Sihr i džinni

Općenje džinna sa djevojkom i način zaštite od istog

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Esselam alejkum we rahmetullah we berekatuhu, imam 16 godina i prije kojih 4 mjeseca sam se preselila u Norvešku u grad koji nema džamije i koji nema baš muslimana. Živim sa mamom i očuhom. Prije kojih 3 dana, počela sam sanjati čudne snove, ti snovi su bili više kao stvarni. Sanjala sam kako me neko grlio i to sam osjetila, prvo sam pomislila da je mama uz mene i kad sam otvorila oči nisam ništa vidjela. Htjela sam ustati sa kreveta i nisam mogla, nešto me vraćalo na krevet nisam mogla ustati, bila sam kao paralizirana ništa nisam mogla uraditi, mogla sam usta jedino pomijerati, kao da su me džinovi napastovali tako nešto. Nakon toga sam sanjala da sam bila otkrivena i imala raširene noge. Kada sam se probudila, otišla sam se tuširati, do kraja sam zatvorila tuš kabinu i nakon trenutka kad sam se okrenula vidjela sam da je tuš kabina malo otvorena bila.

Sljedeću noć sam sanjala kako sam imala odnos sa jednim muškarcem i to sam osjetila, osjetila sam taj odnos više je kao stvarno bilo, a ne samo san. Kada sam se probudila imala sam bol u donjem dijelu trbuha i kada sam otišla na wc, vidjela sam sluz tako nešto, grozno. Ne znam je li to napastovanje džinova ili zaljubljenost džina, ali nikad da me pusti na miru. Pustila sam prije spavanja Suru Ar-Rahman par puta, ezan sam pustila ali opet se vraćalo. Noćas sam sanjala golog muskarca. Nekad osjetim da mi je džin u blizini, da me dira i tako nešto. Malo spavam, jer uvijek mislim na to.

Ne znam šta da radim, živim u mjestu gdje nema džamije da mi neko rukju prouči, a tek na ljeto ću ići u BiH. Moj očuh pije alkohol. Molila bi vas ako mi možete dati neki savjet? Allah vas nagradio, Amin!!

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika. U ovome što se vama dešava je u pitanju jedno od dvoga:

– da vam to radi džin napasnik koji želi da vam napakosti zbog nečega ili koji želi da se spolno zadovoljava,

– da vam to čini džin ljubavnik, tj. džin koji se zaljubio u vas. S tim da je shodno onome što je spomenuto u pitanju priličnije da se radi o džinu napasniku.

Odgovor na ovo pitanje traži da se ukratko obrade sljedeće teme:

– mogućnosti općenja džina sa ženama ljudi i obrnuto,

– šta da radi žena iskušana ovim belajem?,

– može li džin oduzeti nevinost djevojki?

Mogućnosti općenja džina sa ženama ljudi

Kaže Uzvišeni Allah: „U njima će biti one (hurije) koje predase gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo“ (Er-Rahman, 56). U tefsiru ovog ajeta kaže šejh mufessira Ibn Džerir Taberi (Tefsir Taberi, 23-64): „Da sa njima (hurijama), prije njih, nije polno općio ni čovjek ni džin“.

Odnosno, uzvišeni Allah negira da je iko od ljudi i džina polno općio sa hurijama. A Allah, subhanehu ve te’ala, ne hvali nešto spominjanjem onoga što je nemoguće da se desi. Pa tako i u ovom ajetu, da je ne moguće da se desi intimni odnos između džina i žene od ljudi onda u navođenju istog nema fajde (koristi), takođe, to onda ne bi bila pohvalna osobina hurija. Slično ovome je da nije pohvalna osobina reći za radni stol da ne čini zulum (nepravdu) svojim službenicima koji sjede za njim, jer je ne moguće da radni stol čini zulum. Za razliku od riječi: da taj i taj direktor ne čini zulum svojim službenicima, ovo je već pohvala za njega jer je zulum od direktora moguć da se desi.

Znači, pošto Uzvišeni Allah negira u spomenutom ajetu da sa hurijama prije dženetlija nije polno općio ne samo čovjek nego ni džin, to ukazuje da je intimni odnos među njima moguć, u protivnom hvaliti hurije time nema smisla ni fajde, a Allahov govor je iznad toga da bude lišen fajde (koristi).

Druga stvar, uporedno navođenje i spajanje džina sa čovjekom u ajetu „ni čovjek ni džin nije dodirnuo“ ukazuje da je polni odnos džina sa ženom (od ljudi) STVARAN I REALAN kao što je stvaran i realan čovjeka sa ženom. Na ovom stavu je džumhur (većina) učenjaka.

Kaže Ibnul-Dževzi u tefsiru „Zadul-mesir“ (5/467): „U ajetu je dokaz da džin može polno općiti sa ženom kao čovjek“. Ovo isto značenje potvrđuju i dokazuju sa ovim ajetom učenjaci El-Alusi i El-Beka’i u svojim tefsirima.

Kaže Ibn Tejmije u Medžmu’ul-fetava (13/82) govoreći o kontaktiranju ljudi i džina: „Nekad ovi (ljudi) čine uslugu onima (džinima) u ostvarenju njihovih ciljeva, a nekad oni (džini) ovima (ljudima) u ostvarenju njihovih ciljeva.

Džin donese čovjeku ono što hoće od slika, imetka ili ubistva njegovog neprijatelja, a čovjek bude pokoran i poslušan džinu, nekad mu sedždu čini, nekad čini sedždu onome čemu naredi džin da je čini, nekad mu se prepusti pa on sa njim polno opći. A takođe džinice, neke od njih koje služe čovjeka žele od njega ono što žele žene ljudi od ljudi (polni odnos). Ovo se često dešava kod muških i ženskih džina, mnogi muški džini polno opće sa ženama ljudi kao što ljudi opće sa njima, a ponekad to rade sa muškarcima (od ljudi)“.

Ovo su riječi provjerenih i pouzdanih učenjaka Ummeta koji dobro poznaju Kur’an, Sunnet i stvarnost.

Zato nema ibreta u riječima onih koji tvrde da ono što se desi između čovjeka i džina od polnog odnosa ili predigre da su to fantazije, halucinacije, zamišljanja, zone psihičkog i slično, tj. da to nije stvarni i realni polni odnos i kontakt. Jer najjači argument sa kojim se negira mogućnost polnog odnosa između džina i čovjeka je to što su stvoreni od različih tvari, tj. džini su stvoreni od vatre a ljudi od zemlje (gline).

Na ovaj argument je autor veoma kvalitetne knjige iz oblasti svijeta i propisa vezanih za džine „Akamul-merdžan fi ahkamil-džan“ (1/79) Bedruddin Eš-Šibli hanefijski učenjak iz Damaska odgovorio jednostavno i ubjedljivo. On kaže da su se džini, iako su u osnovi stvaranja prvotno nastali od oca džina Iblis kojeg je Allah stvorio od vatre, promijenili sa jedenjem, pijenjem, rađanjem i porodom isto kao što su se potomci Ademovi promijenili u odnosu na svoju osnovnu supstancu od koje je stvoren otac čovječanstva Adem, tj. zemlju ili glinu.

Znači, svi džini osim njihovog praoca nisu stvoreni od vatre kao što ni svi ljudi mimo Adema nisu stvoreni od gline (zemlje). Došlo je u hadisu kojeg bilježi Ahmed u Musnedu (sa dobrim senedom – Šuajb Arnaut) da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uhvativši šejtana koji mu se ispriječio u toku namaza i počeo ga daviti tako da je osjetio hladnoću jezika, u rivajetu hladnoću pljuvačke.

Takođe, u hadisu mutefekun alejhi je došlo da se šejtan može kretati kroz ljudsko tijelo venama kroz koje teče krv. A ovo znači da je šejtan u svom izvornom obliku odnosno vatri, od koje je stvoren otac džina, ne bi njegov jezik ili pljuvačaka bili hladni, niti bi čovjek mogao izdržati i podnijeti njegovu vatru prilikom kretanja kroz ljusko tijelo.

Šta da radi žena iskušana ovim belajem?

Prvo – bitno je znati da su dešavanja polnog uživanja ili općenja džina sa ženama ljudi istina, činjenica i sušta realnost te se prema tome ophodti na odgovarajući način. Zato treba odbaciti svaku sumnju u dešavanje istog. Nije tačno da su to umišljanja, fantazije, halucinacije, psihička posebna stanja i slično. Ovakvo tumačenje odgovara šejtanu i pomaže ga jer se tako liječi na pogrešan način, poput pijenja raznoraznih tableta uz ostavljanje liječenja sa zikrovima, dovama i učenjem Kur’ana.

Drugo – bolesnici koje Allah iskuša sa ovim belajem, ako na tom iskušenju saburaju (strpljenju) i budu čvrsti, imaju nagradu od Uzvišenog Allaha, poveća im se deredža i brišu im se grijesi. Dokaz za ovo su vjerodostojni hadisi u kojima se navodi da mu’mina na dunjaluku neće zadesiti nikakav musibet (bolest, nesreća, sihr, ezijet džina i slično) a da mu Allah neće umanjiti grijehe i povećati stepen.

Treće – ovaj musibet nije dokaz da je onaj koga je zadesio fasik (griješnik) i da ga Allah ne voli sve dok se on bori, opire, suprostavlja i liječi na način za koji zna da najispravniji. Jedan od šejhova navodi slučaj djevojke daijke koja je imala velikog uspjeha u davi, dnevno je ponavljala 5 džuzeva Kur’ana, poznata po ibadetima, namazu, skrušenosti, … Allah subhanehu ve te’ala je iskušao ovu daijku sa ovim belajom, šejtan joj je dolazio danju i noću, a ona je svoju nesreću iznosila Allahu Moćnom i Gordom doveći da je izbavi od ovog prokletnika. Pa joj se Allah odazvao i otklonio belaj od nje, a posljedica njenog sabura je bila da je Allah već na dunjaluku opskrbio veoma dobrim mužem i porodom.

Četvrto – da se liječi i oslobađa od ovog musibeta na sljedeći način:

– da svakodnevno čini zaštitu same sebe učenjem poznatih zikrova i dova: jutarnji i večernji zikr, zikr pred spavanje, zikr ulaska i izlaska iz kupatila, ili ulaska ili izlaska iz kuće, … (najbolja knjižica sa dovama je Hisnul muslim koja se može naći i skinuti sa interneta).

– učenje Bismile prije skoro svake radnje: jela, pića, skidanja i oblačenja odjeće, …

– stalno lijegati u krevet pod abdestom sa učenjem Ajetul-kursija (i zikrova pred spavanje),

– ne lijeganje u krevet gola ili polugola, niti u providnoj, kratkoj ili izazovnoj (za muškarce) odjeći,

– da nauči na bilo koje ulje (najbolje je maslinovo ili čurokotovo) nešto iz Kur’ana (šerijatsku rukju, ili suru El-Bekaru ili nešto drugo manje ili više), a zatim da se pred spavanje namaže po tijelu vodeći računa da se posebno namaže tim naučenim uljem ispod pazuha, po grudima (obavezno bradavice) i predio između pupka i koljena,

– da se namiriše pred spavanje lijepim mirisom, naročito ako ima bijeli misk,

– da nastoji ako ikako može da ne spava sama u sobi niti da se uopće mnogo osmaljuje u kući ili drugim mjestima, tj. da uvijek budi u društvu ljudi,

– da ne spava u mračnoj sobi nego uvijek pod svjetlom (i u društvu),

– da ako osjeti prisustvo ili pojavu džin, svejedno vidjela ga ili ne (tj. bio u ljudskom liku ili ne), treba odmah proučiti Ajetul-kursi, ili sure El-Felek, En-Nas, El-Fatihu, ili bilo šta što naumpadne iz Kur’ana, (ako bi se pojavio u tjelesnom liku to bi ga uništilo, zato oni i izbjegavaju ovaj metod prilaska ženama),

– da se ne bojati džina, jer oni joj uz Allahovu pomoć ne mogu ništa, ljudi su uopćeno jači od njih i oni se boje i klone ljudi,

– da sabura i nada se Allahovoj nagradi zbog ovog musibeta, i da bude potpuno ubijeđena da će joj neminovno doći Allahova zaštita i pomoć, inšallah.

Naravno, podrazumijeva se klanjanje farz namaza u njihovim vremenima, mnogo učenja Kur’ana i uopće zikrenja pri hodu, vožnji ili čekanju. Takođe, da se ne sluša muzika i ne vješaju slike živih bića po zidovima kuće, jer sve ovo jača i privlači džine i šejtane u kuću.

Može li džin oduzeti nevinost djevojki?

U pitanju gubljenja nevinosti djevojke (tj. probijanja djevičanske opne) u polnom odnosu sa džinom napasnikom ili ljubavnikom misli se i na polno općenje bilo ono u snu i u javi.

Ispravno je, a što praksa potvrđuje, da džin može oduzeti djevojki nevinost samo u dva ili tri slučaja:

Prvi slučaj – da se džin pojavi u tjelesnom liku čovjeka ili nekog drugog bića tako da ga svako (ko bi bio prisutan) može vidjeti, kao što se šejtan pojavio Ebu Hurejri, radijallahu anhu, prilikom krađe zekata iz Bejtul mala (mutefekun alejhi).

On ovo neće uraditi osim uz pristanak same djevojke, našto je on nastoji ubijediti kako bi bio siguran za samog sebe, odnosno da ona neće u takvom njegovom pojavljivanju učenjem Kur’ana ili zikrova nanijeti njemu ezijet.

U ovom slučaju ako bi ona pristala dobrovoljno da imaju intimni odnos, tj. da joj se pojavi tjelesno i polno opći sa njom, ona sama snosi posljedice toga. Naravno, on joj može činiti vesvese, zavoditi je i ubjeđivati da je voli, da joj je muž i slično, ali mu ona ne smije vjerovati. Ona treba tražiti utočište kod Allaha od njega i njegovog zla ako bi se tako pojavio, da se utječe Allahu govoreći: E’UZU BILLAHI MINKE, ili E’UZU BILLA HIMINEŠŠEJAN NIRRADŽIM. Mnogi džini pokušavaju obmanuti djevojke na ovaj ili sličan način.

Drugi slučaj – u kojem se džin napasnik ili ljubavnik pojavi u stvarnom tjelesnom liku takođe, a djevojka bude potpuno daleko od spominjanja Allaha (u stanju koje liči nifaku ili kufru) zbog nepraktikovanja vjere ili mnoštva griješenja ili džehla o vjeri uopće.

Ovakav vid gubljenja nevinosti sa džinom se takođe rjeđe dešava, ili tačnije najčešće se dešava između džina i sihrbašica – ljudskih žena, ili sihrbaza i džinica (žena džina).

Treći slučaj – da džin uz pomoć svojih vesvesa i zavođenja, i podjarivanja spolnih strasti kod djevojke prilikom uživanja u njenom tijelu dovede je u stanje da ona sama sebi prstom ili nekim predmetom probije djevičansku opnu u tijeku strasti i uživanja kome se prepustila.

U ovom slučaju djevojka je obavezna da se svim silama bori da ne učestvuje u spolnim napastvovanjima džina, a naročito da čini Isti’azu, tj. da traži utičište kod Allaha od šejtana, učeći: E’UZU BILLA HIMINEŠŠEJTANIRRADŽIM, da ovo neprestano ući. Džin ovo ne može podnijeti te će biti prinuđen da se udalji i pobjegne. Znači ona treba kada osjeti da se on pojavio, da je tu kod nje prisutan, da počne ili učiti Ajetul-kursij (ili nešto druo iz Kur’ana) ili da uči E’uzu.

U svim drugim slučajevima polnog općenja džina sa djevojkom, naravno u kojima ona bude potpuno blokirana i nemoćna, džin ne može da joj oduzme nevinost (tj. probije djevičansku opnu) pa makar ona doživjela polni akt, bilo na javi ili u snu, osjetila vrhunac akta ili ne. Praktično je potvrđeno da djevojke sa kojima je džin imao po nekoliko puta polni odnos i koje su doživljavale vrhunac u tom aktu da nisu gubile nevinost, hvala Allahu.

Prema tome, ti sestro postupi onako kako je pojašnjeno u ovom odgovoru, osloni se na Allaha, ne boj se i budi hrabra. Molim Uzvišenog da te što prije sačuva od tog napasnika. Ve billahi tevfik.

Na pitanje odgovorio mr. Zijad Ljakić – zijadljakic.com

________________________________

Seksualno napastvovanje džinna

Džinni bilo muslimani ili nevjernici, stanuju sa nama ili u našoj blizini: na pijacama, u kućama, školama, kupatilima, štalama itd.. Džinni nas vide, a mi njih ne vidimo. Uzvišeni Allah kaže:“…..on vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitinicima onih koji ne vjeruju“. (Al-A’raf, 27) Allah dž.š. je stvarajuči čovjeka, stvorio ga u najljepšem obliku, podario mu lijepu i nježnu kožu, pa zbog toga džinni veoma često se dive i zadivljuju našoj ljepoti, našim izgledima, našoj nježnoj koži, ponekad se ne dive ne samo našoj ljepoti izgleda, nego i zbog naše ljubaznosti i toplih osječaja.

Pa upravo zbog toga džinn se može zaljubiti u čovjeka, džinn u ženu, a džinnkinja u čovjeka, zaljubi se u njega ili nju, kao što se desi zaljubljenost između ljudi. Pa ako se čovjek zaljubi u ženu zbog njenih očiju, šta treba očekivati od džinna kada se pred njima npr. u WC-u sređiva djevojka, oblačeći izazovnu odjeću i diveći se recimo svojim grudima.

Zbog toga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kako nam prenosi Alija ibn ebi Talib, r.a.: “Zaštita od džinnskih pogleda za stidna mjesta sina Ademovog (čovjeka) kada udže u kupatilo je da kaže:“Bismillahi, Allahume inni eu’zubike mine-l-hubsi ve habaisi“. (bilježi ga Et-Tirmizi) U drugoj predaji je došlo: “Prilikom ostavljanja svoje odječe (nakon što je skine) musliman če reči:“Bismillahi elezi la ilahe illa huve“, kako bi zaštitio svoja stidna mjesta od pogleda džinskog“.

Rekao je Ibn Tejmije, rahimehullah: “Opsjednutost čovjeka od strane džinna, biva i zbog zaljubljenosti (strasti) prema čovjeku, pa se u tom slučaju znaju desiti i polna općenja“. Zaljubljenost u svijetu ljudi se dešava na osnovu ljepote, izgleda, izgleda tijela, neki gledaju boju očiju, kose, kože i sl, dok ovoga nema u svijetu džinna, oni su sami od sebe grubi, pa zbog toga se veoma često dive nama i našim izgledima, i upravo zbog toga džinn može ureči čovjeka, diveči se njemu i njegovom izgledu.

Opsjednutost od strane džinna zbog ljubavi, je ustvari jedno od najtežih stanja za izliječenje, jer džinn ili džinkinja neće osobu da napuste zbog ljubavi, kao i kod ljudi, kad se neko do ušiju zaljubi i neko ih pokuša rastaviti, on ili ona če se prije ubiti nego da bude odvojeno. Mnogi džinni koji opsjednu čovjeka zbog zaljubljenosti, koriste samo njegovo tijelo, znači jedu, piju i naslađivaju se njime, dok s druge strane njih nije briga jel čovjek tužan ili radostan, ili bolestan ili zdrav, ili vjernik ili nevjernik.

ODNOS IZMEĐU ČOVJEKA I DŽINNA, BIVA NA ČETIRI NAČINA:

1) Poluciranjem (izbacivanjem sjemena kod čovjeka ili žene) u snu. I ovo se dešava samo u snu, a nakon toga je obavezno kupanje.
2) Naslađivanje, i ono se dešava takođe u snu, a dešava se da se džinn naslađuje čovjekovim tijelom, a da to čovjek ne osječa, a na koji način to samo Allah zna! Poslije ovoga nije potrebno se kupati.
3) Blagi polni odnos koji se dešava između sna i jave, a to je da je čovjek napola budan i da osječa neki pritisak na sebi i da osječa polni odnos, ali se ne može oduprijeti nit pomaknuti.
4) Da se džinn oblikuje u lik čovjeka i desi se stvarni polni odnos sa čovjekom, ali ovo je veoma opasno i veoma rijetko.

SIMPTOMI OPSJEDNUTOSTI OD STRANE DŽINNA ZBOG ZALJUBLJENOSTI:

Sada ćemo navesti najčešće simptome kod ljudi, koje je opsjednuo džinn zbog ljubavi, stim da ne mora značiti da je uvjek džinn u pitanju, jer nekada svemu tome može biti i medicinski problem ili sama strast čovjeka.

1) Veoma česta pojava poluciranja u snu, ali uglavnom tada čovjek sanja neke ili neku ženu bez odječe, kako ga zavodi i kako sa njom polno opči, ili da vidi žene koje poznaje pa čak zna biti često da ima odnos sa svojom bližom rodbinom, isto važi i za žene.
2) Iznenadna želja sa polnim odnosom sa drugim ženama, pa čak i sa svojom rodbinom (neuzubillah), čak viša nego sa svojom ženom.
3) Kod omladine, a pogotovo kod oženjenih česta želja sa samozadovoljavanjem, a mnogi to rade u W-C što može biti opasno
4) Odvratnost prema braku, i sama pomisao na brak, bilo kod čovjeka bilo kod žene.
5) Osjećaj da se nešto kreće po stidnim mjestima, a pogotovo u dijelu stražnjice ili polnom organu.

6) Neki čudni osjećaj, kao da neko pored tebe spava, kao da ti neko puše za vrat, kao da te neko pritišče u snu..
7) Neki ljudi često nailaze na dlake od žene na svome tijelu, a neki je nađu omotanu oko svoga polnog organa.
8) Nekim ženama se pričinjavaju ljudi u raznim oblicima, ali goli pred njima, ovo se zna desiti u snu ali i na javi.
9) Izbjegavanje polnog odnosa sa ženom i bježanje od nje ili žena izbjegava odnos i voli samoću.
10) Žena ne voli da je muž dodirne, pa čak ni njena djeca, voli samoću i voli da polugola spava i ima veoma težak san

11) Slaba ili nikakva erekcija kod ljudi i bolovi ispod stomaka (ovo može biti medicinski problem)
12) Brzo poluciranje kod ljudi, što dovodi do ljutnje kod žene, pa možda i do razvoda braka (i ovo može biti medicinski problem)
13) Velika nesanica, zatim odlazak u WC te tamo sjedenje po nekoliko minuta
14) Miris parfema u sobi, a znajući da on takav parfem nema i ne koristi ga.
15) Osječaj kod žena, da prilikom odnosa sa mužem, ustvari neko drugi to radi i taj se osjećaj poveća nakon završetka odnosa.

16) Iznenadni osječaj velike strasti, pogotovo kad si sam. Svi ti odu iz kuće, odjednom bi gledao nemoralne filmove ili radio samozadovoljavanje.
17) Iznenadni osjećaj ljubavi žene prema ženama ili ljudi prema ljudima (homoseksualizam). Koliko je momaka ovo osjećalo, ali nakon izlaska džinna, vratio bi se u normalu.

Džinn svoju avanturu započinje putem snova (što je i očekivati, jer su nam svjetovi različiti), pa čovjek u snu vidi lijepu djevojku ili žena lijepog i zgodnog muškarca, te imaju odnos. Desi se da je uvjek ista osoba, a nekada bude različito. Ako džinn vidi da se čovjek ne odupire (ibadetom i zikrom) onda mu počinje prilaziti preko njegovih misli, putem: Hajde pogledaj taj nemoralni film, samozadovoljavanje i sl.

Jedan od najpoznatijih liječnika Usama bin Jasin Ebu Bera, navodi dosta primejra osoba koje je liječio od ovakve vrste zaljubljensoti. Pa kaže:“Sjećam se mladića koji je bio u takvom stanju, da je pred spavanja govorio džinnkinji (iako je ne vidi, ali je znao da je u njemu) kako da mu dođe u snu obučena i sređena, i zaista bi mu tako i dođi“. Drugi slučaj je, da je kroz misli džinkinja na javi govorila mladiču da ne ide u mesdžid, a ona če se sa njim naslađivati te če on uživati.”

Jedan takvih primjera imate u knjizi „Kur’anska hamajlija“ od brata Almina Omeraševiča gdje jedan naša sestra opisuje svoje iskustvo sa džinnom koji ju je napastovao dok je bila u snu i napola budna, ali nije mogla se braniti. Ona kaže, citiram: “Osjećala sam njegov dah nad svojim licem, njegove ruke koje su bile maljave i grube, koje su me pritiskale, težinu njegovog tijela, kao ljudskog“. (58 str.)

Rekao je Uvišeni: “I zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju, i budi im ortak u imetcima, i u djeci, i daji im obečanja – a šejtan samo obmanjuje“. (Al-Isra, 64). Navodi Imam El-Kurtubi od Mudžahida da je rekao:“Kada čovjek opći sa svojom ženom i prije odnosa ne spomene Allaha, šejtan se omota oko njega i zajedno sa njim opći“.

Džinn želi brak sa insanom samo zbog naslađivanja i polnog odnosa, ali taj brak se mora odbiti i on po mišljenju većine uleme nije dozovoljen, zbog riječi Uzvišenog Allaha: “I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite“. (Ar-Rum, 21)

Kako spriječiti džinna da se naslađuje tvojim tijelom ili da ima s tobom odnos?

Onaj ko ima ovakvih problema, nema se čega bojati, nego treba povečati svoj ibadet te uraditi slijedeće:

1) Prije spavanja stidna mjesta polni organ i oko njega te područje stražnjice namazati crnim miskom (miris) kojeg džinni izrazito mrze, a ako se nema onda neki drugi miris ali neče biti baš nekog efekta.
2) Ili namazti tijelo maslinovim uljem na koje se nauči opća ruqja i ajetu o hifzu (čuvanju)
3) Odječu u kojoj spavaš namirisati lijepim mirisom
4) Ne spavati go ili u providnoj odječi
5) Prilikom ostavljanja odječe, reči:“Bismillah“
6) Učenje jutarnjeg i večernjeg zikra, a pogotov zikra pred spavanje: ajetu-l-kursija, zadnja dva ajeta sure Al-Baqare, te skupljanje ruku te u njih proučiti tri puta Ihlas, Felek i Nas, te potrati po čitavom tijelu
7) Ostavljanje grijeha, pogotov gledanje nemoralnog sadržaja
8) Ne spavati sam u sobi
9) I dova Allahu da ga sačuva zla džinnskog.

Ajeti na koje su zaljubljeni džinni jako osjetljivi, zajedno sa općom rukjom su: Al-Baqara, 165; En-Nisa, 27-28; Al-Qasas, 10; Jusuf, 23-24; jusuf, 33-34; Jusuf, 30; En-Neml, 54-55; An-Nur, 1-3; El-Furqan, 68; An-Nur, 19; Er-Rahman; 72-74.

Zašto, pogledajte značenja tih ajeta.

Zaključak: Brak ako se i desi između čovjeka i džinna, to je putem snova kroz polna općenja, naslađivanja i sl. Dakle to nije kako mi mislimo, da čovjek i džinkinja u svom pravom obliku, ono ona sva gruba ljigava, mnogo jača od njega, snažna, sa rogovima i sl, dođu pred kadiju ili hodžu i kažu:“Mi bi se vjenčali“!!! Ne, ako se i desi opet bi džinn uzeo lik čovjeka, ali to je jedna velika rijetkost, kažem rijetkost, stim da ima predaja koje govore da je Belkisa kraljica od Sabe, da je jedan od njenih roditelja bio džinn, to prenose Tirmizi i Hakim, a Allah najbolje zna!!!

Ebu Bilal

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta