Sihr i džinni

Zašto džini ulaze u ljude?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Nakon što smo se upoznali sa činjenicama o sposobnosti džina da opsedaju ljude, okupiraju njihov razum, dijelove njihovog tijela, ili ljude kao potpunu cjelinu, suočavamo se sa pitanjem razloga njihovog takvog utjecaja na ljude. Da li je cilj njihovog bivstvovanja na ovome svijetu korištenje, osim prava koja im pripadaju, i prava koja pripadaju ostalim Allahovim stvorenjima, i čijim uzurpiranjem krše Allahove, dž.š., zakone sijući nered na Zemlji? Ili je njihov zadatak da otežaju ljudima nastojanje da svojim radom na ovome svijetu steknu Allahovo zadovoljstvo koje će im donijeti vječno blagostanje na Ahiretu?

Allah, dž.š., i ljudima i džinima je, u ajetu koji ću naveti, ukazao na osnovni njihov zadatak na ovome svijetu. I svako djelovanje jednih ili drugih, pozitivno ili negativno, rezultat je ispunjavanja tih obaveza, ili njihove oholosti i suprotstavljanja naredbama Gospodara svjetova.

“Džine i ljude sam stvorio samo da Mi se klanjaju.” (Ed-Zarijat, 56)

Povod zbog kojeg džini opsedaju ljude može biti rezultat požude džina, ili čak ljubav, baš kao što može biti među ljudima. Ovoj vrsti džinskog napada nekada doprinose i sami ljudi ponašanjem koje im ne priliči, a koje je privlačno za džine. Oblačenje koje je suprotno od propisanog, otkrivanje dijelova tijela koji moraju biti skriveni, i time isticanje tijela pred pogledima ljudi i džina, onih čija su srca bolesna – među prvim je koracima koji vode ka tome da onaj kod koga je prisutno ovakvo ponašanje bude predmet požude (ljubavi) nekog od džina, što skoro u pravilu dovodi do toga da džini opsjednu takvu osobu.

Samodopadljivost je još jedna negativna osobina koja privlači džine onome kod koga se nađe. Takva osoba se neprekidno divi svome tijelu smatrajući ga savršenim, a zaboravljajući da epitet savršenstva pripada samo i jedino Allahu dž.š.
Zbog želje za divljenjem prema sebi, takva će osoba često stajati pred ogledalom, ili će to učiniti na neki drugi način. Ovo naravno čini, ne sjećajući se Onoga koji je stvorio čovjeka, niti Mu zahvaljuje.

“Džinsko opsjedanje se nekada dešava kao rezultat glupe šale, lakrdije, ili običnog zla kod nekih džina, baš kao što se zlo i pakost dešavaju među ljudima iz sličnih razloga.

Kakogod, opsjedanje je najćešće rezultat ljutnje džina, zbog toga što im bude učinjeno kakvo zlo. Tako džin kažnjava onoga ko mu naškodi. Na primjer, kada im čovjek slučajno nanese štetu mokrenjem na njih prosipanjem vrele vode na njih, ili ubijanjem nekog od njih, džini pomisle da im je šteta nanesena namjerno. I, mada ljudi ne mogu shvatiti šta su uradili, oni džini ih iz osvete mogu kazniti mnogo više nego što zaslužuju, zato što su oni po prirodi neuki, grubi, prevrtljivi.” (Ibn-Tejmijjin Esej o džinima, str. 31, 32)

Osim navedenih okolnosti pod kojima džini opsedaju ljude, valja spomenuti još neke koje se prepliću sa spomenutima i koje su dio njih.

Džini ponekad uznemire ljude bez ikakvog povoda, jedino želeći tim činom pokazati svoje sposobnosti i “superiornosti” naspram ljudi. To pokazuju fizičkom konstitucijom svojih tijela, brzom pokretljivošću, mogućnošću transformacije oblika…, i nevidljivošću, kao vjerovatno najbitnijom osobinom. Ovakvo njihovo ponašanje nije ništa drugo do oholost, a Allah, dž. š., nas upozorava:

“Allah, doista, ne voli one koji se ohole i hvališu!” (En-Nisa, 36)

Ljubomora je također jedan od razloga zbog kojih džini napadaju čovjeka jer: “Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem.” (Et-Tin, 4) Nekada okupiraju tijela ljudi da bi ih smatrali svojima, da bi bili u “skladu najljepšem”. Otuda strano ponašanje ljudi nad kojima džini preuzmu kontrolu. Narcisoidnost i u ovom slučaju ima veoma negativne posljedice. Džin će primijetiti stalno divljenje čovjeka samim sobom i pokušaće mu to oduzeti ili uništiti. Zato čovjek treba stalno da se sjeća Allaha, dž.š., i da traži utočište kod njega od šejtana, ali i od samog sebe.

Jedna bitna stvar u vezi sa ljubomorom zavišću džina je urok. O uroku će biti govora opširnije. Ovdje ću samo spomenuti da zavist koju čovjek može probuditi kod nekih džina ili ljudi, može rezultirati urokom.

Sihir

Sihir je ugovor između sihirbaza i džina šejtana, kojim se želi nanijeti zlo onome kome to želi sihirbaz. Sihir je, ustvari, puno više od ovoga (o čemu će biti riječi poslije), a ovdje samo želim ukazati da džini i na ovaj način uznemiravaju, opsjedaju ljude. Naime, onaj ko želi nekome napraviti sihir, čini djela koja će pokazati njegovo nevjerstvo i koja će ga približiti šejtanu, a koji će zauzvrat činiti ono što sihirbaz bude zahtijevao. Da bi džini učinili ono sto se od njih traži, često moraju ući u svoju žrtvu i “na licu mjesta” ispunjavati svoje zadatke.

Džini mogu uznemiriti čovjeka i u slučaju kad on ode tražiti lijeka “na pogrešnoj strani”. Tako ljudi odlaze gatarima, astrolozima, sihirbazima (radi traženja lijeka, ili čak nekada traže od sihirbaza da za njihov račun nanese nekom zlo), vidovnjacima, onima koji tvrde da liječe Kur’anom, a istovremeno su kod njih prisutni znakovi sihirbaza. Spomenute kategorije najčešće imaju veze sa džinima na ovaj ili onaj način. U traženju izlaza iz teškog stanja u kome se nađu, ljudi odlaze onima koji će im kazati o njihovoj prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Nerijetko bivaju oduševljeni kako je “taj neko” o njima znao “sve”. A, skoro po pravilu, ne upitaju se odakle toj osobi podaci o njima. Kako o meni, neko ko me vidi prvi put, ili mc nekada ne vidi uopće – dovoljno je pokazati stvari osobe zbog čijeg smo problema došli – može znati ono što znam samo ja, ili neko meni blizak, a s kim ta osoba nikada nije bila u kontaktu? Ne bi trebala znati ni odakle dolazim, a ipak mi ispriča sve o mojoj kući, porodici, ili komšiluku…

Ovi “liječnici” koriste džine za izvršavanje nekih zadataka ili prikupljanje infomiacija. Svjesno šalju džine osobi koja im se obrati za pomoć kako bi je oni čuvali, ili otkrivali o njoj ono što njihovog nalogodavca zanima. Džin, ili džini na ovaj način neprestano borave uz čovjeka otkrivajući i njegove najskrivenije tajne. Skoro je nepotrebno spominjati da ovo ne mora biti jedino” što “zaštitnici” mogu učiniti ljudima. S obzirom da opsjedanjc ljudi ne znači neminovno i boravak u tijelu čovjeka, jasno je da oni, boraveći u ili uz čovjeka i učestvujući s njim u poslovima, mogu negativno djelovati i na međusobne poslove, saradnju ljudi, tako što će podrivati autoritet neke osobe, prikazujući je u očima prijatelja ili saradnika nepoštenim, nesposobnim, nemoralnim.

Primjer

Jednom sam otišao kod žene čiji su me roditelji pozvali, a koja zbog teškog stanja u kome se nalazila, nije mogla izlaziti iz kuće. Prizor je bio veoma ružan. Sada idemo vidjeti kako je došlo do tog prizora. U početku je počela osjećati potištenost i depresiju. Međutim vremenom je njeno stanje postajalo teže i približavalo se stanju potpune ludosti. Ovako teško stanje je, moguće, nastalo i uzimanjem antidepresiva. Naime, ma kako teško bilo, sve bi se i završilo na depresiji. Ali antidepresivi su “riješili” takvo stanje, usljed čega su džini djelovali na drugim mjestima i drugačijim načinima, i time su napravili jedno konfuzno stanje koje ona nije mogla podnijeti, pa je podlegla takvom pritisku. Bilo je nemoguće ostvariti saradnju s njom u cilju ispunjavanja obaveza koje je zahtijevao tretman. Ono što želim ovdje naglasili je uzrok nastanka ovakvog stanja. Saznali smo u toku tretmana bolesnice da je prije 9 – 10 godina, dok je još bila djevojka imala određene probleme koje je, nakon što ih nisu uspjeli riješiti ljekari, ”uspješno” riješio jedan hodža. Kako ih je uspio riješiti? Nikako. Ona tada nije bila izliječena, osim djelomično. Džini koji su prouzrokovati ovo teško stanje kod nje bili su isti oni koji su bili rezultat prestanka njenih problema prije desetak godina.

U procesu liječenja oni koji se koriste zabranjenim metodama, nerijetko pošalju grupu “dobrih” džina da od bolesnika otjeraju one koji su prouzrokovali bolesno stanje i da nakon toga oni borave uz osobu čuvajući je. U ovom slučaju najčešće se pravi ugovor “na određeno vrijeme” u toku koga će džini čuvati čovjeka, a poslije… Ovdje se desio sličan slučaj. Kod bolesnice smo pronašli hamajliju kojom se pozivaju vladari nekih plemena džina da čuvaju bolesnicu tjerajući loše džine i boraveći uz nju kao zaštita. Oni su to i činili 9 godina. Nakon toga desilo se nešto što ih je uznemirilo pa su promijenili svoju ulogu i postali od zaštitnika napadači.

Odlomak iz knjige:  Kur’anska hamajlija – Lijek i zaštita od sihira, uroka i ograme
Autor: Almin Omerašević

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta