Humanitarni kutak

Uplate za novembarsko-decembarsku akciju

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Upisano 272 uplate

U mjesecu novembru smo bili pokrenuli akciju prikupljanja novcane pomoci za humanitarni fond NUM stranice (dolje: NUM fond ili samo fond) i za dawu, i evo sada iznosimo uplate koje su tada bile pristigle – 41 uplata (halalite nam na ovolikom zakasnjenju sa upisom tih uplata). Posto je odaziv za ovu akciju bio relativno mal, tu smo akciju produzili i u mjesecu decembru, a nedugo zatim smo ovoj akciji bili prikljucili, odredjeno vrijeme, i slucaj samohrane majke sa cetvero djece, pa sljedi spisak uplata i za decembar mjesec:

1. Brat E. H. iz USA (pismo)….200 dolara za humanitarni fond NUM stranice
2. Brat ili sestra E. D. iz BiH (pismo)…30 KM – po pola za dawu i NUM fond
3. Familija D. iz Njemacke (pismo)…130 eura – 105 eura za fond i 25 za dawu
4. Familije B. i S. iz Holandije (pismo)…25 eura za NUM fond
5. Sestra Z. O. iz Austrije (banka)…. 40 eura NUM fond

6. Sestra M. K. iz Austrije (banka)…40 eura – po pola za dawu i NUM fond (humanitarni fond)
7. Brat R. M. iz Svedske (banka)…200 kruna – ravnimjerno za dawu i NUM fond
8. Sestra E. I. iz Svedske (banka)…500 kruna za NUM fond (humanitarni)
9. Sestra A. M. Iz Svedske (banka)…200 kruna za NUM fond
10. Sestra K. I. iz Njemacke ? (banka)..10 eura za NUM fond

11. Brat F. K. iz Svedske (banka)…200 kruna za NUM fond
12. Sestra M. M. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond
13. Sestra A. A. iz Svedske (banka)…300 kruna za NUM fond
14. Brat N. K. iz Svedske (banka)…1.250 kruna – 1.000 kruna za dawu i 250 kruna za NUM fond
15. Brat ili sestra K. E. iz Njemacke (pismo)…10 eura za NUM fond

16. Familija M. Z. iz Svedske (pismo)…100 kruna – po pola za fond i dawu
17. Brat ili sestar iz Hrvatske (pismo)…10 eura za NUM fond
18. Sestra A. O. iz USA (pismo)….50 dolara za NUM fond
19. Familija M. J. H. iz Svedske (pismo)…200 kruna – neodredjeno – po pola za NUM fond i dawu
20. Sestra S. S. iz Holandije (pismo)…20 eura za NUM fond

21. Sestra I. C. iz USA (pismo)…40 dolara – po pola za fond i dawu
22. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…20 eura za NUM fond
23. Brat ili sestra iz Novog Pazara (pismo).150 eura za NUM fond
24. Familija S. iz Svicarske (pismo)…50 franaka za NUM fond
25. Sestra A. A. iz Slovenije (pismo)…30 eura za NUM fond

26. Brat i sestra M. i I. iz Svicarske (pismo)…400 franaka – po pola za dawu i NUM fond
27. Sestra K. M. J. iz Svedske (banka)…2.000 kruna – po 1.000 kruna za dawu i NUM fond
28. Brat A. H. iz Finske (banka)…30 eura za NUM fond
29. S. E. + S. E. iz Belgije ? (banka)…50 eura – po pola za dawu i fond
30. M. A. i M. M. iz Svedske (pismo)…200 kruna za NUM fond

31. Brat D. H. iz Svedske (banka)…500 kruna za dawu
32. Sestra E. P. iz Svedske (banka)….200 kruna – po pola za dawu i fond
33. Brat E. D. iz Austrije (banka)…200 kruna – 130 kruna za dawu i 70 za fond
34. Sestra R. N. iz Belgije (banka)…2,5 eura za NUM fond
35. Sestra S. K. iz Svedske (banka)…600 kruna – 500 kruna za hum. fond i 100 za dawu

36. Sestra M. J. iz Danske (pismo)…50 dolara za NUM fond i 100 hrvatskih kuna za dawu
37. Brat A. K. iz Svedske (banka)…100 kruna
38. Sestra R. C. iz Norveske (banka)….200 kruna za NUM fond
39. Brat ili sestra iz Svedske (banka)…300 kruna za fond
40. Brat N. A. iz Svedske (banka)…150 kruna za NUM fond
41. Brat ili sestra iz Svedske (banka)…200 kruna – po pola za fond i dawu
__________________________________________________________

DECEMBAR

42. Brat K. I. iz Svedske (pismo)…500 kruna za samohranu majku
43. Familija S. iz Njemacke (pismo)…40 eura – po 20 eura za samohranu majku i fond
44. Familija D. iz Njemacke (pismo)…70 eura za samohranu majku
45. Sestre A. B., R. M. i D. G. iz USA (pismo)…60 dolara za samohranu majku

46. R. K. i S. K. iz Svicarske (pismo)….70 franaka za samohranu majku
47. Bra H. M. iz ausrije (banka)….100 eura za samohranu majku
48. Familija H-D iz Belgije (pismo)….50 eura za samohranu majku
49. Brat ili sestra iz Svedske (pismo)…100 kruna za samohranu majku
50. Sestra A. K. iz Njemacke (pismo)…50 eura – 35 eura za samohranu majku i 15 eura za fond

51. Brat Z. D. iz Njemacke (banka)….2.000 eura za samohranu majku
52. Brat ili sestra D. B. iz Holandije? (banka)….20 eura za samohranu majku
53. Brat ili sestra D. B. iz Holandije (banka)….20 eura za samohranu majku
54. Sestra I. C. iz Holandije (banka)…20 eura za samohranu majku
55. Brat ili sestra E. H. iz Holandije (banka)….20 eura za samohranu majku

56. E. T. i S. T. iz Austrije (banka)….20 eura za samohranu majku
57. Familija B. iz Holandije (banka)….30 eura – 20 eura za samohranu majku i 10 za fond
58. Brat Z. L. iz Austrije (banka)…50 eura za samohranu majku
59. Brat ili sestra E. B. iz Holandije (banka)….50 eura za samohranu majku
60. Bra M. S. iz Njemacke (banka)…50 eura – po pola za samohranu majku i fond

61. Brat S. L. iz Svedske…..1.000 kruna za samohranu majku
62. Sestra iz Svedske….500 kruna za samohranu majku
63. Brat A. M. iz Njemacke (banka)…70 eura za samohranu majku
64. Sestra S. P-A iz Austrije (banka)…75 eura za samohranu majku
65. Sestra E. B. iz Norveske (banka)…600 norveskih kruna – 400 kruna za samohranu majku i 200 za dawu

66. Brat F. M. iz Ausrije (banka)…150 eura za samohranu majku
67. Brat K. K. iz Austrije (banka)…200 eura – po pola za samohranu majku i fond
68. Sestra M. J. iz Svedske (banka)…300 kruna za samohranu majku
69. Brat V. M. iz Svedske (banka)…1000 kruna za samohranu majku
70. M. B. i S. B. iz Holandije (banka)..50 eura za samohranu majku

71. Sestra M. K. iz Austrije (banka)…50 eura za samohranu majku
72. Brat E. T. iz Njemacke (banka)…60 eura – po 20 eura za sve tri kategorije
73. Brat H. N. iz Francuske (pismo)….50 eura za samohranu majku
74. Familija M. Z. iz Svedske (pismo)…100 kruna za samohranu majku
75. Familija B. i S. iz Holandije (pismo)…20 eura za samohranu majku

76. Brat F. i sestra E. iz Austrije (pismo)…120 eura za samohranu majku
77. Brat E. O. iz Njemacke (pismo)…40 eura – neodredjeno – preusmjereno u NUM fond
78. Sestra S. D. iz Australije (pismo)…50 australijskih dolara
79. Sestra A. i brat M. iz Svedske (pismo)…150 kruna – 100 kruna za fond i 50 za samohranu majku
80. Brat ili sestra R. H. iz Svedske (pismo)…500 kruna za samohranu majku

81. Brat ili sestra iz Holandije (pismo)…10 eura za samohranu majku
82. Brat Dz. R. i H. N iz Francuske (pismo)…100 eura – po 50 eura za NUM fond i za dawu
83. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…20 eura za NUM fond
84. Brat ili sestra iz Svedske (pismo)…200 kruna za samohranu majku
85. Sestra S. S. iz Holandije (pismo)…20 eura za samohranu majku

86. Brat V. S. iz Finske (banka)….20 eura za samohranu majku
87. C. E. + H. iz Svicarske (banka)…50 franaka
88. Sestra K. M. iz Njemacke (banka)..50 eura – neodredjeno – presumjereno u NUM fond
89. I. F., I. F., J. M. i S. H. iz Njemacke (banka)…270 eura za samohranu majku
90. Brat V. M. iz Svedske (banka)…300 kruna za samohranu majku

91. Sestra A. F. iz Austrije (banka)…10 eura za fond
92. Brat M. T. iz Njemacke (banka)…30 eura za samohranu majku
93. Sestra I. B. iz Danske (banka)…30 eura – po pola za samohranu majku i NUM fond
94. Brat A. H. iz Njemacke (banka)..30 eura za dawu
95. S. F. i M. F. iz Austrije (banka)…50 eura za samohranu majku

96. Sestra N. T. iz Austrije (banka)…100 eura za samohranu majku
97. S. I-U i A. U. iz Austrije (banka)…200 eura za samohranu majku
98. Sestra F. K. iz Svedske (banka)…500 kruna – 300 kruna za samohranu majku i 200 za fond
99. Sestra A. M. B. iz Hrvatske (pismo)…5 eura za dawu
100. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…160 eura – 100 eura za samohranu majku, 45 za fond i 15 za dawu

101. Familija R. iz Austrije (pismo)…20 eura – 10 eura za samohranu majku i po 5 eura za dawu i fond
102. Brat ili sestra J. S. iz Njemacke (pismo)…150 eura za samohranu majku
103. Brat A. DZ. iz Njemacke (pismo)…20 eura za samohranu majku
104. Familija S., familija J. i sestra I. Dz. iz Australije (pismo)…150 australijskih dolara za samohranu majku
105. Brat A. M. iz Svicarske (pismo)…100 franaka za samohranu majku

106. Brat R. R. iz Njemacke (pismo)…30 eura za dawu
107. Sesra K. I. iz Njemacke (banka)…10 eura za fond
108. Brat A. M. iz Njemacke (banka)…20 eura za samohranu majku
109. Brat Z. S. iz Svicarske (banka)…50 eura – po pola za samohranu majku i fond
110. Sestra D. S. iz Njemacke (banka)…50 eura za fond

111.Sestra K. A. iz Slovenije? (banka)…100 eura za samohranu majku
112. Sestra K. S. iz Austrije (banka)…100 eura za fond
113. Sestra A. K. iz Austrije (banka)…100 eura – po pola za samohranu majku i fond
114. Sesra A. I. iz Svedske (banka)…100 kruna za fond
115. Brat ili sestra iz Svedske (banka)…200 kruna za samohranu majku

116. Sestra M. P. iz Danske (banka)..450 dnaskih kruna za samohranu majku
117. Braca i sestre iz Svicarske (banka)…85 eura – 75 eura za samohranu majku i 10 eura za dawu
118. Sestra D. P. iz Svedske (banka)…300 kruna – 200 kruna za fond i 100 za dawu
119. Sestra A. K. iz Svedske (banka)….200 kruna za fond
120. Brat H. R. iz Ausrije (banka)…20 eura za fond

121. Brat E. E. iz Austrije (banka)…40 eura za samohranu majku
122.Brat Z. Dz. iz Luxemburga (banka)…50 eura – 30 eura za samohranu majku i 20 za fond
123. Sesra A. Dz. iz Ausrije (banka)…100 eura za samohranu majku
124. Brat E. V. iz Austrije (banka)…100 eura – neodredjeno – preusmjereno u NUM fond
125. Sestra A. M. iz svicarske (pismo)…20 franaka za samohranu majku

126. Brat ili sestra iz Finske (pismo)….20 eura za fond
127. Brat ili sestra DZ. D. iz Danske (pismo)…1250 danskih kruna i 50 eura – po 500 kruna za dawu i samohranu majku, te 50 eura i 250 kruna za fond
128. Brat ili sestra H. Z. iz USA (pismo)…20 dolara za fond
129. Brat A. M. iz Njemacke (pismo)…20 eura za samohranu majku
130. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…150 eura – 100 eura za fond i 50 za samohranu majku

131. Sestra R. B. iz USA (pismo)…100 dolara za samohranu majku
132. Familija K. iz Njemacke (pismo)…20 eura za samohranu majku
133. Sestra A. S. sa djecom iz Australije (Western Union)…150 dolara za fond
134. Sestre M. i M. J. iz Belgije (Western Union)…50 eura za samohranu majku
135. Brat E. S. iz Svicarske (Western Union)…855 kruna za samohranu majku

136. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…10 eura za samohranu majku
137. Brat B. S. iz Slovenije (pismo)…25 eura za samohranu majku
138. Brat N. S. iz Svedske (pismo)…600 kruna – 500 kruna za samohranu majku i 100 za fond
139. B. B. i S. B. iz Austrije (banka)…100 eura za fond
140. C-R iz Belgije? (banka)…79 eura za NUM fond

141. Sestra S. P. iz Svedske (banka)..500 kruna za samohranu majku
142. Brat ili sestra iz Svedske (banka)..300 kruna za samohranu majku
143. Brat P. S. iz Svedske (banka)…500 kruna za samohranu majku
144. Sestra S. K. iz Svedske (banka)….1600 kruna – 1000 kruna za samohranu majku, 400 za fond i 200 za dawu
145. Sestra B. A. iz Svedske (banka)…700 kruna za samohranu majku

146. Brat R. M. iz Svedske (banka)…210 kruna za samohranu majku
147. Sestra M. M. iz Svedske (banka)…100 kruna za samohranu majku
148. Brat S. S. iz Svedske (banka)…500 kruna za samohranu majku
149. Sestra A. K. iz Svedske (banka)…200 kruna za samohranu majku
150. Familja H. iz Holandije (banka)…200 eura za samohranu majku

151. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…?? za NUM fond (trazimo halala ovdje – poslali smo novac za BiH, bez da smo zabiljezili koliko je bilo novca u ovom pismu)
152. Sestre M. J. i E. J. iz Danske (pismo)…400 danskih kruna – po pola za NUM fond i dawu
153. Brat ili sestra I. Z iz Svicarske (pismo)… ?? franaka za NUM fond (ista greska, novac smo poslali za BiH, bez da smo upisali koliko je novca bilo u pismu – trazimo halala od posiljaoca pisma)
154. Brat A. I. iz Ceske (pismo)…100 eura za samohranu majku
155. Brat ili sestra F. R. iz Svicarske (pismo)…50 franaka za NUM fond

156. Familija B. iz Svicarske (banka)…85 eura – 75 eura za NUM fond i 10 za dawu
157. Brat ili sestra A. C. iz Njemacke (pismo)…30 eura – po pola za dawu i fond
158. Brat A. D. iz Austrije (banka)…40 eura – 30 za fond i 10 eura za dawu
159. Brat E. E. iz Austrije (banka)…50 eura za NUM fond
160. Sestra D. S. iz Njemacke (banka)…50 eura – ravnomjernoza dawu i fond

161. Sestre D. G. i R. M. iz USA (pismo)…50 dolara za NUM fond
162. Sestre E. C. i M. C. iz Danske (pismo)…200 danskih kruna – ravnimjerno za dawu i NUM fond
163. Brat N. S. iz Svedske (pismo)…500 kruna za NUM fond
164. Brat M. S. iz Svedske (banka)…300 kruna – 200 kruna za fond i 100 za dawu
165. Brat ili sestra iz Svedske (pismo)…200 kruna – po pola za NUM fond i dawu

166. Familije S. i J, te sestra I. Dz. iz Australije (pismo)…130 australijskih dolara – po pola za dawu i NUM fond
167. Brat A. S. i sestra A. S. iz USA (pismo)…30 dolara – 20 za fond i 10 dolara za dawu
168. Familija K. iz Njemacke (pismo)…20 eura – po pola za dawu i fond
169. Sestra iz USA (pismo)…20 dolara za NUM fond
170. Brat ili sestra iz USA (pismo)..40 dolara – po pola za dawu i fond

171. Brat V. S. iz Finske (banka)…20 eura – po pola za dawu i fond
172. Brat Z. S. iz Svicarske (banka)….50 eura – po pola za dawu i fond
173. Brat D. A. iz Svedske (banka)….300 kruna za dawu
174. Brat E. K. iz Svedske (pismo)…500 kruna za NUM fond
175. Brat H. D. iz Njemacke (banka)…100 eura za dawu

176. Brat S. B. iz Svedske (banka)…100 kruna za dawu
177. Familija D. F. i A. iz Njemacke (pismo)…160 eura – 140 eura za NUM fond i 20 za dawu
178. Brat V. E. iz Svicarske (pismo)…50 franaka za NUM fond
179. Brat A. K. iz Slovenije (pismo)…20 eura za NUM fond
180. Familija A. A. iz Slovenije (pismo)…10 eura za fond

181. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…??? – uplata za dawu
182. Sestra A. K. sa svojom kcerkicom i jos dvije sestre iz USA (Western Union)..370 dolara za samohranu majku
183. Sestra B. A. iz Svedske (banka)…100 kruna za fond
184. Sestra M. M. iz Svedske (banka)…100 kruna za fond
185. Brat E. H. iz USA (pismo)…100 dolara za samohranu majku

PAY PAL UPLATE:

100 $ , A.S. za samohranu majku sa 4 djece
50 $ , Dz.S.( 30$ za samohranu majku sa 4 djece i 20$ za human. fond NUM)
10 $ , M.H. za samohranu majku sa 4 djece
50 $ , A.M.. za samohranu majku sa 4 djece
200 $ , DŽ. K. za samohranu majku sa 4 djece

50 $ , S.F.( 35 $ za samohranu majku sa 4 djece, 15 $ za davetski fond)
50 GBP, E.G. za samohranu majku sa 4 djece
50 EUR, A.Č. za samohranu majku sa 4 djece
75 $ , E.R. za samohranu majku sa 4 djece
820 $, Donacija iz Des Moines, USA za samohranu majku sa 4 djece

100$, N.S. za samohranu majku sa 4 djece
5, EUR, A.C. za samohranu majku sa 4 djece
50$, N.S. za samohranu majku sa 4 djece
30$ , L.M. za samohranu majku sa 4 djece
40 eur, A.Č. za samohranu majku sa 4 djece

40$ , L.M.(2.DIO UPLATE) za samohranu majku sa 4 djece
200$, M.K. za samohranu majku sa 4 djece
80 $, E.H. za samohranu majku sa 4 djece
20$, E.S. za samohranu majku sa 4 djece
250 $, Dž. K. za 3 porodice humanitarni fond
50$, S.E. za humanitarni i davetski fond(pola pola)
40$, F.S. za humanitarni i davetski fond(humanitarni 30 $ i davetski 10 $)
800 $, E.T. iz USA za samohranu majku sa 4 djece (grupa sestara poslala)
15 $, N.Z. za fond…nije naveo za koga?
120 EUR, brat iz Austrije (100 EUR za humani fond i 20 EUR za davu)
50 EUR, H. Č. za humanitarni fond
75$, E.R. za humanitarni fond
200$, V.K. (100$ za humanitarni fond, 100$ za davetski fond)

_____________________________________________________

186. Udruzenje muslimana Atlante – USA (pismo)…100 dolara za fond
187. Brat F. K. iz Svedske (banka)..180 kruna za fond
188. Braca Dz. R. i H. N. iz Francuske (pismo)…100 eura za dawu
189. Sestra Dz. K. iz Svedske (pismo)….1.500 kruna za fond
190. Brat E. E. iz Austrije (banka)…25 eura za fond

191. Sestra Z. O. iz Austrije (banka)…30 eura za fond
192. Sestra B. A. iz Svedske (banka)…100 kruna za fond
193. Brat V. M. iz Svedske (banka)…1.000 kruna za fond
194. Sestra E. B. iz Norveske (banka)…200 norveskih kruna za fond
195. Sestra M. H. iz USA (banka)….124,5 dolara za fond

196. Brat S. K. iz Svicarske (banka)…400 franaka – 300 franaka za fond i 100 za dawu
197. Brat E. H. iz USA (pismo)…150 dolara za fond
198. Brat ili sestra S. S. iz USA (pismo)…60 dolara za dawu
199. Sestra I. B. iz Danske (banka)…30 eura – po pola za dawu i fond
200. Brat S. A. iz USA (banka)…300 dolara – po pola za dawu i fond

201. Brat A. D. iz Svedske (banka)…300 kruna za fond
202. Brat E. J. iz Svedske (pismo)…500 kruna – 300 kruna za fond i 200 za dawu
203. Brat ili sestra iz Svicarske (pismo)…10 eura za fond
204. Sestra S. D. iz Australije (pismo)…70 australijskih dolara – 60 dolara za fond i 10 za dawu
205. Sestra M. M. iz USA (pismo)…30 dolara za fond

206. Brat S. E. iz Finske (banka)…100 eura za fond
207. Sestra E. P. iz Svedske (banka)…300 kruna – 200 kruna za fond i 100 za dawu
208. Brat S. H. iz Njemacke ? (banka)…30 eura za fond
209. Uma sisters iz Luxemburga (banka)….100 eura za fond
210. Brat D. K. iz Svedske (banka)…100 kruna za dawu

211. Brat M. C. iz Svedske (banka)…300 kruna za fond
212. Sestra B. A. iz Svedske (banka)…300 kruna za fond
213. Familija M. Z. iz Svedske (pismo)…100 kruna – po pola za dawu i fond
214. Brat E. K. iz Njemacke (banka)…20 eura za fond
215. Brat A. D. iz Austrije (banka)…40 eura – 30 eura za fond i 10 za dawu

216. Brat N. H. iz Austrije (banka)..50 eura za fond
217. Brat F. K. iz Svedske (banka)..230 kruna za fond
218. Sestra A. I. iz Svedske (banka)…100 kruna za fond
219. Familija V. iz Svicarske (pismo)….50 franaka za fond
220. Sestra iz USA (pismo)…20 dolara za jedan raniji slucaj

221. Brat H. J. iz USA (pismo)…70 dolara – 50 dolara za jedan raniji slucaj i 20 za fond
222. Brat M. S. iz Austrije (pismo)…15 eura – 10 eura za fond i 5 za dawu
223. Sestra S. S. iz USA (pismo)…45 dolara – 30 dolara za fond i 15 za dawu
224. Brat ili sestra A. J. iz Svedske (pismo)…300 kruna za fond
225. Sestra H. M. iz USA (pismo)…60 dolara za fond
___________________________________________

226. E. i M. C. iz Slovenije (pismo)…30 eura za fond
227. Brat A. S. i sestra A. S. iz USA (pismo)…30 dolara – 20 za fond i 10 za dawu
228. Brat ili sestra M. P. iz USA (pismo)…100 dolara za jedan ranji slucaj
229. Brat A. O. iz Svedske…500 kruna za NUM fond
230. Brat S. L. iz Svedske…300 kruna za fond

231. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…50 eura za NUM fond
232. Brat E. K. iz USA (pismo)…50 dolara – po pola za dawu i fond
233. Brat E. D. iz Austrije (banka)…200 svedskih kruna za fond
234. Sestra A. M. iz Austrije (banka)…20 eura za fond
235. S. E. i S. E. iz Belgije ? (banka)…50 eura – po pola za dawu i fond

236. Brat M. C. iz Luksemburga (banka)…50 eura za fond i 190 eura za dva druga slucaja
237. Sestra S. K. iz Svedske (banka)..500 kruna za fond
238. Brat ili sestra iz Svedske (banka)…300 kruna za fond
239. Brat A. K. iz Svedske (banka)..100 kruna za fond
240. Brat N. A. iz Svedske (banka)…200 kruna – po pola za dawu i fond

241. Brat S. P. iz Svedske (banka)…200 kruna za fond
242. Brat S. C. iz Svedske (banka)…300 kruna za fond
243. Brat A. N. iz Svedske (banka)…400 kruna – po pola za dawu i fond
245. Brat P. S. iz Svedske (banka)…500 kruna za fond

246. Sestra K-M J. iz Svedske (banka)…2.050 kruna – 1.050 kruna za dawu i 1.000 kruna za fond
247. Sestra A. A. iz Svedske (banka)…200 kruna za fond
248. Sestra Z. Z. iz Svedske (banka)…200 kruna – po pola za dawu i fond
249. Sestra N. A. iz Svedske (banka)..200 kruna za fond
250. Brat B. E. iz Svedske (banka)…200 kruna za fond

251. Brat D. H. iz Svedske (banka)…500 kruna za dawu
252. F. B. i A. B. iz Svedske (banka)…600 kruna – 400 kruna za fond i 200 za dawu

NAPOMENA: Ima jos jedna uplata preko Western Uniona da se podigne i upise na spisak na stranici, insallah

Molimo plemenitog Allaha da obilato nagradi sve one koji su slali svoje sadake i da ih obraduje dzennetskim bascama!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta