Tekstovi

10 ajeta koji ulijevaju nadu u srca

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Časni Kur’an je jedini izvor koji je ostao autentičan. Navodimo 10 ajeta iz Časnog Kur’an kako bismo se zajedno podsjetili na Allahovu Milost prema nama:

1) “Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio; i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti. (Kur’an 8:33)

U ovom ajetu Allah nas podsjeća na snagu Njegove milosti i važnost traženja oprosta. Mi muslimani, trebamo se nadati da će nam uz stalne i iskrene dove, Uzvišeni Allah oprostiti naše grijehe. Ovaj nas ajet podsjeća da se uvijek trebamo nadati Allahovoj milosti.

2) “On je nebesa i Zemlju mudro stvorio, i On vam obličje daje, i likove vaše čini lijepim, i Njemu će se sve vratiti.” (Kur’an 64:3)

Podsjećajući nas sve da je konačno odredište za sve na Zemlji povratak Allahu, Kur’an naglašava da se cijelo naše biće i smisao života vrti upravo oko ove činjenice: Allah nas je usavršio u našem jedinstvenom obliku, i na kraju ćemo biti vraćeni našem Stvoritelju. Podsjećajući da bi naš konačni cilj i odredište trebali biti povratak Allahu, ovaj ajet Kur’ana služi kao pravovremeni izvor inspiracije kad god se osjećamo izgubljeno u životu.

3)“…onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.” (Kur’an 65:3)

Ovaj ajet služi kao izvor nade za one koji se osjećaju sami na ovom svijetu; prisjećajući se da je Allah dovoljan i da će nam uvijek biti dovoljan za sve, znamo da zapravo nikada nećemo biti sami na ovom svijetu. Saznanje da je Allah tu za sve nas, nam služi kao važan podsjetnik da je sve što nam ustvari treba vjera u Allaha i poznavanje Časnog Kur’ana.

4) “…a milost Moja obuhvaća sve; daću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali, i onima koji u dokaze Naše budu vjerovali” (Kur’an 7:156)

Još jedan ajet koji nas podsjeća na Allahovu milost, ovo može pomoći onima koji se boje da im neće biti oprošteno uprkos iskrenoj dovi i pokajanju. Kao što ovaj ajet iz Kur’ana kaže, Allahova milost obuhvata sve i bezgranična je, što znači da bez obzira za što tražimo oprost, uvijek to tražimo iskreno i inšallah će nam biti oprošteno.

5) “Istina je od Gospodara tvoga, zato ne budi od onih koji sumnjaju” (Kur’an 3:60)

Život u svijetu s beskrajnim smetnjama i zbrkama može vas silno iscrpiti. Ovaj ajet nam govori da će jedna i jedina istina uvijek biti od Allaha, i da će nam istinito vjerovanje u Jednoću Boga pomoći i na ovom i na onom životu.

6) “Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih:” (Kur’an 2:286)

Kada se osjećamo umorni od borbe, bola ili određenih preprekama u životu, važno je zapamtiti da Allah ispituje ljude samo sa onim što oni konkretno mogu podnijeti i savladati. Shvaćanjem da je svaka nevolja stvorena posebno da bismo je prevladali, gradimo čvrstu spoznaju da Allah razumije našu snagu više nego što mi razumijemo sami sebe.

7)“Ta, zaista, s mukom je i last, zaista, s mukom je i last!” (Kur’an 94:5-6)

Jedan od najčešće citiranih ajeta iz Kur’ana, ovaj ajet podsjeća sve koji čitaju Časni Kur’an da će sa svakom teškoćom u životu uvijek biti sigurno i olakšanje od Allaha. Sjećajući se da Allah daje i uzima, a također nam svima daje ono što je najbolje, ovaj ajet može pomoći da povećamo nivo nade kada se čini da je sve izgubljeno.

8) Allah, zaista, voli one koji dobra djela čine. (Kuran 2:195)

Još jedan ajet iz Kur’ana koji nas podsjeća da ostanemo dobri u svojim postupcima, te da težimo da budemo najbolji muslimani čak i kada nas nitko od ljudi ne vidi.

9) Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga… (Kuran 99:6-7)

Ovaj ajet služi kao pravovremeni podsjetnik da čak i najmanji, naizgled najbeznačajniji čin dobrote neće ostati neprimijećen kod Allaha. Ovaj ajet nas motivira na činjenje dobra, bez obzira koliko se nama činilo malo ili beznačajno.

10) Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.’(Kuran 39:53)

Još jedan ajet Časnog Kur’ana koji nas podsjeća na veličinu Allahove milosti. Znajući da će nam Allah uz iskreno pokajanje oprostiti, ovaj ajet je još jedan podsjetnik na veličinu Allahove milosti i samilosti.

Izvor: www.themuslimvibe.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta