Tekstovi

Tevba (pokajanje) povećava vjernikove blagodati

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati (Nuh, 10.-11.) Komentarišući ovaj Kur’anski ajet, Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, rekao je: Ako se pokajete Allahu, molite Ga za oprost i pokoravate se Njegovim naredbama; On će vam povećati opskrbu, spustiti blagoslove sa nebesa i Zemlje, podići plantaže, povećati proizvodnju mlijeka od životinja, dati djecu i imetak i bašče kroz koje teku rijeke i koje sadrže razne vrste voća.

…od Gospodara svoga oprosta tražite i pokajte se, a On će vam dati da do smrtnoga časa lijepo proživite i svakom čestitom dat će zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete – pa, ja se, zaista, bojim za vas patnje na Velikom danu.“ (Kur’an, Hud-3.)

Pokajanje i traženje oprosta

Uzvišeni Allah obećao je onome ko se pokaje i traži Njegov oprost uživanje, povećanu opskrbu i davanje blagodati. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Allah će onoga ko pretjerano traži Njegov oprost osloboditi svake žalosti, naći mu izlaz iz svih nevolja i opskrbiti ga sredstvima koja nije mogao očekivati.” (Ahmed i Ebu Davud)

 Oslanjanje na Uzvišenog Allaha

Uzvišeni Allah kaže: …i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.“ (Et-Talak, 3.)

Osoba čije je srce povezano samo sa Svemogućim Allahom i ovisi o Njemu, te koja se u potpunosti pouzda u Allaha, Allah će mu biti dovoljan, osloboditi ga svake žalosti i brige i opskrbiti ga. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ako se budete oslanjali na Allaha onako kako se na Njega treba oslanjati, On će vas opskrbiti kao što opskrbljuje ptice; izlaze ujutro praznih želudaca i vraćaju se siti.” (Tirmizi)

Komentirajući ovaj hadis, Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao, rekao je: Ovaj hadis je fundamentalan u pitanju oslanjanja na Allaha, i to je jedan od najvećih razloga za dobivanje opskrbe…

Oslanjanje na Svemogućeg Allaha je izražavanje vlastite nesposobnosti i potpune ovisnosti samo o Njemu, zajedno sa sigurnošću da On Svemogući jedini ima kontrolu nad svemirom i da su poslovi svega stvorenog pod Njegovom voljom. On je jedini Taj koji daje, stvara, daruje i uskraćuje blagodati, daje bogatstvo, zdravlje, bolest i život i smrt. Dakle, ostaje činjenica da će za one koji se uzdaju u Allaha, Uzvišeni Allah uvijek biti pouzdan izvor.

Oslanjanje na Uzvišenog Allaha ne podrazumijeva napuštanje dunjalučkih sredstava, jer nam je On naredio da uz oslanjanje na Njega koristimo i sva moguća sredstva. Fizičko nastojanje da se koriste sva sredstva je zapravo čin pokornosti Allahu Svemogućem, a oslanjanje na Njega srcem odražava vjerovanje u Njega. Svemogući Allah kaže: A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.“ (El-Džuma, 10.)

Od vjernika se zahtijeva da koristi sva raspoloživa (halal) sredstva, sa čvrstim uvjerenjem da je pitanje njegove nafake u potpunosti kod Allaha i da je samo Allah Onaj koji opskrbljuje.

„…opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki! (Ez-Zarijat, 58.)

Izvor: www.islamweb.net.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta