Kur'an

Šta da radim pa da mi Kur’an pruži sreću?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Evo par praktičnih savjeta kako da popravite vaš odnos prema Allahu i Njegovoj Knjizi….

Prije učenja Kur’ana – pripremite Vaše srce i očistite nijjet

Prije nego započnete s učenjem, zapitajte se: „Zašto učim Kur’an?“ Da li ga učim iz osjećaja neke obaveze, da bih stekao neke informacije, ili samo da mi prođe vrijeme? Jesam li svjestan čije Riječi učim; jesam li svjestan blagodati i veličine nagrade; da li mi je želja da se s svakim proučenim ajetom približim Allahu?

Zašto je ovaj korak toliko bitan? Zbog riječi Poslanika, sallallahu alejhi we sellem: “Zaista se djela cijene samo prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti samo ono što je naumio svojim djelom, pa ko bude hidžru učinio u ime Allaha i Njegova Poslanika, njegova hidžra je Allahu i Njegovu Poslaniku, a ko bude hidžru učinio radi materijalne dobiti, ili zbog žene da bi je oženio, njegova hidžra je za ono za šta ju je naumio.” (Buhari i Muslim)

Ukoliko ste odsutni duhom, ta vaša nezainteresovanost čini prepreka između vas i Kur’ana. Kao što nagradu za obavljen namaz imate samo u onoj mjeri koliko ste u njemu prisutni srcem i tijelom; tako se i od Kur’ana čovjek ne može istinski okoristiti dok ne promisli o njegovim značenjima, i potom nastoji da naučeno primijeni u praktičnom životu. U tom smislu, Uzvišeni kaže: „Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!“ Kur’an, sura Muhammed, ajet 24.

Aiša, radijallahu anha, je opisala našeg voljenog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kao „Kur’an koji hoda“. Drugim riječima, Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, nije samo učio Kur’an, već ga je ŽIVIO.

Kur’an – VAŠ NAJBOLJI PRIJATELJ

Često, kada smo tužni ili usamljeni, kada pucamo od sreće ili uzbuđenja, mi to objavimo na internetu, želeći da naše osjećaje podijelimo s drugima. Da, sve je ljepše i lakše kad se s bliskima dijeli. U stvarnosti, ljudi se prema Facebooku odnose kao prema najboljem prijatelju; posjećujemo ga i „selamimo“ često. Evo nam prilike da zamijenimo tu vezu s jednom drugom: Hajde da nam Kur’an bude NAJBOLJI PRIJATELJ. Sami sebi počnimo govoriti: „Kur’an je moj najbolji prijatelj!“ Ponavljajte to, i podsjećajte sebe koliko je važno da popravite vaš odnos prema Kur’anu.

Sjetimo se kako se odnosimo prema našim najboljim prijateljima, kako želimo da se čujemo s njima, da izađemo u šetnju, kako dijelimo njihove brige i sreću, smijeh i suze. Kada imamo neki problem, tu osobu zovemo i znamo da će nam se javiti i biti uz nas. Sad, prenesimo to razumijevanje prijateljstva na naš odnos spram Kur’ana. Ako uzmemo Kur’an za najboljeg prijatelja, žurit ćemo da ga dodirnemo ako je blizu, spremni da ga čujemo šta nam ima za reći od koristi, blagodati i sreće.

Ako smo tužni, u problemima, pohrlit ćemo našem najboljem prijatelju, staviti ga blizu srca, otvoriti ga i učiti, utjehu pronaći u riječima našeg Tvorca koje se odnose baš, baš na nas. Kada smo puno sretni, u životu smo nešto ostvarili, posao dobili, ozdravili, vjenčali se, dobili dijete, sreću našu dijelimo s najdražim našim, uzmemo ga i učimo, znajući da se vraćamo Onome Koji nam je podario sve te blagodati.

Učite Kur’an samo 5 minuta svakoga dana

Ljudi često misle da Kur’an MORAJU učiti dugo, najmanje pola sata ili sat. To im se čini kao preveliki napor, obeshrabre se i na kraju, u potpunosti dignu ruke od učenja. Budite blagi prema sebi. Za učenje Kur’ana je potrebna navika, i vrijeme tokom kojeg postepeno povećavate količinu proučenog.

Stoga, otpočnite s samo 5 minuta svakog dana. I opustite se; cilj učenja nije patnja, već odmor i pouka, kao što kaže Uzvišeni: „Tā Hā. Ne objavljujemo Kur’an da se mučiš, već da bude pouka onome koji se boji.“ Kur’an, sura Ta-Ha, ajeti 1-3. Ukoliko vodite računa o prisutnosti srca tokom učenja, tih 5 minuta će se uskoro povećati na 10 minuta, nakon toga na pola sata i sat, a čak i više, uz Allahovu pomoć i podršku!

Šta da radim pa da mi Kur’an pruži sreću?

Nijedno prijateljstvo ne može opstati bez brige i truda. Ako nam je Kur’an najbolji prijatelj, moramo uzeti na sebe obavezu da izgradimo ispravan odnos s njim. Pravi prijatelj se ne stječe preko noći; isti je slučaj s Kur’anom. Kako budemo popravljali odnos spram Kur’ana, ustvari mi popravljamo i naš odnos spram našeg Stvoritelja Koji čuje naše dove i pozna naše želje. A zar to nije san svakog vjernika i vjernice, zar to nije najveća želja svih nas? I svakako je to veći uspjeh od bespotrebne komunikacije s nepoznatim osobama preko interneta.

Postavimo sebi za cilj da SVAKI DAN proučimo određeni broj stranica Kur’ana, bez obzira na sve okolnosti. Potrudimo se i da svakako pročitamo prijevod značenja, kao i tefsir ajeta koje učimo. Radimo to svakodnevno i konstatno, bez obzira bilo to 20 stranica ili samo jedan ajet, jer nas je Poslanik, s.a..v.s., podučio da su najbolja djela ona u kojima smo ustrajni, pa makar ona bila i mala.

ZAPAMTITE: za čim god tragali i šta god željeli, potrudite se da popravite vaš odnos prema Allahu i budite ubijeđeni da će vam Allah zbog iskrenosti vaših napora, podariti i ostvarenje vaših želja.

Hfz. Nedim Botić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta