Kur'an

Rascepljenje neba / Sura El-Inšiqaq i Sura El-Burudž

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Sura El-inšiqaq

Imena sure:

Elinšiqaq – rascjepljenje, jer počinje rascjepljenjem neba u prvom ajetu.

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Povinovanje nebesa, Zemlje i ljudi Allahovoj odredbi na Sudnjem danu.

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Uzvišeni spominje povinovanje nebesa i Zemlje Allahovoj odredbi.

2. Povinovanje insana Allahovoj odredbi uz potvrdu spominjanjem povinovanja kosmičkih, dunjalučkih dokaza Allahovoj naredbi.

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje povinovanjem stvorenja Allahovoj naredbi na Sudnjem danu, a završava konačnicom vjernika i nevjernika kao potvrda povinovanja Allahovoj naredbi.

Povezanost imena i intencije sure:

Povinovanje ovog prelijepog i grandioznog zdanja, kakvo je nebo, Allahovoj naredbi ukazuje da su ljudi još preči da se povinuju, te se naziv sure potpuno uklapa u intencije, a Allah najbolje zna.

——————————–

Sura El-Burudž

Imena sure:

El-Burudž – položaji nebeskih tijela, jer se Allah zaklinje nebom koji sadrži položaje nebeskih tijela.

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Potvrda Allahove moći i prijetnja žestokom kaznom onima koji žele vjernicima nanijeti zlo.

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Uzvišeni zakletvama potvrđuje Njegovu osvetu koja će sigurno snaći zulumćare.

2. Konačnica nevjernika, zulumćara prema vjernicima i konačnica vjernika.

3. Zaključak kao potvrda prethodnog uz spomen dva primjera onih koji su doživeli Allahovu kaznu: Faraona i Semuda.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje potvrdom Allahove moći, a završava potvrdom sveobuhvatnog Allahovog znanja.

Povezanost imena i intencija:

El-Burudž (položaji nebeskih tijela) ukazuje da je Allah, njihov stvoritelj, svjedok onoga što se dešava u Njegovom svemiru, u šta ulazi i spletka nevjernika i njihov zulum, te da će ih Onaj koji je kadar stvoriti svemir sa ovakvim karakteristikama kazniti žestokom kaznom. Sa druge strane, el-burudž ukazuje na visoke deredže koje očekuju vjernike na Sudnjem danu, pa sura nosi naziv El-Burudž.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta