Poklon (hedija) profesoru, doktoru, državnom službeniku ?!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Često smo u prilici vidjeti kako ljudi da bi došli do svojih “prava” potežu za nečasnim radnjama od kojih je najprisutnija pojava “HEDIJE” ILI POKLONA (MITO) za profesore, doktore u bolnicama, državne službenike, općinske radnike, direktore javnih ustanova…, a sve navedeno je HARAM (GRIJEH) kako za osobu koja prima hediju, tako isto i za onoga koji ju daje, a loše posljedice svega toga u konačnici ispašta cijelo društvo.

U dva Sahiha (Buhari i Muslim) navodi se predaja od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kome je kazao: “…Šta je sa čovjekom (radnikom) koga sam poslao da prikupi Zekat, a koji kaže: Ovo je vaše (vama) a ovo je dato (poklonjeno) meni! Zašto on nije sjedio u kući svoga oca, ili kuć majke pa neka pogleda da li će mu nešto biti dato (poklonjeno)! Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhamedova duša, niko neće bespravno uzeti nešto od ovoga a da neće doći na Sudnji dana a taj imetak (bespravna stečena imovina) će mu visiti o vratu.”

Rekao je imam En-Nevevi, Allahu mu se smilovao: “Ovaj hadis aludira da je “HEDIJA” (POKLON) radniku u javnom sektoru (koji obnaša javnu funkciju) HARAM, i zbog toga je u hadisu i spomenuta kazna za takvu osobu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu je pojasnio zašto to biva haramom, odnosno hedija (poklon) u ovom slučaju biva zbog toga što dotična osoba obnaša neku od javnih funkcija za koju ima prethodno određenu državnu (ili neku drugu) platu (naknadu); dok poklon (hedija) u samoj svojoj sonovi (u drugim prilikama) biva pohvalna (ar. Mustehab).” (Pogledati Šerh Sahih Muslim 6/462)

Rekao je uvaženi šejh Muhamed Ibn Salih EL-Usejmin, Allah mu se smilovao: “Nije dozvoljeno da učenik pokloni (dadne) nastavniku (profesoru) hediju; jer to ulazi pod značenje hadisa “POKLON RADNIKU JE GULUL (imetak dat na bespravan način ili pronevjerom)”; a razlog više jeste što će taj poklon dovesti do “bliskosti” koja je neosnovana (nema ispravnu pozadinu), pa se je bojati da će to u konačnici utjecati na njihov odnos ili ocjenu…Stoga je obaveza da se takav poklon odbije.” (Pogledati El-Lika’ El-Meftuh 16/225).

Također, kazao je uveženi šejh El-Usejmin, Allah mu se smilovao: “Ako čovjek radnik (obnaša) neku državnu funkciju (posao), i njemu neko nešto pokloni, a ta dotična osoba ima neku potrebu (papirologiju) koja mu se treba završiti; onda također ova hedija biva iz domena Gulula (bespravno stečene imovine ili naknade), i njemu (radniku) nije dozvoljeno da primi bilo šta od toga čovjeka.” (Pogledati Fetava Ibn El-Usejmin br. 270).

Safet Suljić

 
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta