Dove i zikr

Oni kojima se dova ne odbija

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Evo nekoliko dova na koje se Allah, dž.š., odaziva svojim robovima

1. Dova koja izbavlja iz nevolje: O, ti, kojem je zemlja postala tijesna zbog nevolje i iskušenja koje te je snašlo, uputi ovu dovu Allahu, dž.š., i nadaj se skorom i sigurnom izbavljenju iz nevolje:

Od Sa’d ibn Ebi Vekasa, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nema nijednog vjernika, kojeg snađe nevolja pa prouči dovu koju je Junus a.s. u utrobi ribe učio: La ilahe illa ente subhanek, inni kuntu mine-z-zalimin (Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si Ti, zaista sam ja od onih koji su se prema sebi ogriješili), a da mu Allah neće uslišati dovu i izbaviti ga iz nevolje.” (Bilježi Tirmizi i drugi)
_____________________________________

2. Ko zanoći čist (pod abdestom) spominjajući Allaha: Od Muaza ibn Džebela, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Nema tog vjernika koji zanoći sa abdestom spominjujući Allaha pa se probudi a potom prouči dovu tražeći od Allaha dobro i na dunjaluku i na ahiretu, a da mu ta dova ne bude uslišana.” (Bilježi Ebu Davud i Ahmed)
_____________________________________

3. Dova onoga koji se probudi iz sna: Od Ubade ibn Samita, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko se probudi iz sna pa prouči: “Nema drugog boga osim Allaha Jednog Jedinoga, Koji nema sudruga, samo Njemu pripada vlast i samo je On dostojan zahvale, On svime upravlja, neka je hvala Allahu, slavljen neka je Allah, Allah je Velik, nema moći niti slave osim kod Allaha” a zatim kaže Gospodaru moj oprosti mi, ili prouči dovu bit će mu uslišana. Ako potom obavi i namaz bit će mu primljen kod Allaha.” (Bilježi Buhari i drugi)
_______________________________________

4. Dova vjernika upućena bratu muslimanu u njegovom odsustvu: Od Ebu Derdaa’ r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nema tog muslimana koji moli Allaha za svog brata dok je on odsutan a da melek, koji je zadužen za njega, ne uči istu dovu za toga koji moli.” (Bilježi Muslim)
________________________________________

5. Dova čestitog djeteta za njegove roditelje: Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Zaista će Allah uzdigniti položaj svoga iskrenog roba u džennetu, a on će kazati: „Gospodaru moj odakle meni ovoliko dobrih djela? „Bit će mu odogovoreno: “Ovo je rezultat dove i moljenja za oprost tvoje djece.” (Bilježi Ahmed, a Ibn Kesir ga smatra sahihom)
______________________________________

6. Dova onoga kome je nepravda učinjena: „Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odlučio da pošalje Muaza u Jemen, savjetovao ga je riječima: „Čuvaj se dove (kletve) onoga kome je nepravda učinjena, jer zaista između njegove dove i Allaha ne postoji nikakav zastor.” (Bilježi Buhari)
______________________________________

7. Dova putnika: Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri dove se ne odbijaju i tu nema nikakve sumnje: dova onoga kome je nepravda učinjena, dova putnika namjernika i dova roditelja koji moli za svoje dijete.” (Bilježi Tirmizi)
______________________________________

8. Dova postača dok iščekuje iftar, dova pravednog vladara-imama: Po hadisu koji se prenosi od Ebu Hurejre, trojici se dova ne odbija: „Postaču dok se iftari, pravednom vladaru i dova onoga kome je nepravda učinjena. Njegovu dovu Allah uzdiže iznad bijelh oblaka, otvara joj nebeska vrata i kaže: „Tako mi Moje moći, pomoći ću te, koliko je uskoro!” (Bilježi Tirmizi)
______________________________________

9. Dova poslušnog djeteta: Od Ebu Hurejre, r.a., se bilježi se predaja da je Alejhi-sselam rekao: „Kada čovjek umre prestaju mu se pisati njegova djela osim u tri slučaja: „ako iza sebe ostavi trajnu sadaku, znanje koje ljudima koristi i lijepo odgojeno dijete koje moli za svoje roditelje.” (Bilježi Muslim)
_______________________________________

10. Dova onoga koji se našao u nevolji: Shodno Kur’anskom ajetu: “A ko je taj Koji se nevoljniku u nevolji odaziva (En-Ne-ml, 62)
_______________________________________

11. Dova hadžije i onog koji obavlja umru, kao i dova onog koji se bori na Allahovom putu: Ibn Omer, r.a., bilježi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Borac na Allahovom putu, hadžija i onaj koji umru obavi, žudeći za svojim Gospodarom, njihove dove su uslišane a ono što zatraže bit će im dato.” (Bilježi Ibn Madždže, a Albani ga smatra ha-senom)
_______________________________________

12. Dova onoga koji mnogo spominje Allaha: Od Ebu Murejre se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojici se ne odbija dova: „Onome koji često spominje Allaha, dova onoga kome je nepravda učinjena i dova pravednog imama-vladara.” (Bilježi Bejheki i Taberani, Albani ga smatra hasenom)
_______________________________________

13. Dova onoga koga je Allah zavolio i kome se smilovo: Od Ebu Hurejre, r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista je Allah rekao: „Ko uznemirava Mog evliju (vjernika kojeg Ja zavolim) objavit ću mu rat. Moj rob mi se ne može ničim bolje približiti kao sa farzovima koje sam mu propisao. On mi se tako približava nafilama sve dok ga Ja ne zavolim, a kad ga zavolim postajem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom radi i njegova noga kojom hoda. Kada Mi zatraži nešto, Ja mu dam, a ako Me zamoli za zaštitu Ja mu je pružim…” (Bilježi Buhari)

Sa arapskog preveo: Ismail Mehtić – Časopis: “Novi horizonti”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta