i rekao: “O sljedbenici Kur’ana, klanjajte vitr jer zaista je Allah vitr (neparan) i voli vitr”. Ovu predaju bilježe Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže. A u rivajetu kod Nesaija je ovaj rivajet od Alije, radijallahu anhu, došao sa ovim riječima: “Vitr namaz nije stroga obaveza poput pet propisanih namaza, nego je sunnet koji nam je uveo u praksu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem”.

Takođe, od jasnih dokaza da vitr nije vadžib su hadisi u kojima je došlo da je Allah propisao i učinio obaveznim da klanjamo samo pet farz namaza poput hadisa kojeg bilježe Buharija i Muslim u kojem je došlo da je beduin pitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je čuo da mu je Allah propisao pet farz namaza u toku dana i noći, pa mu je to potvrdio. A onda ga je beduin upitao: Jesam li ja obavezan klanjati nešto mimo ovih pet farz namaz, a on mu je odgovorio: “Ne, osim da dobrovoljno klanjaš”. A ovaj događaj sa beduinom se desio kada su dolazile delegacije iz raznih plemena na godinu ili dvije prije smrti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, što znači da je to zadnji propis po pitanju farz i sunnet namaza.

Vitr namaz je potvrđeni sunnet koji musliman treba nastojati da klanja, međutim ako ga izostavi nema grijeha, jer je njega samo preporučeno klanjati, a nije vadžib, pogotovo ako to izostavljanje ima opravdan razlog. Prema tome, tvoja kolegica nije u pravu kada kaže da je ostavljanje vitra kao i ostavljanje jacije namaza, jer to što ona kaže se kosi sa onim što je prenešeno u jasnim hadisima i onome na čemu su učenjaci ovog Ummeta. Pa čak i Ebu Hanife koji smatra da je vitr vadžib (a što nije ispravno) nije izjednačio vitr namaz sa pet farz namaza (sabahom, podne, ikindijom, akšamom i jacijom).

Drugo: Ono što je Uzvišeni Allah zadužio jednog muslimana po pitanju namaza i zašto će biti pitan na Sudnjem danu to su samo pet farz namaza (dva rekata sabaha, četiri podne namaza, četiri ikindije, tri akšama i četiri jacije). Po idžmau učenjaka klanjanje sunneta uz pet farz namaza nije vadžib, dozvoljeno ih je izostaviti i u tom izostavljanju nema nikakvog grijeha. Onaj ko ne bi klanjao nikako sunnete tim djelom bi radio ono što je suprotno sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, međutim, u tome nema grijeha niti bi bio kažnjen zbog toga.

Prema tome, nema nikakve smetnje da ne klanjaš sunnete dok si na poslu, čak da ih ne klanjaš kad si i kod kuće, s tim da je bolje kad god imaš vremena da uz farzove klanjaš i sunnete. A ako si u mogućnosti da naklanjavaš propuštene sunnete to je mustehab jer je prenešeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je naklanjavao potvrđene sunnete.

Treće: Abdest kvari sljedeće stvari: izlazak mokraće, izmeta, vjetra, mezja i vedja na dva prirodna otvora, gubljenje svijesti (ili spavanje), diranje šakom polnog organa i jedenje devinog mesa. A oko izlaska krvi, gnoja i povraćanja učenjaci su se razišli da li to kvari abdest a ispravno je da ne kvari. Sve ostalo mimo spomenutog ne kvari abdest. Naravno, sve ono što obavezuje gusul (polni odnos, hajz, nifas i izlazak sjemena iz polnog organa) takođe kvari ujedno i abdest. Prema tome, pokrivenost ili otkrivenost žene nema apsolutno veze sa gubljenjem abdesta, kao i mnoge druge stvari za koje obični ljudi misle da kvare abdest, poput gledanja televizije, žena, golog djeteta i slično. Ve billahi tevfik.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta