Akida

Zvijezda padalica ?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

U suri El-Džinn Uzvišeni je rekao:
“Reci: ‘Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: ‘Mi smo, doista Kur’an, koji izaziva divljenje, slušali koji na Pravi put upućuje – i mi smo u njega povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati, a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! — uzeo sebi ni druge ni djeteta; jedan naš bezumnik je o AIlahu laži govorio, a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o AIlahu laži ne govore; i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali; i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživjeti; i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih Čuvara i zvijezda puno; i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići; i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro; a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih; i mi znamo da ne možemo AIlahu na Zemlji umaći i da od Njega ne možemo pobjeći; i mi smo, čim smo Kur’an čuli, u njega povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba da se boji; i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate Pravi put su izabrali, a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti.’ A da se Pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili, da bismo ih time na kušnju stavili; a onoga ko neće da se Gospodaru svome klanja On će u patnju tešku uvesti.” (El-Džinn, 1.-17.)

Buhari još bilježi od Ebu-Hurejre, r. a., da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:
‘Kada Allah naredi neku stvar na nebesima, meleki udare svojim krilima iz poniznosti prema Njegovim riječima kao kad lanac udari po stijeni, pokoravajući se Njegovom govoru, a kada im se stiša strah u srcima, upitaju: ‘Šta je rekao vaš Gospodar?’ Odgovore onome koji je pitao: ‘Istinu je rekao, on je Uzvišen i Velik’ pa to čuje onaj koji prisluškuje, a oni koji prisluškuju su ovako, sve jedan na drugom” – pa je Sufjan (jedan od prenosilaca) to pokazao rukom, iskrenuo je ruku i pokazao prstima. “On čuje nešto, pa to proslijedi onom dolje, onaj proslijedi drugom i tako sve dok to ne stave na jezik čarobnjaka (sahira) ili vračara. Možda ga (džina) pogodi plamen prije nego to dostavi (čarobnjaku), a možda dostavi prije nego ga pogodi, pa s tim doda još stotinu svojih laži. Zatim se kaže: ‘Zar nam tog i tog dana nije rekao to, to i to?’ – pa mu se povjeruje zbog onoga što je čuo s neba.”

Šta je propisano reći kada vidiš zvijezdu padalicu da pada? Pitam vas.

Kada vidimo zvijezdu padalicu, one su u većini slučajeva u potjeri za Šejtanima:

“i sjedjeli smo okolo njega po busijama da bismo šta čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići.” (72:9)

Čekajući u zasjedi ga slijedi, te ga, ukoliko ga dostigne, sprži, a ukoliko ga ne dostigne – on sa ovom izjavom ide prorocima i na nju dodaje laži.

“a onoga koji što ugrabi stigne svjetlica plamteća.” (37:10) “Mi smo najbliže nebo sjajnim svjetiljkama ukrasili…” (67:5)

Šta je propisano reći osobi koja ugleda zvijezdu padalicu?

Od Ibn `Abbâsa رضي الله عنهما je u hadîthu došlo da je on običavao reći:

“O Allâhu! Gađaj ga, pogodi ga i poštedi nas njegovoga zla.”

 

Ovo je dakle propisano reći kada vidiš da pada zvijezda padalica, a nalazi se u knjigama radnji dana i noći, u Sunanu; Adhkâr (podsjećanja) koja musliman treba izgovarati tokom dana i noći, a od njih je kada noću ugleda zvijezdu padalicu.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta