Akida
blue green and white abstract painting

Raspravljali su se Džennet i Vatra…

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Raspravljali su se Džennet i Vatra, pa je Vatra kazala: ‘Izabrana sam da u mene uđu oholnici i silnici.’ A Džennet je rekao: ‘A šta je sa mnom, meni su pripali samo slabi, potlačeni i nemoćni’. Tada Allah reče Džennetu: ‘Ti, Džennetu, si Moja milost koju ću ja spustiti na koga hoću od Mojih robova.’ A Vatri kaza: ‘Ti, Vatro, si Moja kazna kojom ću kazniti koga hoću od Mojih robova, svako od vas ima svoje stanovnike’. Što se tiče Džehennema, on se neće napuniti sve dok Allah Uzvišeni na njega ne stavi Svoju nogu, tada će se privinuti u sebe i reći: ‘Dosta, dosta.’, i tada će se napuniti, a Allah Uzvišeni nikome od Svojih stvorenja nepravdu neće učiniti. A što se tiče Dženneta, Allah će za njega stvoriti stvorenja”.

[Vjerodostojan hadis] – [Muttefekun alejh – bilježe ga Buharija i Muslim]

Hvalio se Džehennem pred Džennetom da je on mjesto na kome će Allah Uzvišeni kazniti silnike i oholnike, one koji su bili neposlušni Allahu i koji nisu vjerovali u Njegove poslanike. A Džennet se požalio jer će njegovi stanovnici većinom biti slabići i siromasi, oni koji su bili ponizni i poslušni Allahu Uzvišenom.

Ovaj razgovor između Dženenta i Džehennema se zaista u stvarnosti i desio, jer je Allah Uzvišeni i njima dao osjećaje, sposobnost razaznavanja, razum i moć govora, a Allahu ništa nije nemoguće i On sve može.

Zatim se Allah obratio Džennetu i rekao mu: “Ti, Džennetu, si Moja milost, tobom ću se smilovati kome hoću od Mojih robova.” A Vatri je rekao: “A ti, Vatro, si Moja kazna kojom ću kazniti koga hoću od Mojih robova.” I ovo je Allahova presuda među njima, što znači da je Allah stvorio Džennet kako bi se ulaskom u njega i boravkom u njemu smilovao kome On hoće od Svojih robova, onima koje je odlikovao i učinio ih prikladnim za njega.

A što se tiče Džehennema, njega je stvorio kako bi u njemu kaznio one koji su mu neposlušni i koji nisu vjerovali u Allaha i Njegove poslanike, jer sve je u Allahovoj vlasti i On upravlja kako hoće, On neće biti pitan za ono što radi a ostali će biti pitani, s tim da zaista u Džehennem neće ući osim oni koji to svojim djelima zasluže. Zatim je rekao: “Svako od vas ima svoje stanovnike”, i ovo je Allahovo obećanje kada je obećao da će ih napuniti, a Džehennem je to čak i tražio, kaže Uzvišeni: “Na dan kada upitamo Džehennem: ‘Jesi li se napunio?’ – on će odgovoriti: ‘Ima li još?’ Također se Allah Uzvišeni zakleo da će Džehennem napuniti džinima i ljudima.

Tako da su Džennet i Džehennem kuće sinova Ademovih i džina nakon polaganja računa, pa ko bude u Allaha vjerovao, samo Njega obožavao i Njegove poslanike slijedio, njegov završetak će biti Džennet, a ko bude u Allaha uznevjerovao, ohol i neposlušan Mu bio, njegov završetak će biti Džehennem. Zatim se dalje u hadisu kaže: “A Džehennem se neće napuniti sve dok Allah Uzvišeni na njega ne stavi Svoju nogu i tada će se privinuti u sebe i reći: ‘Dosta, dosta’, i tada će se napuniti, a Allah Uzvišeni nikome od Svojih stvorenja nepravdu neće učiniti”.

Iz ovoga vidimo da je obavezno potvrđivanje svojstva noge kao stvarne osobine Allaha Uzvišenog, onako kako to Njemu dolikuje, bez iskrivljavanja značenja, negiranja, ulaksa u kakvoću, i poistovjećivanja sa osobinama stvorenja. Zatim se dalje u hadisu kaže: “A što se tiče Dženneta, Allah će za njega stvoriti stvorenja”. Što znači da se Džennet neće napuniti sve dok Allah Uzvišeni za njega ne stvori nova stvorenja kojima će se napuniti.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta