Sihr i džinni

Tri vrste sihra kojim se rastavljaju supružnici

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

A ako je supruga žrtva, onda sihr djelule na nju tako što joj muž ne može dokazati svoju ljubav i vjernost – sumnja u njega. Uslijed ove vrste sihra bračni drugovi ne mogu se osloboditi misli i postupaka koje im se nameću, a oni ih ne žele (ne mogu, k tome, ni razgovarati otvoreno o svojim osjećajima). Oboljeli od ove vrste sihra ne mogu biti skupa – osjete tjeskobu zbog blizine, a čim se udalje jedno od drugog, taj osjećaj nestane i kaju se zbog postupaka, i tako u nedogled

Sihr rastavljanja bračnih drugova

Sihirbaz uz pomoć šejtana postiže to da muž osjeti odbojnost prema svojoj supruzi i da nema želje za spolnim odnosom s njome, odnosno da zavoli neku drugu ženu koju možda i ne poznaje. Sihrom se može postići i to da čovjek mrzi prijatelje i voli neprijatelje, te da se nedolično ponaša, govori ružne riječi, i tako redom. Ova je vrsta sihra odista opasna. Šejtan koji stoji na raspolaganju sihirbazu može proizvoditi zvukove koje čuje isključivo onaj kome je sihr napravljen, kao što žrtvu sihra može napadati u snu donoseći joj strašne snove, a može neku osobu ružnom prikazati u stanju između sna i jave. Sve ovo šejtani, Allahovom voljom, mogu uraditi. Evo o tome Allahovih riječi: “…i kad oni baciše, oči ljudima začaraše i jako ih prestrašiše i vradžbinu veliku prirediše” (el-A‘raf, 116); “…i odjednom mu se pričini da konopi njihovi i štapovi njihovi, zbog vradžbine njihove, kreću.” (Ta-Ha, 66)

Ako je muž žrtva, sihr djeluje i na taj način što on suprugu vidi ružnom i odbojnom, kao da ga izgledom podsjeća na majmuna ili psa, ili mu se pričinjava da ona gleda u druge muškarce i zavodi ih. A ako je supruga žrtva, onda sihr djelule na nju tako što joj muž ne može dokazati svoju ljubav i vjernost – sumnja u njega. Uslijed ove vrste sihra bračni drugovi ne mogu se osloboditi misli i postupaka koje im se nameću, a oni ih ne žele (ne mogu, k tome, ni razgovarati otvoreno o svojim osjećajima). Oboljeli od ove vrste sihra ne mogu biti skupa – osjete tjeskobu zbog blizine, a čim se udalje jedno od drugog, taj osjećaj nestane i kaju se zbog postupaka, i tako u nedogled.

Zbog čega šejtanima predstavlja posebno zadovoljstvo pomagati sihirbazima u ovoj vrsti sihra? Zbog toga što je ovo jedan od sigurnih načina da izazovu razvod braka, a to je u pogledu njih veliki uspjeh. Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Iblisovo se prijestolje nalazi na vodi, odakle šalje svoje vojske. A najbliži njemu položajem jest onaj koji ubaci najveću smutnju među ljude. Jedan šejtan dođe Iblisu i pohvali se: ‘Uradio sam to i to’, a on samo rekne: ‘Nije to ništa!’ Ali, kad mu se neki šejtan pohvali: ‘Bio sam uporan u zavođenju dok tog i tog čovjeka nisam odvojio od njegove supruge!’ Njega Iblis sebi približi i rekne: ‘Ti si vrijedan pažnje!’” (Muslim)

Sihr koji izaziva impotenciju

Sihr kojim se kod muža izaziva impotencija a kod žene manjak seksualne požude oblik je najvećeg uznemiravanja supružnikā. Ova vrsta sihra može imati kobne, nesagledive posljedice, a uslijed njega muž se susteže od spolnog odnosa sa suprugom. Kao što se može raditi i o džinskom dodiru, kad džin, koji je u ženi, mužu ne dozvoljava da ima snošaj s njome. U ovom se slučaju samo žena liječi, a u prvom se slučaju liječe oboje.

Razni su oblici impotencije i manjka seksulane požude kod supružnikā zbog djelovanja sihra, pa se događa da žena ne dopušta mužu da joj priđe, ili džin, zadužen za čuvanje sihra, djeluje na ženinu psihu, pa muž, ma koliko to htio, ne može izvršiti penetraciju, ili isti taj džin izazove krvarenje kod žene kad god joj muž htjedne prići, ili uzrokuje izuzetno neprijatan, nepodnošljiv smrad iz rodnice, ili pak izazove nepodnošljive bolove prilikom koitusa.

Sasvim je opravdano sihr potpune impotencije smatrati najtežim oblikom sihra kojim se želi izazvati razdor i, kasnije, razvod supružnikā. Tu je i sihr koji djeluje na čovjekovo raspoloženje i čilost prilikom spolnog odnosa, pa čovjek, premda osjeti slast, osjeti veliku nemoć u udovima, posebno u rukama i stopalima. Postoji i sihr koji djeluje na čovjeka koji se oženi djevicom, a prilikom defloracije stekne osjećaj da ima odnos sa ženom koja je bila udata, to jest, da nije djevica; to u njemu potakne sumnju u čestitost svoje supruge.

Sihr spolnog uzbuđivanja

Ovo je vrsta sihra kojom se postiže da neko bude spolno uzbuđen i da čini nemoralne radanje te da zaboravi Uzvišenog Allaha. Imam Ibnul-Kajjim el-Dževzijja naveo je u djelu “Revdatul-muhibbin” kazivanje o jednom čovjeku koji je umro od posljedica ovakve vrste sihra. Zapisao je da je Džabir b. Nuh ispričao sljedeće: “U Medini, sjedio sam kod jednog svog prijatelja i pored nas je prošao starac izuzetno lijepog lica i lijepo obučen, pa mu je moj prijatelj skočio ususret, nazvao selam i rekao: ‘Ebu Muhammede, molim Plemenitog Allaha da ti upiše golemu nagradu zbog kušnje i ulije u tvoje srce strpljenje!’ Na to je Ebu Muhammed spjevao stihove u kojima je izrazio težinu svog iskušenja. Moj ga je prijatelj utješio rekavši da je strpljivost oružje vjernika i izrazio nadu da će ga Gospodar neizostavno nagraditi.

Upitao sam svog prijatelja”, nastavlja Džabir b. Nuh, “u vezi s onim čovjekom, a on mi reče: ‘Ono je naš saplemenik ensarija. Umro mu je sin koji mu je činio dobročinstvo i izdržavao ga. Eh, čudna mu je smrt bila…’ ‘Kaži mi šta se dogodilo’, zamolio sam ga. On reče: ‘Njegovog sina zavoljela je jedna udata žena i poslala mu pismo u kojem mu je izjavila svoju nerazumnu ljubav te ga zamolila da joj dozvoli da ga posjeti. Ona žena uporno je tražila od svog muža da je ne ometa u posjeti. Momak, sin ovog čovjeka što je prošao, povjerio se svom prijatelju koji mu je predložio da neko njegov posjeti tu ženu i zastraši je ahiretskom kaznom i Allahovom srdžbom. Međutim, to nije pomoglo.

Umjesto da se sustegne i odustane od posjete, ona mu je poslala dopis u kojem je pisalo: ‘Ili ćeš ti mene ili ću ja tebe posjetiti!’ Ni ovaj put ona nije uspjela u svojoj nakani. Nošena velikom ljubavlju prema mladiću, otišla je kod vračare koja je napravila sihr spolnog uzbuđivanja… Jedne noći, dok je mladić sjedio s ocem u kući, u njegovu se srcu odjednom pojavila ljubav i želja za istom onom ženom koju je odbijao. On je uzeo abdest i klanjao, ali su se strasti samo razbuktavale. Obratio se ocu: ‘Sveži me!’ i sve mu ispričao. Otac je udovoljio njegovoj želji. Svezan, udarao je nogama i rukama i rikao poput vola te se naposlijetku smirio – umro je. Kad su mu prišli, vidjeli su da krv mlazovito teče iz njegovih nosnica.’”

Sihr spolnog uzbuđivanja ima za posljedicu da muškarac, odnosno žena stalno razmišlja o onom koga želi, čini mu se da je prisutan pa s njime razgovara, a ponekad dovodi do stanog plakanja. Ovim se sihrom može postići da muškarac ima naklonost prema određenoj ženi ili naklonost prema svim ženama ili naklonost prema muškracima ili pak naklonost prema muškarcima i ženama, a sve je to spolna nastranost. Liječenje ove vrste sihra nije nimalo jednostavno, a može se, ukratko, liječiti izbjegavanjem svega što vodi u smutnju, sustezanjem od gledanja u ono što se ne smije gledati, zabranjenih sastanaka, bogobojaznošću, strahovanjem od kazne na ahiretu, nadanjem u Božiju milost.

Neka ajeti i hadisi koje ćemo navesti posluže kao poticaj u liječenju sihra spolnog uzbuđivanja. Allah, džellešanuhu, rekao je: “… a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći…” (et-Talak, 2); “…onda će onom koji je obijestan bio i život na ovom svijetu više volio džehennem prebivalište postati sigurno” (en-Naziat, 37-39); “Ima ljudi koji su umjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha. A da znaju mnogobošci da će onda kad dožive patnju, svu moć samo Allah imati i da će Allah strahovito kažnjavati…” (el-Bekara, 165).

Enes, radijallahu anhu, kazuje da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Osjetit će slast vjerovanja onaj ko objedini sljedeće tri osobine: da mu Allah i Poslanik Njegov budu draži od svega drugog, da ljude voli isključivo radi Allaha i da mrzi povratak u nevjerstvo kao što bi mu bilo mrsko da ga se baci u vatru” (el-Buhari).

Preventiva za sihr spolnog uzbuđivanja nalazi se u predanoj dovi Uzvišenom Allahu da učvrsti čovjeka i sačuva ga od posrnuća. Šehr b. Havšeb kazuje: “Upitao sam Ummu Selemu: ‘Majko pravovjernih, koju je dovu Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, najčešće učio boraveći kod tebe?’ Odgovorila je da je učio sljedeću dovu: ‘Allahu, Ti upravljaš srcima, pa učvrsti moje srce u vjeri!’ Usto, rekla mi je: ‘Upitala sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čudeći se, zbog čega tako često uči tu dovu. A on je odgovorio: ‘O Ummu Selema, srca se, od Allahovih prstiju, nalaze između dvaju prstiju i on upućuje koga hoće, a u zabludu odvodi koga hoće.’’” (Et-Tirmizi)

Tu je i preventivno liječenje koje podrazumijeva neizbjegavanje društva čestitih ljudi. Naime, čim se osami, čovjek pruža šejtanu priliku da mu donosi ružne i nečasne misli. Evo o tome hadisa: “…zato se drži zajednice jer vuk napada ovcu koja se odvoji od stada.” (Ebu Davud) Imamo tu i prevenitvu ispunjavanja vremena onim što je dozvoljeno, utjecanja Allahu od ružnih misli, nečitanja i negledanja onog što pobuđuje strasti, učenja časnog Kur’ana, a osobito ajetā koji potiču na strpljivost.

Iz knjige: “Seks u islamu – umijeće vođenja ljubavi”
Prijevod: Abdurrahman Kuduzović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta