Kur'an

Prihvati se Kur’ana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Veličanstveni Kur’an objavljen je u jednoj noći, pa je ta noć postala najveličanstvenija noć u godini. Koja je to noć? Mi smo ga objavili u noći Kadr, a šta ti znaš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci, meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, spas je u njoj sve dok zora ne svane. (Kur’an, sura El-Kadr)
 
Objavljen je u jednom mjesecu, pa je taj mjesec postao najbolji mjesec. “”U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra od zla.” (el-Bekare, 185) Također, kada se Kur’an spusti na srce čovjeka, taj čovjek postane najbolji čovjek. Rekao je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem: “Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur’an i druge njemu podučava.” 
 
Postoje bića koja nisu ljudi, a kada su čuli Kur’an ostavio je na njih traga i izazvao divljenje… Džini. Kada su čuli Kur’an, šta su rekli? Reci: ”Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: ’Mi smo, doista Kur’an, koji izaziva divljenje, slušali, koji na pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati’,a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! – uzeo sebi ni druge ni djeteta. (Kur’an, sura Džini)
 
Kur’an predstavlja “uspješnu trgovinu” sa Svemilosnim, Uzvišenim. Allah nas je obavijestio da Kur’an i onaj koji ga uči “trguju” sa Allahom, a trgovina im neće propasti niti će nestati. Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati, da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, On mnogo prašta i zahvalan je.” 

(sura Fatir, 29-30)

 

Ako želiš dobro na ovom svijetu, prihvati se Kur’ana. Ako želiš uspjeh u kaburu, prihvati se Kur’ana. Ako želiš šefat (zauzimanje) na Sudnjem danu, prihvati se Kur’ana. Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: “Učite Kur’an jer će se on na Sudnjem danu zauzimati za onog koji ga je učio.” Onaj ko se prihvati Kur’ana i bude radio po njegovim ajetima, Allah će ga izvesti iz tmina mnogoboštva i novotarije u svjetlo upute, islama i slijeđenja Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Elif Lām Rā. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova Gospodara, izvedeš iz tmina na svjetlo, na Put Silnoga i Hvaljenoga.” (Sura Ibrahim)

Ako želiš svjetlo, prihvati se Kur’ana. Ako želiš da budeš od Allahovih odabranika, prihvati se Kur’ana. Rekao je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem: “Zaista Allah ima svoje odabranike, oni koji se mnogo druže sa Kur’anom su Allahovi odabranici.” 
Allahu, učini nas od onih koji se mnogo druže sa Kur’anom, učini da Ku’ran bude naš princip i naš vodič ka Tvoje vječnom Džennetu. 

Šejh Mensur es-Salimi i Naif es-Sahafi

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta