Tekstovi

Sreća je samo uz Allaha

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Svi smo složni da želimo sreću. Svi je tražimo. Ne postoji živo biće koje ima dušu, a da ne traži sreću, i da ne teži tome da na dunjaluku osjeti sreću. Samo je razlika u putevima do nje. Pitamo se gde je sreća? Neko od nas možda kaže: sreća je u srcima, ibadetu. Gdje ona stanuje? Gdje živi? Gdje se nalazi? Pitaćemo samo Allaha, subhanehu ve te’ala. Zato što je On stvoritelj sreće! Onaj koji je stvorio sreću, On najbolje zna mjesto sreće, šta je ona. Sreća je kod Allaha. 
 
Najsretnije mjesto je Džennet. Zašto? Poslanik alejhisselam kaže da je vrh Dženneta Allahov arš, a zašto Allahov arš? Zato što je Allahova blizina potrebna za potpunu sreću. Ibn Dževzi kaže: “Dženetlije su komšije Uzvišenog Allaha.” Zašto Džennet nije nisko kao Džehennem? Zato što ta ljepota zahtijeva Allahovu blizinu. 
 
Da li to znači da mi na dunjaluku nemamo sreću? Ne. Na dunjaluku vjernik osjeća veliku sreću zbog blizine Allahu, subhanehu ve te’ala. On je osjeća kad spusti glavu na sedždu. Tada vjernik osjeća najveću sreću. Zašto? Zato što je ljubav između roba i Gospodara posebna. Kakvom ljubavlju te ja volim, Ya Allah, kad svoje lice spuštam na zemlju, da bih ti pokazala kako te volim, da bih osjetila istinsku sreću, jer si Ti Gospodar sreće! Vjernik najveću sreću pronalazi na sedždi. Istinska sreća je približavanje Allahu.
 
7 stvari koje vjernika čine sretnim:
 
Hrana za dušu – Tijelo je stvoreno od zemlje i hranimo ga onim što je na zemlji, plodovima raznovrsnim, sve ono što je na zemlji da bi tijelo opstalo. Duša isto tako osjeća glad. Osjeća depresiju, nervozu, nemir, potrebu za samoćom, tegobe, zato što dušu hraniš onim što je na zemlji, a ona nije stvorena od zemlje! Ona doziva da je nahraniš onim što je na nebesima. Pa kako može biti sretan onaj koji dušu hrani onim što je na dunjaluku, a duša stvorena iznad nebesa? “I pitaju te o duši? Samo moj Gospodar zna” On zna tajne duše. Njena hrana su namazi, duge sedžde, učenje Kur’ana, veza sa Allahom. Kao što hranimo tijelo, isto tako moramo hraniti našu dušu kada ona jeca nemirom i prazninom.
 
Zadovoljstvo Allahovom odredbom
 
Ako nas Allah učini sretnima treba da budemo zadovoljni, a ako nam uskrati opet moramo biti zadovoljni. “Čudan li je primjer vjernika! Šta god da ga zadesi, njemu je dobro, a u takvoj situaciji nije niko osim vjernika. Ako ga zadesi nešto lijepo, on se Allahu zahvali i to bude dobro po njega, a ukoliko ga zadesi nešto loše, on se strpi, pa to opet bude dobro po njega.” (hadis)
 
Šejh Mišari el Hirazi kaže: “Odjeća koju imaš na sebi ti je dovoljna, a sva odjeća u ormaru ti je višak. Ono čime se mrsiš za iftar ti je dovoljno, a ono što ti je u frižideru ti je blagodat od Allaha, ono čime te je Allah opskrbio.”
 
Put do sreće uz razliku između sredstva i cilja
 
Dunjaluk je naše sredstvo do Dženneta. “Budi na dunjaluku kao putnik.” (hadis) Na dunjaluku treba da živimo za nagradu ahireta, ne za dunjaluk. Gibet, potvora, ono oko čega se opterećujemo pa noćima ne spavamo i brinemo, ništa nas tada neće zanimati. Naš cilj je nagrada ahireta. Dunjaluk je mnogim učenjacima bio sredstvo, a ne cilj! Njima bi godilo da ih ljudi ogovaraju jer bi im time donosili dobra djela, dok je kod nas obrnuto. Potražimo sreću tamo gde je, a ne na dunjaluku.
 
Za voljenu osobu uzmimo onu koja to zaista zaslužuje
 
Poslanik alejhisselam kaže: “Živi kako hoćeš, zaista ćeš umrijeti.” Onaj koji nas nikada neće napustiti je Uzvišeni Allah. “I ostaće lice tvog Gospodara!” On, Vječni. Najveću ljubav treba da osjećamo prema Allahu, tada ćemo raditi sve da nas Allah voli! I tek tada ćemo biti sretni i osjetiti Allahovu ljubav prema nama. 
 
Allah voli One koji uče Kur’an. “Najbolji među vama je onaj koji uči Kur’an i druge njemu poučava.” (hadis) Kur’an će biti šefadžija u kaburu. Onda kad nas i voljena osoba ostavi u kaburu, prijatelji, svi… Tada će Kur’an doći, i zauzeti se za nas. Neka nam Kur’an bude najbolji prijatelj, onaj zbog kojeg će nam biti rečeno: “Uči i penji se.” Ajet po ajet, penješ se. Zamislite stepene i koliko će se popeti hafizi Kur’ana. Zamislite strašni kabur i samo odjednom dolazi tvoj najbolji prijatelj na dunjaluku – Kur’an. Tvoj spas, svjetlo, prijatelj.
 
Da budemo oni koji praštaju
 
Najbolji primer milosti i praštanja je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Sjetimo se njegovih primjera sabura kad je imao iskušenja od njegovih neprijatelja Kurejšija. Bacanje mesa deve na njegovim leđima dok je klanjao, izbijanje zuba, i još puno iskušenja. Subhanallah! “Zar ne volite da Allah vama oprosti?” “Oni koji praštaju, Allah će im oprostiti i smilovati im se.” (hadis)
 
Ihsan – da vjerujemo i obožavamo Allaha kao da ga vidimo. To se odlikuje čistim nijetom! “Nijet je trgovina bogobojaznih.” (hadis)
 
Prijatelji na dunjaluku – birajmo na dunjaluku prijatelja koji će nas voditi do Dženneta. Odlika dobrih prijatelja: “Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i naveče u želji za Licem Njegovim, i ne skidaj oči svoje s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu.” Odlika lošeg prijatelja: “I ne slušaj onoga čije smo srce zapečatili i koji je nemaran i koji strast svoju slijedi.” Tražimo iskrene Allahove robove. “Budite uz one iskrene.” “Čovjek je na vjeri svog prijatelja. Neka svako pazi sa kim se druži.” (hadis)
 
Ovih 7 stvari koje nas čine sretnima nalazimo u suri koju stalno učimo, Fatihi.
 
– Počinjemo je bismilom, hranjenjem duše. 
– “Tebe Gospodara svjetova hvalimo” – zadovoljstvo duše odredbom.
– “Milostivog, Samilosnog” – Put do sreće su prsa koja praštaju.
– “Vladara danja Sudnjeg” – cilj je ahiret, rad za Sudnji dan. 
– “Tebi se pokoravamo i od Tebe pomoć tražimo” – veza za Allaha, Živog i Vječnog.
– “Uputi nas na pravi put” – Na ihsan, da budemo dobročinitelji, da živimo kao da Ga vidimo.
– “Na put onih kojima si milost svoju darovao” – Ko su oni? To su naši najbolji prijatelji. 
 
Okrenimo se Allahu i pronađimo sreću tamo gde je zapravo ima! “A kad te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli.”
 
Amina Hadžić Jahić, prof.
Sa predavanja “Jesam li sretna?” 
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta