Humanitarni kutak

Uplate za februarsko-martovsku akciju

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

259 uplata

1. Brat S. H. iz Njemacke ? (banka)…20 eura za hum. fond NUM stranice (NUM fond)
2. Sestra N. P. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond
3. Sestra M. M. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond
4. Sestra E. C. i M. C., te nana H. iz Danske (pismo)…1.000 danskih kruna – po pola za obadvije kategorije (NUM fond i dawa)
5. Sestra H. M. iz USA (pismo)…40 dolara – po pola za obadvije kategorije

6. Sestra L. B. iz BiH (pismo)…20 KM za NUM fond
7. Nana S. Iz Danske (pismo)…200 danskih kruna – po pola za obadvije kategorije
8. Sestra M. J., E.M. i N.G. iz Danske (pismo)…250 danskih kruna i 15 eura za NUM fond, te 250 danskih kruna za dawu
9. Familije D., A. i F. iz Njemacke (pismo)…120 eura – 100 eura za NUM fond i 20 za dawu
10. S. i N. B. iz USA (pismo)…60 dolara – 40 dolara za NUM fond i 20 za dawu

11. F. i A. B. iz Svedske (banka)…800 kruna – 500 kruna za NUM fond i 300 za dawu
12. Sestra S. P. iz Svedske ….300 kruna za NUM fond
13. Sestra M. K. iz Austrije (banka)…30 eura – po pola za obadvije kategorije
14. Brat ili sestra iz Svedske (banka)…200 kruna za NUM fond
15. Brat M. S. iz Svedske (banka)…1.000 kruna za NUM fond

16. Sestra G. S. iz Svedske (banka)…1.000 kruna za NUM fond
17. Brat ili sestra A. E. iz USA (pismo)…20 dolara za NUM fond
18. M. i S. iz Njemacke (pismo)…20 eura za NUM fond
19. Familije B. i S. iz Holandije (pismo)…20 eura za NUM fond
20. Sestra K. S. iz Holandije (banka)…20 eura – po pola za NUM fond i za dawu

21. Brat V. S. iz Finske (banka)…20 eura za NUM fond
22. Sestra C. F. iz Austrije (banka)…30 eura za dawu
23. Brat M. C. iz Svedske (banka)…200 kruna za NUM fond
24. Sestra Z. Z. iz Svedske (banka)…400 kruna – po pola za obadvije kategorije
25. Brat E. E. iz Austrije (banka)…10 eura za NUM fond

26. Sestra I. B. iz Danske (banka)…25 eura – po pola za obadvije kategorije
27. Sestra A. A. iz Austrije ? (banka)…50 eura – po pola za obadvije kategorije
28. Brat V. L. iz Austrije (banka)…100 eura – po pola za obadvije kategorije
29. Sestra A. A. iz Austrije (banka)…200 eura za NUM fond
30. Sestra A. B. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond

31. Sestra J. M. iz Svedske (banka)…200 kruna za dawu
32. P. S. iz Njemacke (banka)….50 eura za dawu
33. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…10 eura za NUM fond
34. Brat F. M. iz Austrije (banka)…60 eura – po 20 eura za dawu, NUM fond i jedan raniji slucaj
35. Sestra A. K. iz Svedske (banka)…500 kruna za NUM fond

36. Sestra S. S. iz Holandije (pismo)…20 eura za dawu
37. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…5 ura za NUM fond
38. Brat ili sestra H. K. iz Svicarske (pismo)…55 eura – 30 eura za NUM fond i 25 za dawu
39. Brat E. H. iz USA (pismo)…300 dolara – 250 dolara za NUM fond i 50 za dawu
40. Brat ili sestra S. C. iz Svedske (pismo)…500 kruna za NUM fond

41. Sestra F. K. iz Svicarske (banka)…50 franaka za NUM fond
42. Familija B. (A. B.) iz Svicarske ? (banka)…100 eura za NUM fond
43. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…30 eura
44. Sestra Dz. K. iz Svedske (pismo)…800 kruna za NUM fond
45. Brat ili sestra iz Svedske (pismo)…100 kruna za NUM fond

46. Brat M. N. iz Francuske ? (banka)…50 eura za dawu
47. Brat N. K. iz Svedske (banka)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
_____________________________________________

SPISAK DOPUNJEN 9. MARTA

48. Nana S. iz Danske (pismo)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
49. Hilfs und dawa projekt UNSUR – Austtrija (pismo)..100 eura za NUM fond
50. Brat ili sestra S. P. iz USA (pismo)…20 dolara za NUM fond

51. Sestra (ili sestre) iz Holandije (pismo)…50 eura – 40 eura za dawu i 10 za NUM fond
52. Sestra R. S. iz Njemacke (pismo)…50 eura za NUM fond
53. Brat F. K. iz Svedske (banka)…210 kruna za NUM fond
54. Familija C. iz Svedske (banka)…500 kruna – 400 kruna za NUM fond i 100 za dawu
55. Brat H. N. iz Francuske (pismo)…50 eura za NUM fond

56. Brat i sestra I. i A. iz Svicarske (pismo)…300 franaka – po pola za obadvije kategorije
57. Brat A. H. iz Njemacke ? (banka)…50 eura za NUM fond
58. S. E. + S. E. iz Belgije ? (banka)…50 eura – po pola za obadvije kategorije
59. Brat M. S. iz Svedske (banka)…200 kruna za NUM fond
60. Brat ili sestra iz Svedske (pismo)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije

61. Brat ili sestra iz Hrvatske (pismo)….200 hrvatskih kuna
60. Sestre J. K. i A. C. iz USA (pismo)…50 dolara – 40 dolara za NUM fond i 10 za dawu
62. Brat A. C. i sestra V. G-C iz Austrije (banka)…10 eura za NUM fond
63. Sestra M. I. iz Njemacke ? (banka)…10 eura za dawu
64. Brat A. I. iz Austrije (banka)…20 eura za NUM fond
65. A.S, M.S, B.S I A.T iz Svedske (banka)…100 kruna – po pola za obadvije kategorije

66. N. i S. iz Svedske (banka)…100 kruna – po pola za obadvije kategorije
67. O. N. i O. S. iz Holandije (pismo)…10 eura za dawu
68. Familija Z. iz Svedske (pismo)…400 kruna – 300 kruna za NUM fond i 100 za dawu
69. A. i Dz. Dj. iz Njemacke (banka)…50 eura – 30 eura za NUM fond i 20 za dawu
70. Brat A. M. iz Svicarske/Njemacke ? (banka)…200 franaka – po pola za obadvije kategorije

71. Sestra K. S. iz Holandije (banka)…20 eura – po pola za obadvije kategorije
72. Brat D. K. iz Svedske (banka)….100 kruna za NUM fond
73. Sestra S-S M. iz Svedske (banka)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
74. Brat ili sestra F.S. iz Svicarske (banka)…20 franaka za NUM fond
75. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…20 eura za NUM fond

76. Sestra M. M. iz Svedske (banka)…100 kruna za dawu
77. Brat J. H. iz Svedske 8banka)…200 kruna za NUM fond
78. Sestra L. K. iz Svedske (banka)…200 kruna za NUM fond
79. Brat N. A. iz Svedske (banka)…300 kruna za NUM fond
80. Brat ili sestra iz Svedske (banka)…300 kruna za NUM fond

81. Brat A. K. iz Svedske (banka)….100 kruna za NUM fond
82. Brat R. M. iz Svedske (banka)…220 kruna – po pola za obadvije kategorije
83. Brat V. M. iz Svedske (banka)…500 kruna za NUM fond
84. Sestra O. S. iz Holandije (banka)…10 eura za dawu
85. Sestra S. M. iz Austrije (banka)…50 eura za NUM fond

86. Brat D. H. iz Svedske (banka)…500 kruna za dawu
87. Brat E. D. iz Austrije (banka)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
88. M. J. H. iz Svedske (banka)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
89. Brat B. M. iz Njemacke ? (banka)…50 eura – po pola za obadvije kategorije
90. Sestra E. S. iz Austrije ? (banka)…100 eura – po pola za obadvije kategorije

91. Sestra A. D. iz Svedske (banka)…150 kruna za NUM fond
92. Sestra S. K. iz Svedske (banka)…1.000 kruna – 600 kruna za NUM fond i 400 za dawu
93. S. S. i I. S. iz USA (pismo)…50 dolara za NUM fond
94. Brat i sestra A.S. i D. iz Australije (pismo)…70 australijskih dolara – 50 za NUM fond i 20 za dawu
95. Sestre R. M. i Dz. G. iz USA (pismo)…50 dolara – 40 dolara za NUM fond i 10 za dawu

96. Sestra K. I. iz Njemacke ? (banka)…10 eura za NUM fond
97. Brat N. Z. iz Kanade (pismo)…20 kanadskih dolara za NUM fond
98. Sestra A. M-B iz Hrvatske (pismo)…5 eura za NUM fond
99. Brat S. A. iz Slovenije (pismo)…20 eura – po pola za obadvije kategorije
100. Familija K. iz Njemacke (pismo)…20 eura – po pola za obadvije kategorije

101. Sestra A. Dz. iz Njemacke (pismo)…20 eura – po pola za obadvije kategorije
102. Brat M. T. iz Njemacke ? (banka)…25 eura za NUM fond
103. Sestra C. E. iz Svicarske (banka)…75 franaka – po pola za obadvije kategorije
104. A. C. i V. G-C iz Austrije (banka)…25 eura za NUM fond
105. Sestra M. J. iz Svedske (banka)…200 kruna – po pola za obadvije aktegorije
___________________________________________

SPISAK DOPUNJEN 24. MARTA

106. Brat R. R. iz Njemacke (pismo)…30 eura za NUM fond
107. Sestra C. F. iz Austrije (banka)…30 eura za NUM fond
108. Brat i sestra A. T. i A. D. iz Svedske (banka)…400 kruna – po pola za obadvije kategorije
109. Brat ili sestra iz Svedske (pismo)…300 kruna – 200 kruna za NUM fond i 100 za dawu
110. Brat M. C. iz Svedske (banka)…1.000 kruna za NUM fond

111. Familija iz Sthlm/Svedska (banka)…500 kruna – po pola za obadvije kategorije
112. Brat iz Svedske (pismo)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
113. Sestra F. Lj. iz USA (pismo)…100 dolara – po pola za obadvije kategorije
114. Sestra A. K. iz Njemacke (pismo)…20 eura – 15 eura za NUM fond i 5 za dawu
115. Brat E. E. iz Austrije (banka)…25 eura – 15 eura za NUM fond i 10 eura za dawu

116. Sestra S. P. iz Svedske…200 kruna za NUM fond
117. Brat S. A. iz Svicarske (banka)..50 franaka – po pola za obadvije kategorije
118. Sestra M. M. iz Svedske (banka)….100 kruna za NUM fond
119. Sestra M. K. iz Austrije (banka)…30 eura – po pola za obadvije kategorije
120. Brat P. S. iz Njemacke (pismo)…50 eura za NUM fond

121. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…10 eura za NUM fond
122. Brat H. N. iz Francuske (pismo)…50 eura za NUM fond
123. Familija J. iz Austrije (banka)…20 eura – p opola za obadvije kategorije
124. Brat A. S. iz USA (pismo)…40 dolara – po pola za obadvije kategorije
125. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…65 eura – 50 eura za dawu i 15 za NUM fond

126. Sestra Dz. K. iz Svedske (pismo)…1.500 kruna za dawu
127. Brat F. M. iz Austrije (banka)…100 eura – 60 eura za NUM fond i 40 za dawu
128. Brat A. H. iz Njemacke ? (banka)…120 eura – 100 eura za NUM fond i 20 za dawu
129. Familija D. iz Njemacke (pismo)…40 eura – 30 eura za NUM fond i 10 za dawu
130. Sestra M. J. iz Danske (pismo)…300 danskih kruna za NUM fond i 30 eura za dawu

131. Sestra iz Holandije (pismo)…50 eura – po pola za obadvije kategorije
132. Familija S. iz Svicarske (pismo)…200 franaka za NUM fond
133. Brat K. A. iz Slovenije (banka)…20 eura za NUM fond
134. Z. H. i Z. E. iz Njemacke (banka)…30 eura za dawu
135. Familija V. iz Svicarske (pismo)…50 franaka za NUM fond

136. Brat ili sestra iz Svedske (pismo)…150 kruna – 10o kruna za NUM fond i 50 za dawu
137. Sestra M. I. iz Njemacke ? (banka)…10 eura za dawu
138. A. C. i V. G-C iz Austrije (banka)…50 eura – po pola za obadvije kategorije
139. S. E. + S. E. iz Belgije ? (banka)…25 eura za dawu
140. Sestra S. M. iz Austrije (banka)….50 eura za NUM fond

141. Brat H. O. iz Holandije (pismo)…10 eura za NUM fond
142. E. T. i S. T. iz Austrije ? (banka)…20 eura za NUM fond
143. Brat M. C. iz Luksemburga (banka)…50 eura za NUM fond
144. Brat N. C. iz Svedske (banka)…300 kruna za NUM fond
______________________________________________

SPISAK DOPUNJEN 13. APRILA

145. Sestra I. B. iz Danske (banka)…300 danskih kruna – po pola za obadve kategorije
146. Brat S. L. iz Svedske….300 kruna – 200 kruna za NUM fond i 100 za dawu
147. S. E. + S. E. iz Belgije ? (banka)…50 eura – po pola za obadvije kategorije
148. Familija S. iz Italije (pismo)…20 eura za NUM fond
149. Sestra K. S. iz Holandije (banka)…20 eura – po pola za obadvije kategorije
150. Sestra C. F. iz Austrije (banka)…30 eura za NUM fond

151. Sestra E. S. iz Danske (banka)…750 danskih kruna – 500 kruna za NUM fond i 250 za dawu
152. Sestra N. S. iz Svedske (banka)….20 kruna za NUM fond
153. Brat G. E. iz Svedske (banka)…500 kruna za NUM fond
154. Brat ili sestra iz Svedske (banka)…500 kruna za NUM fond
155. Sestra M. S. iz Svedske (banka)…200 kruna za NUM fond

156. Sestra M. J. iz Svedske (banka)…200 kruna za nUM fond
157. N. Z. i M. L. iz Kanade (pismo)…40 kanadskih dolara za NUM fond
158. Brat ili sestra iz Kanade (pismo)…50 kanadskih dolara – 30 dolara za NUM fond i 20 za dawu
159. Brat M. C. iz Svedske (banka)…300 kruna za NUM fond
160. A. i M. L. iz Svicarske (pismo)…50 franaka – po pola za obadvije kategorije

161. Familija I. iz Njemacke (pismo)…500 eura – po pola za obadvije kategorije
162. Sestra S. S. iz Holandije (pismo)…20 eura za dawu
163. Sestra K. I. iz Njemacke ? (banka)…10 eura za NUM fond
164. Sestra A. D. iz Austrije (banka)…30 eura za dawu
165. Brat V. L. iz Austrije (banka)…100 eura – po pola za obadvije kategorije

166. Brat ili sestra S. C. iz Svedske (banka)…500 kruna – po pola za obadvije kategorije
167. Brat ili sestra iz Austrije (pismo)…100 eura za dawu
168. Sestra E. M. iz Njemacke (banka)…100 eura za NUM fond
169. M. R. i M. E. iz Slovenije (pismo)…20 eura za NUM fond
170. Sestra A. B. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond

171. Brat D. H. iz Svedske (banka)…500 kruna za dawu
172. Sestre E. C. i M. C. iz Danske (pismo)…700 danskih kruna – po pola za obadvije kategorije
173. Brat ili sestra iz Svicarske (pismo)…40 franaka za NUM fond
174. M. i S. I. iz Svicarske (pismo)…90 eura za NUM fond
175. Brat ili sestra iz Hrvatske (pismo)…200 kuna za NUM fond

176. Brat E. H. iz Holandije (pismo)…50 eura za NUM fond
177. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…10 eura za NUM fond
178. Familija Z. iz Svedske (banka)…300 kruna za NUM fond
179. Sestra C. E. iz Svicarske /Njemacke ? (banka)…100 svicarskih franaka – po pola za obadvije aktegorije
180. Sestra F. K. iz Svedske (banka)…500 kruna – 300 kruna za NUM fond i 200 dawu

181. Brat F. K. iz Svedske (banka)…120 kruna – po pola za obadvije kategorije
182. Brat A. K. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond
183. Brat S. M. iz Svedske (banka)…200 kruna za NUM fond
184. Brat R. M. iz Svedske (banka)…220 kruna – po pola za obadvije kategorije
185. Brat S. C. iz Svedske (banka)…300 kruna za NUM fond

186. Brat F. M. iz Austrije (banka)…100 eura za NUM fond
187. Brat E. D. iz Austrije (banka)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
188. Sestra B. S. iz Svedsek (banka)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
189. Brat N. S. iz Svedske (banka)…2.000 kruna – 1.500 kruna za NUM fond i 500 kruna za dawu
190. Brat ili sestra J. H. iz Svedske (pismo)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije

191. Brat i sestra M. i S. iz Svicarske (pismo)…400 franaka – po pola za obadvije kategorije
192. Sestra A. Dz. iz Njemacke (pismo)…40 eura za NUM fond
193. Brat S. A. iz Slovenije (pismo)…20 eura za NUM fond
194. Sestra F. K. iz ??? (banka)…30 eura – po pola za obadvije kategorije
195. F. i A. B. iz Svedske (banka)…1.000 kruna – 700 kruna za NUM fond i 300 za dawu

196. Brat H. K. iz Svedske (pismo)…100 franaka za NUM fond
197. Sestra A. iz USA (pismo)…40 dolara za NUM fond
198. Brat ili sestra iz Svicarske (pismo)…100 franaka za dawu
199. Brat E. J. iz Svedske (pismo)…500 kruna – 350 kruna za NUM fond i 150 za dawu
200. Brat iz Svedske (pismo)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije

201. Sestra E. M. iz Njemacke (banka)…40 eura za NUM fond
202. Brat ili sestra iz Svedske (banka)…300 kruna za NUM fond
203. Sestra A. A. iz Svedske (banka)…200 kruna za NUM fond
204. Brat A. C. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond
205. Brat ili sestra iz Sandzaka (pismo)…25 eura – 15 eura za jednu raniju akciju i 10 za dawu

206. Hilfs und Dawa projekt “UNSUR” – Austrija (pismo)…100 eura za NUM fond
207. Sestra S. P. iz Austrije (banka)…8 eura za NUM fond
208. Sestra P. M. iz Francuske (banka)…20 eura za NUM fond
209. Sestra A. D. iz Svedske (banka)…150 kruna za NUM fond
210. Brat A. H. iz Njemacke ? (banka)…200 eura za NUM fond

211. Sestra E. M. iz Njemacke (banka)…200 eura za NUM fond

PAY PAL UPLATE:

• 20,00 EUR, S.T. za jedan raniji slucaj
• 40,00 $, D.H. za humani fond
• 60,00 EUR, E.B. (30 EUR za dawu, 30 EUR za humanu)
• 20,00 EUR, A.J. za humani fond
• 50,00 EUR , A.C. nije navedeno za koga?

• 50,00 $, Dž.Š. za humani fond
• 10,00 EUR, S.I. (5 EUR za dawu, 5 EUR za humanu)
• 50,00 $ , E.H. (25$ za dawu, 25 $ za humanu)
• 100,00 $, A.D. nije navedeno za koga?
• 200,00 NOK , M.B. za humani fond

• 50,00 $ , A.M. (20$ za dawu, 30 $ za humanu)
• 50,00 EUR , E.O. nije navedeno za koga?
• 20,00 $ , S.F. (10$ za dawu, 10 $ za humanu)
• 20,00 EUR , M.C. nije navedeno za koga?
• 25,00 EUR, E.I. za humani fond

• 20,00 EUR , A.E. nije navedeno za koga?
• 35,00 $ , A.M. (20$ za dawu, 15 $ za humanu)
• 50 GBP, E.G. za dawu
• 10,00 EUR, A.C. za humani fond
• 15 $, I.Š. za dawu

• 35,00 $ , S.E. (15 $ za dawu, 20 $ za humanu)
• 100,00 $, braća iz hjustona (usa) za humani fond
• 50,00 $, A.M. za humani fond
• 10,00 EUR, A.C. za humani fond
• 15 $, I.Š. za dawu

• 35,00 $ , S.E. (15 $ za dawu, 20 $ za humanu)
• 100,00 $, braća iz hjustona (usa) za humani fond
• 50,00 $, A.M. za humani fond
• 60,00 EUR , A.H. (20 EUR za dawu, 40 EUR za humanu)
• 20,00 CAD, H.S. za humani fond

• 50,00 $ , E.H. za humani fond
• 40,00 $, B.R. nije navedeno za koga?
• 10,00 EUR, A.C. za humani fond
• 40,00 EUR, E.H. za humani fond
• 50,00 $ , N.S. (25 $ za dawu, 25 $ za humanu)

• 20,00 $ , A.H. (25 $ za dawu, 25 $ za humanu)
• 25,00 EUR, E.I. nije navedeno za koga?
• 20,00 EUR, S.T. za humani fond
• 50,00 EUR, A.C. za humani fond
• 100 GBP, E.G. za dawu

• 200,00 $, braća iz hjustona (usa) za humani fond
• 20,00 EUR, A.J. nije navedeno za koga?
• 25,00 $, S.A. nije navedeno za koga?
• 50,00 EUR , S.K. (20 EUR za dawu, 30 EUR za humanu)
• 35,00 EUR, S.S. za humani fond

• 70,00 $ , S.E. za humani fond
• 23,80 EUR, N.B. nije navedeno za koga?
• 15,00 EUR, S.N. nije navedeno za koga?

NAPOMENA: Ponekad je tesko razluciti, kod uplata preko banke, iz koje drzave tacno dolazi uplata, jer ponekad glavna filijala neke banke se nalazi u nekoj drugoj drzavi nego u drzavi iz koje donacija je uplacena, pa se moze desiti da zbog toga pogresno shvatimo i pogresno upisemo drzavu iz koje uplata je stigla – nadamo se da nam necete zamjeriti na ovome.
________________________________________

Onima koji sadaku budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali – mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita“. (SurA El-Hadid, 18)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta