Tekstovi
Low-Angle Shot of Al Masjid An Nabawi in Saudi Arabia

Poslanikova hutba na prvom džuma namazu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.

Allah s.v.t. je Muhammeda poslao sa vjerom istine i uputom, sa lijepim savjetom i hikmetom, u doba kada je za izvjesno vrijeme prekinuo slanje Svojih poslanika, kada su ljudi zalutali sa pravog puta, kada je znanje bilo neznatno, kada je vrijeme stalo, a čas obračuna se približio. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku je na pravom putu. Onaj ko se Njemu i Njegovom poslaniku ne pokorava je u velikoj zabludi.

Na prvom mjestu ja vam preporučujem da se Allaha bojite. Najbolje što jedan od vas može da preporuči svom drugu je da ga potakne na drugi svijet i naloži da se Allaha boji. Čuvajte se onoga što vam je Allah zabranio. Nema boljeg savjeta od toga. Nema boljeg ibadeta od toga. Pobožnost je najveći zalog na budućem svijetu. Ko izmiri svoj dug prema Allahu, tajno i javno, želeći time samo Allahovo zadovoljstvo biće mu to najveći kapital na budućem svijetu kada će to čovjeku biti najpotrebnije, a sve ostalo što je uradio poželjeće da se između njega i toga nalazi udaljenost velika.Uzvišeni Allah je rekao:

Onoga dana kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio – poželjeće da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na Sebe podsjeća i Allah je milostiv prema Svojim robovima. (Ali ‘Imran, 30)

On je taj čiji je govor istina i čije će obećanje biti ispunjeno. U tome nema nikakve sumnje, jer On kaže: “Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima svojim nepravičan.” (Kaf 29)

Bojte se Allaha sada i ubuduće, javno i tajno.
”A onome ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati” (Talak 5).

Onaj koji se bude Allaha bojao postići će ono što želi. Bogobojaznost štiti čovjeka od kazne, čuva ga od mržnje i prezira. Ona mu obraz osvjetljava, uzdiže ga na viši stepen, a Gospodara njegova čini zadovoljnim. Uzmite tu radost koja vam se pruža. Nemojte biti nehajni prema Allahovim odredbama.

Allah nam je dao Svoju Knjigu i pokazao Svoj put da bi označio one koji su iskreni i one koji to nisu.

Činite drugima dobro, kao što je Allah vama dobro učinio.

Smilujte se onima koji su na zemlji pa će vam se smilovati onaj koji je na nebu.

Onaj ko izmiri svoj dug prema Allahu, dovoljan mu je Allah kao zaštitnik od drugih ljudi, jer Allah oduzima život ljudima, a ne ljudi Allahu. On posjeduje ljude, a ljudi Njega ne posjeduju. Allah je najveći. Snage i moci nema bez Allaha.” (Kurtubi, Tefsir, 18/98 i Taberi, Tarih, 2/25)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta