Dobročinstvo prema roditeljima

Sjetimo se naših umrlih dobročinstvom

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ljudi nisu ni svjesni da i onaj ko naruči i plati učenje Kur’ana za svoje umrle, a i onaj ko to obavi i uzme novac za te svrhe – zapravo čine haram i time učestvuju u grijehu, a upitno je da li umrli imaju ikakve koristi od toga. Međutim, mi ovdje želimo govoriti o drugim dobročinstvima koja se mogu učiniti za svoje merhume

Koliko je islam plemenita vjera i koliko je Uzvišeni Allah milostiv prema ljudima, možemo vidjeti i iz primjera u kojima se govori o tome da čovjeku, nakon preseljenja i tokom boravka u kaburu, mogu pomoći određene radnje i djela koja mu mogu olakšati njegovo stanje u tom prebivalištu i uvećati mu dobra djela od kojih će imati koristi na Sudnjem danu. Jedan od tih načina jeste da je iza sebe ostavio hairli odgojeno dijete. Mnogi, želeći dobro svojim umrlim roditeljima ili drugoj rodbini, s obzirom na to da ne poznaju arapsko pismo, opredjeljuju se za naručivanje, odnosno iznajmljivanje onih koji će da prouče nešto iz Kur’ana pred duše njihovih umrlih, što naročito dolazi do izražaja u ramazanu.

Ljudi nisu ni svjesni da i onaj ko naruči i plati učenje Kur’ana za svoje umrle, a i onaj ko to obavi i uzme novac za te svrhe – zapravo čine haram i time učestvuju u grijehu, a upitno je da li umrli imaju ikakve koristi od toga. Međutim, mi ovdje želimo govoriti o drugim dobročinstvima koja se mogu učiniti za svoje merhume.

UPUĆIVANJE DOVE I TRAŽENJE OPROSTA ZA SVOJE RODITELJE

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada čovjek umre, prestaju mu teći sevapi za djela izuzev u tri slučaja: (ako je iza sebe ostavio) trajnu sadaku, korisno znanje ili dobro dijete koje za njega uči dovu!” (Muslim, Sahih)

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Iako će biti u kaburu, čovjek će nakon svoje smrti imati koristi i sevapa od sljedećih sedam djela: …i djeteta koje će, nakon njegove smrti, tražiti oprosta za njega!” (Bejheki, Šuabul-iman, br. 3175)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kaže: “Mejitu će, nakon njegove smrti, biti povećana deredža, pa će reći: ‘Gospodaru moj, odakle ovo?’ Tada će mu biti rečeno: ‘To je od tvoga djeteta koje je tražilo oprosta za tebe (činilo istigfar)!’” (Hasen. El-Edebul-mufred, br. 36.) U drugoj se predaji navodi: “To je od tvoga djeteta koje je učilo dovu za tebe!” (Taberani, Ed-Du‘a, br. 1249)

UDJELJIVANJE SADAKE NA IME UMRLIH RODITELJA

Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je neki čovjek došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Allahov Poslaniče, moja je majka iznenada umrla, a da je išta progovorila, smatram da bi dala sadaku. Da li će ona imati nagradu ako ja za nju udijelim sadaku?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Da.” (Buhari i Muslim)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu rekao: “Otac mi je umro i ostavio je imetka iza sebe, a nije ostavio oporuku – hoće li mu biti od koristi ako udijelim sadaku za njega?” “Da!”, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Muslim, Sahih, br. 4306; Nesai, Es-Sunenul-Kubra, br. 6446)

I za kraj jedna predaja koju je naveo dr. Safet Kuduzović u svojoj knjizi Čudesni svijet snova: “Poznati pobožnjak Umejr b. Ebu Nadžija kazuje: ‘Doveo sam jedno kurejševićko siroče kući, nahranio ga, počešljao i dao mu nešto novca, i rekao: ‘Allahu moj, upiši i mojoj majci dobro djelo od ovoga.’ Kada sam navečer zaspao, usnio sam da mi majka prilazi u najljepšem liku, s njom je bilo i to siroče. Kada je došla do mene, kazala je: ‘Sinčiću moj, da samo znaš kakvo dobro mi je donijelo ovo siroče danas?!’” Lejs b. Sa‘d je rekao: “Zadobila je veliko dobro zbog dobročinstva koje je njen sin ukazao siročetu.” (Ibn Ebu Dun’ja, El-Hil’ja, 2/824/622, i El-Menamat, str. 135/298)

Sadaka koju dajemo za naše umrle bit će veliki poklon našim merhumima i, uz dovu za oprost grijeha, veliki hajr zbog kojeg će im Uzvišeni Allah opraštati određene grijehe koje su činili za života. O tome govore brojni hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Stoga, dijelimo sadaku za naše umrle i učimo dove za oprost njihovih grijeha onako kako je to činio Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem. To će biti veliki hajr za njih, veliki hajr za nas, a, vallahi, i veliko dobro onima kojima se daje i udjeljuje sadaka, jer je u današnjem vremenu postoji veliki broj onih kojima je potrebno pomoći i izaći u susret.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta