brown wooden door on gray concrete wall

Odgovornost čuvanja porodice / sura Tahrim

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

Et-Tahrim – zabranjivanje, jer sura govori o događaju u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, zabranio sebi med radi nekih njegovih žena, radijallahu anhunne.

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Odgajanje Poslanikove, sallallahu alejhi we sellem, porodice kako bi bila uzor ostalim porodicama i zajednici.

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah spominje događaj zabranjivanja i odgojne smernice iz datog događaja

2. Odgovornost čuvanja porodice kroz prizmu konačnice nevjernika i vjernika

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno primjerima Nuhove i Lutove, alejhimus selam, žene, koje su bile nevjernice iako su im muževi bili poslanici, zatim primjerom Asje, rahimehallah, žene Faraone, koja je bila vjernica iako joj je čovjek bio jedan od najvećih zulumćara i nevjernika, te na kraju primjer Merjeme, najodabranije žene.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje događajem vezanim za Aišu i Hafsu, radijallahu anhuma a završava se primjerima žena poslanika i odabranih vjernica (Asje i Merjeme).

Povezanost imena i intencija sure:

Sura govori o odgoju porodice, a događaj zabranjivanja meda u sebi sadrži smjernice i intencije koje sadrži sura, pa nosi naziv po datom događaju. A Allah najbolje zna.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta