Humanitarni kutak

Spisak uplata za ramazansku akciju

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

294 uplate

Poštovana braćo i sestre, mnogo je više uplata i novca stiglo u Humanitarni fond NUM stranice (NUM fond) nego u da’vetski fond, pa ćemo zbog toga uplate za koje niste naveli za koje kategorije šaljete podijeliti po pola za Humanitarni fond i za Da’vetski fond, jer od velike je važnosti da novca bude i u fondu iz kojeg se pomažu da’vetski projekti, jer će i od toga biti veliki hajr, inšallah. Da vas Uzvišeni Allah nagradi najljepšom nagradom! Slijedi spisak uplata:

1. Sestra A. A. iz Svedske….300 kruna za hum. fond NUM stranice (skraceno: NUM fond)
2. Sestra M. B. iz Njemacke?…100 eura za davetski fond (davu)
3. Sestra C. F. iz Austrije…30 eura – po pola za obadvije kategorije
4. Sestra S. M. iz Austrije…350 eura za NUM fond
5. C-R iz Belgije…20 eura – po pola za obadvije kategorije

6. Brat S. D. iz Svedske…500 kruna za NUM fond
7. Brat N. A. iz Svedske…300 kruna za NUM fond
8. Brat M. C. iz Svedske…1.000 kruna za NUM fond
9. Sestra Z. Z. iz Svedske…200 kruna za davu
10. Sestra K. I. iz Njemacke…10 eura za NUM fond

11. Sestra F. K. iz Svedske…300 kruna – po pola za obadvije kategorije
12. Sestra S-S M. iz Svedske…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
13. Familija S. iz Svicarske…160 franaka – 100 franaka za NUM fond i 60 za jedan raniji slucaj
14. Sestra A. S. iz Svicarske…50 franaka i 5 eura za NUM fond
15. Dz. P. iz Svedske…1.000 kruna – po pola za obadvije kategorije

16. Brat ili sestra iz Holandije…20 eura – po pola za obadvije kategorije
17. Sestra S. K. iz Slovenije…15 eura – 10 eura za davu i 5 za NUM fond
18. Brat ili sestra iz Svicarske….200 franaka – 150 franaka za NUM fond i 50 za davu
19. Sestra B. R. iz Njemacke…50 eura – po pola za obadvije kategorije
20. F. S. iz Svicarske…50 eura za NUM fond i 100 franaka za davu
______________________________

SPISAK DOPUNJEN 15. JULA

21. Brat ili sestra iz Finske…20 eura za davu
22. A. T. iz Holandije?…10 eura za NUM fond
23. Sestra I. B. iz Danske…15 eura za NUM fond
24. Sestra M. K. iz Austrije…30 eura – po pola za obadvije kategorije
25. Brat M. D. iz Njemacke…40 eura za NUM fond

26. A. O. i S. O. iz Njemacke…50 eura – po pola za obadvije kategorije
27. Brat S. L. iz Njemacke…100 eura za NUM fond
28. R. H. i S. H. iz Njemacke…100 eura – podjednako na obadvije kategorije
29. K. V. i E. S. iz Austrije…100 eura – po pola za obadvije kategorije
30. Sestra P. M. iz Francuske…190 eura – po pola za obadvije kategorije

31. Brat V. S. iz Finske…200 eura – po pola za obadvije kategorije
32. Brat E. T. iz Njemacke…325 eura – po pola za obadvije kategorije
33. Sestra I. B. iz Danske…65 eura – 55 eura za NUM fond i 10 za davu
34. Brat M. K. iz Svedske…1.000 kruna – po pola za obadvije kategorije
35. Sestra S. K. iz Svedske…2.500 kruna za NUM fond

36. Sestra M. M. iz Svedske…50 krna za NUM fond
37. Brat N. K. iz Svedske…2.500 kruna – po pola za obadvije kategorije
38. Brat A. S. iz Svedske…350 kruna za NUM fond
39. Sestra Z. Z. iz Svedske…500 kruna – po pola za obadvije kategorije
40. Familija Coric iz Svedske…400 kruna – po pola za obadvije kategorije

41. Brat F. K. iz Svedske…310 kruna za NUM fond
42. Brat N. M. iz Svedske…500 kruna za NUM fond
43. Brat N. K. iz Svedske…67 kruna za davu
44. Brat A. A. iz Svedske…100 kruna za NUM fond
45. Sestra J. K. iz Svedske…200 kruna za NUM fond

46. Sestra S. S. iz Svedske…200 kruna za NUM fond
47. Familija J. iz Austrije…50 eura za NUM fond
48. Sestra iz Holandije…130 eura – po pola za obadvije kategorije
49. F. S. iz Makedonije…30 franaka – 20 franaka za NUM fond i 10 za davu
50. Brat E. iz Svedske…1.000 kruna – 700 kruna za NUM fond i 300 za davu
______________________________

SPISAK DOPUNJEN 16. JULA

51. Sestra S. B. iz Njemacke…10 eura za NUM fond
52. Sestra M. I. iz Njemacke…10 eura za davu
53. Sestra Z. E. iz Njemacke…50 eura za NUM fond
54. Familija M. iz Njemacke…50 eura – 40 eura za davu i 10 za NUM fond
55. Brat S. R. iz Njemacke…100 eura za NUM fond

56. Brat N. M. iz Njemacke…150 eura za NUM fond
57. Brat L. Z. iz Svicarske…200 franaka za NUM fond
58. Brat H. E. iz Luksemburga…200 eura za NUM fond
59. M. A. iz Njemacke…10 eura za NUM fond
60. Sestra E. K. iz Holandije…20 eura – po pola za obadvije kategorije

61. F. I. iz Svicarske…50 franaka za davu
62. Brat M. S. iz Norveske…1.000 noveskih kruna – po pola za obadvije kategorije
63. Sestra M. iz Svicarske…100 franaka – po pola za obadvije kategorije
64. Familija K. iz Svedske…3.000 kruna za NUM fond
65. Sestra A. J. iz Holandije…10 eura za NUM fond

66. Brat E. H. iz USA…350 dolara za NUM fond
67. Brat i sestra E. i I. iz Svicarske…500 franaka – 300 franaka za NUM fond i 200 za davu
68. Brat E. E. iz Austrije…250 eura – po pola za obadvije kategorije
69. Brat A. H. iz Njemacke…25 eura za NUM fond
70. Sestra I. B. iz Danske…25 eura – po pola za obadvije kategorije

71. Brat E. K. iz Svedske…500 eura – po pola za obadvije kategorije
72. M. J. i S. J. iz Njemacke…50 eura za NUM fond
73. F. D. iz Holandije…200 eura – po pola za obadvije kategorije
74. Sestra N. S. iz Svedske…100 kruna za NUM fond
75. Sestra A. M. iz Svedske…500 kruna za NUM fond

76. F. B. i A. B. iz Svedske…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
77. Brat A. S. iz USA…250 dolara – 200 dolara za davu i 50 za davu
78. F. S. iz Svicraske…200 franaka – po pola za obadvije kategorije
79. Familija K. iz Njemacke…25 eura – po pola za obadvije kategorije
80. Brat ili sestra iz Holandije…10 eura za jedan raniji slucaj

81. Sestra M. iz Svedske…5.000 kruna za NUM fond
82. Familije D., F. i A. iz Njemacke….250 eura – 200 eura za NUM fond i 50 za davu
83. Brat E. E. iz Austrije…10 eura za davu
84. Brat ili sestra iz Holandije…20 eura – po pola za obadvije kategorije
85. Sestra A. F. iz Austrije…10 eura za NUM fond

86. Sestra S. S. iz Holandije…20 eura za NUM fond
87. Brat ili sestra iz Norveske…5 eura za NUM fond i 500 norveskih kruna po pola za obadvije kategorije
88. D. M. iz Njemacke…20 eura za NUM fond
89. S. M. iz Njemacke…20 eura za NUM fond
90. Brat i sestra iz Njemacke…100 eura – 70 eura za NUM fond i 30 za davu

91. A. E. iz Slovenije…10 eura za NUM fond
92. Brat ili sestra iz Francuske…50 eura za NUM fond
93. Brat S. F. iz Austrije…10 eura za NUM fond
94. J. M. i E. F. iz Njemacke…40 eura za davu
95. Brat A. M. iz Austrije…90 eura – 70 eura za NUM fond i 20 za davu

96. A. S. i A. F. iz Njemacke…430 eura za NUM fond
97. S. H. i J. H. iz Njemacke…100 eura za NUM fond
98. Brat M. J. iz Njemacke…50 eura – po pola za obadvije kategorije
99. Brat R. R. iz Njemacke…30 eura za NUM fond
100. J. A. iz Svedske…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
______________________________

SPISAK DOPUNJEN 21. JULA

101. Brat H. S. iz Svicarske…200 franaka – po pola za obadvije kategorije
102. Sestra E. K. iz Njemacke…15 eura za NUM fond
103. E. S. i M. S. iz USA…300 dolara za NUM fond
104. C-R iz Belgije…40 eura za NUM fond
105. Brat S. M. iz Austrije…115 eura – po pola za obadvije kategorije

106. Uplata preko banke ??? iz Austrije…120 eura – po pola za obadvije kategorije
107. A. N. i A. M. iz Austrije…195 eura – po pola za obadvije kategorije
108. C-K iz Luksemburga…50 eura – po pola za obadvije kategorije
109. E. B. iz Hrvatske…20 eura za NUM fond
110. Brat T. D. iz Austrije…10 eura za NUM fond

111. Sestra A. S. iz USA…500 dolara – po pola za obadvije kategorije
112. Brat K. J. iz Njemacke…30 eura – po pola za obadvije kategorije
113. Sestra S. K. iz aUSTRIJE…75 EURA – 40 eura za NUM fond i 35 za davu
114. Brat S. A. iz Njemacke…60 eura – po pola za obadvije kategorije
115. Sestra M. O. iz Svicarske/Njemacke ?…200 franaka za NUM fond

116. Brat A. K. iz Svedske…3.000 kruna – po pola za obadvije kategorije
117. Brat S. A. iz Svedske….6.000 kruna – 4.000 kruna za NUM fond i 2.000 kruna za davu
118. Sestra Z. Z. iz Svedske…200 kruna za davu
119. Sestra A. E. iz USA…40 dolara – po pola za obadvije kategorije
120. Sestra S. K. iz Austrije…40 eura – 30 eura za NUM fond i 10 za davu

121. Brat A. T. iz Holandije…10 eura za NUM fond
122. Brat A. B. iz Svicarske….60 eura – 50 eura za NUM fond i 10 za davu
123. Brat S. A. iz USA…510 dolara – po pola za obadvije kategorije
124. Brat N. N. iz Njemacke…500 eura – po pola za obadvije kategorije
125. Sestra C. E. iz Svicarske…1.070 franaka – po pola za obadvije kategorije

126. Sestra S. K. iz Svedske….1.000 kruna za NUM fond
127. Brat R. S. iz Svedske…260 kruna – po pola za obadvije kategorije
128. Sestra M. M. iz Svedske…50 kruna za NUM fond
129. Sestra S. B. iz Njemacke…10 eura za davu
130. Brat A. H. iz Finske…20 eura za NUM fond

131. A. M. i A. M. iz Austrije…50 eura za NUM fond
132. S. L. iz Holandije…100 eura – po pola za obadvije kategorije
133. Brat A. H. iz Njemacke…180 eura – 150 eura za NUM fond i 30 za davu
134. Sestra A. L. iz Svedske…200 kruna za NUM fond
135. Sestra M. M. iz Svedske…100 kruna za NUM fond

136. Sestra B. A. iz Svedske…250 kruna za NUM fond
137. Sestra G. Z. iz Svedske…1.300 kruna – po pola za obadvije kategorije
138. Brat D. H. iz Svedske…500 kruna za davu
139. Sestra S. S. iz Svedske…500 kruna za davu
140. Brat C. E. iz Svedske…500 kruna – po pola za obadvije kategorije

141. Sestra P. S. iz BiH…140 KM – po pola za obadvije kategorije
142. Familija Dj. iz Njemacke…50 eura – po pola za obadvije kategorije
143. Porodica B. iz Australije…200 australijskih dolara – po pola za obadvije kategorije
144. Brat A. J. iz Svicarske?…100 franaka – po pola za obadvije kategorije
145. Brat B. H. iz Finske…200 eura za davu

146. Brat F. M. iz Austrije…500 eura za NUM fond
147. Brat M. K. iz Svedske…1.000 kruna – po pola za obadvije kategorije
148. Brat A. A. iz Svedske…500 kruna za NUM fond
149. Sestra S. S. iz Holandije…30 eura za NUM fond
150. Brat ili sestra iz Njemacke…10 eura za NUm fond

151. Brat M. J. iz Holandije…20 eura za davu
152. Familija D. iz Njemacke…175 eura za NUM fond
153. S. M. iz Svedske…15 eura za NUM fond
154. Familija S. iz Italije…50 eura – 40 eura za NUM fond i 10 za davu
155. Brat ili sestra iz Finske…20 eura za davu

156. P. E. iz Kanade…70 dolara – 50 dolara za NUM fond i 20 za davu
157. Sestra iz Belgije…50 eura – 30 eura za NUM fond i 20 za davu
158. Brat ili sestra iz Svicarske…20 franaka za NUM fond
159. Brat M. J. iz Holandije…20 eura za NUM fond
160. S.S. i I. S. iz USA…100 dolara za NUM fond

161. Brat ili sestra iz Njemacke…20 eura za NUM fond
162. Sestre R. M. i Dz. G. iz USA…80 dolara – po pola za obadvije kategorije
163. Sestra A. A. iz Austrije…50 eura za NUM fond
164. Sestra M. I. iz Njemacke…10 eura za NUM fond
165. Brat A. H. iz Njemacke…20 eura – po pola za obadvije kategorije

166. Brat N. A. iz Svedske…1.500 kruna za NUM fond
167. Brat E. S. iz Holandije…50 eura za NUM fond
168. Brat ili sestra iz Svicarske…10 franaka za NUM fond
169. Porodica A. R. iz Svicarske…300 franaka – po pola za obadvije kategorije
170. Brat M. iz Svedske…1.840 kruna za NUM fond

171. R. K. i G. H-K iz Svicarske…500 eura – po pola za obadvije kategorije
172. Brat A. M. iz Svicarske…600 franaka – 400 franaka za NUM fond i 200 za davu
173. Brat F. K. iz Svedske…320 kruna za NUM fond
174. Brat E. K. iz Svedske…700 kruna – 500 kruna za NUM fond i 200 za davu
175. Sestra S. E. iz USA…50 dolara – po pola za obadvije kategorije
_________________________________

SPISAK DOPUNJEN 23. JULA

176. Sestra S. B. iz Njemacke…10 eura za davu
177. S-S iz Belgije…25 eura – po pola za obadvije kategorije
178. Brat H. S. iz Njemacke…200 eura za NUM fond
179. S. T i K. T. iz Austrije…300 eura za NUM fond
180. Brat A. A. iz Svedske…200 kruna za NUM fond

181. Sestra M. J. iz Svedske…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
182. F. B. i A. B. iz Svedske…800 kruna – 600 kruna za NUM fond i 200 za davu
183. Sestra J. H. iz Belgije…50 eura za NUM fond
184. Sestra E. E. iz Njemacke…100 eura – po pola za obadvije kategorije
185. Brat V. L. iz Austrije…300 eura za NUM fond

186. Brat N. A. iz Svedske…2.800 kruna za NUM fond
187. Sestra A. A. iz Svedske…200 kruna za NUM fond
188. Sestra A. I. iz Svedske…100 kruna za NUM fond
189. Brat ili sestra iz Srbije…5 eura za NUM fond
190. A. C. i V. G-C iz Austrije…40 eura za NUM fond

191. Brat Z. D. iz Njemacke…1.000 eura – 650 eura za NUM fond i 350 za davu
192. Sestra A. I. iz Svedske…200 kruna za NUM fond
193. Brat A. B. iz Svicarske…10 eura za NUM fond
194. Sestra D. A. iz Belgije…25 eura za NUM fond
195. Sestra A. M-B iz Hrvatske…30 KM – 20 KM za NUM fond i 10 za davu

196. R. S. iz Austrije…500 eura – po pola za obadvije kategorije
197. Brat E. D. iz Austrije…200 kruna za davu
198. Sestra S. B. iz Njemacke…10 eura za davu
199. C-M A+M iz Belgije…40 eura – po pola za obadvije kategorije
200. Brat H. A. iz Njemacke…100 eura za davu

201. Brat A. N. iz Svedske…500 kruna za NUM fond
202. Sestra A. I. iz Svedske…100 kruna za davu
203. Sestra A. B. iz Svedske…100 kruna za NUM fond
204. Brat N. A. iz Svedske…1.000 kruna – po pola za obadvije kategorije
205. Brat R. M. iz Svedske…260 kruna – po pola za obadvije kategorije

206. Brat A. K. iz Svedske…100 kruna za NUM fond
207. Sestra S. V. iz Njemacke…10 eura za NUM fond
208. Brat M. N. iz Francuske…50 eura za NUM fond
209. Sestra A. H. iz Austrije…50 eura za NUM fond
210. Brat A. H. iz Njemacke…200 eura – 150 eura za NUM fond i 50 za davu

211. Sestra F. K. iz Svedske…300 kruna za NUM fond
212. Sestra E. P. iz Svedske…500 kruna – 400 kruna za NUM fond i 100 za davu
213. Sestra M. J. iz Svedske – 200 kruna – po pola za obadvije kategorije
214. Sestra S. B. iz Njemacke..10 eura za davu
215. Sestra A. H. iz Njemacke…20 eura za NUM fond

216. Brat E. S. iz Holandije…30 eura za NUM fond
217. Brat A. M. iz Njemacke…50 eura – po pola za obadvije kategorije
218. Sestra L. S. iz Finske…80 eura – po pola za obadvije kategorije
219. Sestra F. K. iz Svciarske…100 franaka – po pola za obadvije kategorije
220. Sestra N. K. iz Austrije…100 eura – po pola za obadvije kategorije

221. Sestra S. B. iz Njemacke..10 eura za davu
222. Brat A. H. iz Njemacke…20 eura za NUM fond
223. M. i I. S. iz Svicarske…100 franaka za NUM fond
224. Brat J. H. iz Svedske…300 kruna za NUM fond
225. Brat V. K. iz Svedske…500 kruna za NUM fond

226. Brat S. C. iz Svedske…500 kruna – po pola za obadvije kategorije
227. Brat Z. R. iz Svedske…875 kruna – 600 kruna za NUM fond i 287 za davu
228 Brat A. A. iz Svedske…150 kruna za NUM fond
229 Sestra A. V. A. iz Svedske…240 kruna – po pola za obadvije kategorije

PAY PAL UPLATE(SPISAK DOPUNJEN 12.08.):

• 50,00 EUR, S.S. za humanu.
• 10,00 EUR, A.N. za humanu.
• 50,00 $ , A.K. za humanu.
• 100,00 EUR, A.M. za humanu.
• 20,00 EUR, I.M. za humanu.

• 20,00 EUR, E.I. za humanu.
• 10,00 EUR, A.N. za humanu.
• 20,00 EUR, Z.M. ( 10 EUR za dawu , 10 EUR za humanu)
• 200,00 DKK, M.J. (100 dkk za dawu, 100 dkk za humanu)
• 20,00 EUR, A.B. nije navedeno za koga?

• 150,00 $, S.F. (50 $ za dawu, 50 $ za čovjeka za peč semizovac, 50 $ za djevojčicu sa alerg. semizovac)
• 50,00 $, A.M. za dawu.
• 50,00 $, E.H. za dawu.
• 50,00 $, E.H. (25 $ za dawu, 25 $ za humanu)
• 20,00 $, I.T. nije navedeno za koga?

• 20,00 $, S.A. houston, nije navedeno za koga?
• 50,00 $, Dž.H. nije navedeno za koga?
• 10,00 EUR, R.M. nije navedeno za koga?
• 100,00 $, S.A. houston, nije navedeno za koga?
• 100,00 EUR , S.I. ZEKAT

• 150,00 $ , I.T. ZEKAT
• 50,00 CAD , I.A.O. ZEKAT
• 150,00 $ , B.O. ZEKAT
• 300,00 CHF , R.S. ZEKAT
• 20,00 EUR, H.C. za humanu.

• 9,00 $, F.S. za dawu.
• 50,00 $ , A.M. ZEKAT
• 15,00 $ , L.M. za humanu.
• 10,00 $ , D.J. za humanu.
• 10,00 EUR, K.A. za dawu.

• 25,00 EUR, A.H. za dawu.
• 25,00 EUR, A.H. za humanu.
• 9,00 $, F.S. za dawu.
• 13,00 $, S.E. (3 $ za dawu, 10 $ za humanu).
• 50,00 $, E.H. nije navedeno za koga?

• 50,00 EUR, M.M.B. nije navedeno za koga?
• 20,00 EUR, H.C. za dawu.
• 50,00 EUR, S.K. za humanu.
• 50,00 $, F.B. za humanu.
• 15,00 $, A.S. nije navedeno za koga?

• 50,00 $, N.S. za humanu.
• 20,00 EUR, H.C. za humanu.

• 110,00 $ , A.S. ZEKAT D.
• 11,00 $, F.S. za humanu.
• 40,00 EUR, K.A. za humanu. – za ženu što ima rak
• 30,00 $, DZ.S. (15 $ za dawu, 15 $ za humanu)
• 25,00 GBP, E.G. (12,5 GBP za dawu, 12,5 GBP za humanu)
• 5,00 $, D.J. za humanu.

• 50,00 EUR, S.N. ( 20 EUR za dawu , 30 EUR za humanu)
• 20,00 EUR, H.C. za dawu.
• 20,00 EUR, E.O. za humanu.
• 30,00 EUR, E.B. nije navedeno za koga?
• 40,00 EUR, F.D. nije navedeno za koga?
• 50,00 EUR, S.S. za humanu.
• 50,00 $, E.K. za humanu.

• 20,00 EUR, H.C. za humanu.
• 5,00 $, D.J. za humanu.
• 60,00 $, A.D. za humanu.
• 12,00 EUR, S.T. za dawu.
• 1.900,00 EUR , N.DZ. ZEKAT ( 1.100 EUR DAWA, 800 EUR HUMANA)
• 20,00 EUR, Z.M. ( 10 EUR za dawu , 10 EUR za humanu)

• 50,00 EUR, E.B. ( 25 EUR za dawu , 25 EUR za humanu)
• 15,00 EUR, A.N. za humanu.
• 20,00 $, E.H. za humanu.
• 20,00 $, I.T. nije navedeno za koga?

Imetak koji udjelite drugima u vašu je korist, ono što udjelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav – a ono što od imetka udjelite drugima nadoknadit će vam se potpuno, neće vam biti učinjeno krivo!” (Prijevod značenja El-Bekara, 272)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta