Smrt i sudnji dan

Sudnji dan će biti divan dan za vjernike

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Sudnji dan će, bez obzira na njegove strahote, biti divan i lijep dan za one koji su slijedili Allahovu uputu i radili za taj dan, kao što se navodi u ajetu: Njih neće brinuti najveći užas.. (Kur’an, El-Enbija’, 103.) Bit će to divan dan za iskrene vjernike kad budu proživljeni i kad ugledaju meleke kako ih čekaju da im izraze dobrodošlicu, kao što je Uzvišeni Allah, rekao: Njih će meleki dočekivati: ‘Evo ovo je vaš dan, vama obećan!”’ (El-Enbija’, 103.)

Bit će to divan dan kada vjernici, oni kojima knjiga njihovih djela bude data u desnu ruku, sa ushićenjem i neopisivom radošću budu pokazivali svim ljudima svoju knjigu, govoreći: Evo vam, čitajte knjigu moju! (El-Hâkka, 19.)

Bit će to sretan dan kada pogledaš iza sebe i vidiš svoju djecu i članove svoje porodice da te slijede i da žele podijeliti s tobom trenutke najveće radosti, kao što se navodi u ajetu: Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti.” (Et-Tur, 21.)

Bit će to prekrasan dan kada prvi put budeš išao u skupini onih s kojima je Allah zadovoljan, a koje će predvoditi Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je Uzvišeni Allah rekao: Na Dan u kojem Allah neće osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno sa njim vjerovali; svjetlo njihovo će ići ispred njih i njihove desne strane.” (Et-Tahrim, 8.)

Bit će to neopisivo lijep dan kada ti i tvoja supruga budete rado viđeni gosti i kada čujete poseban poziv za vas: Uđite u Džennet, vi i žene vaše, radosni! (Ez-Zuhruf, 70.)
____________________

Nećeš moći sakriti sreću na svome licu kada se nađeš u društvu s Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, Musaom, alejhi selam, Isaom, alejhi selam, Nuhom, alejhi selam, Ibrahimom, alejhi selam, i drugim poslanicima, šehidima i dobrim ljudima, kao što se navodi u ajetu: Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku bit će u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti! (En-Nisa’, 69.)

Tamo ćeš se sjetiti onoga što si na dunjaluku učio: Kako može biti jednak onaj kome smo lijepu nagradu obećali, i koju će dobiti, i onaj kome smo dali da se naslađuje u životu na ovome svijetu, a koji će, poslije, na onome svijetu u vatru ubačen biti? (El-Kasas, 61.) Zato se pripremi za vječni život.

Allaha molimo da podari nama, našim roditeljima, našoj djeci, supružnicima, rodbini i prijateljima, najveće stepene u Džennetu, u pratnji našeg voljenog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Piše: dr Mustafa Mahmud 
Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić – saff.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta