Hadisi
mountain bike on road during golden hour

Plodovi slijeđenja sunneta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Postizanje stepena ljubavi i približavanja Uzvišenom Allahu. Obavljanje nafila – dobrovoljnih djela dovodi do ljubavi Gospodara prema Njegovom
robu.

Ibn Kajjim kaže: “Allah te neće zavoljeti sve dok ne budeš slijedio Njegovog Miljenika, javno i tajno, sve dok ne budeš potvrđivao da je istinito dobro koje je donio , slušao ono što je naredio, sve dok se ne odazoveš njegovom pozivu, željno mu odajući počast, sve dok njegovom sudu ne dadneš prednost nad ostalima, sve dok ljubav prema njemu ne bude prednjačila u odnosu na ljubav koju osjećaš prema ostalim stvorenjima, dok pokornosti njemu ne dadneš prednost u odnosu na pokornost drugim stvorenjima. U suprotnom, ne slijediš ga i vrati se gdje hoćeš, traži svjetlo, jer nisi ni na čemu.” (Medaridžus-salikin, 3/37)

2. Bliskost roba sa njegovim Gospodarom. Što je čovjek bliži Allahu, On ga sve više učvršćuje u dobru, tako da će na taj način čibiti samo ono čime je zadovoljan Gospodar. Ako zadobije Allahovu ljubav, postići će i bliskost

3. Odgovor na dove koje su znak ljubavi i naklonosti. Onaj ko se Allahu približava nafilama, postiže ljubav, a onome ko zadobije ljubav, primaju se dove

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao sallallahu alejhi ve sellem: “Doista je Allah rekao: ‘Ko bude neprijatelj Mome štićeniku – evliji, Ja mu najavljujem rat. Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi. Moj rob Mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, Ja postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom prihvata, njegova noga kojom hodi. Ako Me zamoli za nešto, sigurno ću mu udovoljiti, a ako zatraži Moju zaštitu, sigurno ću ga zaštititi. Najviše što oklijevam da uradim jeste da uzimem dušu vjernika: ona ne voli smrt, a Ja prezirem da joj nažao učinim.’” (Buhari, 6502)

4. Nadomještanje nedostataka nastalih prilikom obavljanja farzova. Nafilama se nadomještaju nedostaci i propusti u farzovima

Dokaz koji to potvrđuje Hadis koji prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, u kojem se kaže da je
čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “ Prvo za što će čovjek od svih svojih djela na Sudnjem danu polagati račun jeste namaz. Ako mu namaz bude ispravan, spasio se i uspio je, a ako on bude neispravan, izgubio je i propao. Ako mu bude nedostajalo farzova, Uzvišeni i Svevišnji Gospodar reći će: ‘Pogledajte ima li Moj rob dobrovoljnih namaza – nafila, kako bi mu se upotpunilo ono što mu nedostaje od farzova?’ Zatim će na ovakav način polagati račun za sva svoja djela.” (Ahmed, 9494, Ebu Davud, 864, i Tirmizi, 413, a Albani, Sahihul-džami’, 1/405, smatra ga vjerodostojnim)

Preuzeto iz knjige: Vjerovjesnikovi svakodnevni sunneti i zikrovi (Dr. Abdullah b. Hamud el-Ferih)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta