Izreke i citati

100 arapskih mudrosti i poslovica

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1.Proði se prekomjerne prièe, steæi æeš mudrost.
2.Nemoj se kaèiti sa ljudima, jer ti još ne znaš kakvu ti zamku može postaviti blaga osoba, niti kako te može iznenaditi pokvarenjak.
3.Najteži ljudi su onaj što mnogo prièa i sebiènjak u nazivanju selama.
4.Neka ti smirenost prestiže brzinu!
5.Drži se onoga što ti je od koristi, a mani se prièe svijeta.

6.Cuvaj glavu i ono što pamti, i stomak s onim što je unutra.
7.Izbaci pohlepu iz svog srca odvezao si svoje noge.
8.Propao je ko je prodao vjeèno za prolazno.
9.Ako hoæeš da ubjediš muškarca u nešto – priði mu razumu, a ako hoæeš da ubjediš ženu u nešto – priði joj srcu.
10.Kada se lopovi posvaðaju – pronaðe se ukradeno.

11.Kada se popravi ponašanje nekog èovjeka – mnogi se žele pitati s njim, a malo ima neprijatelja; teške stvari mu postaju lahke, a osora srca prema njemu postaju blaga. (Maverdi)
12.Ako èuješ nekog èovjeka kako ti pripisuje dobro koje nisi uèinio, onda nemoj biti siguran da ti neæe pripisat i zlo koje nisi uèinio.
13.Kada te napadne prièa pomogni se æutnjom.
14.Svoje potrebe namiruj æutnjom.
15.Puno èinite dobra djela, zbog toga što puno griješite!

16.Najbliži su vatri oni koji se lahko pale!
17.Poprav’ prvo sam sebe, pa æe ti se ljudi popraviti.
18.Ispuštanje prilike je neprilika.
19.Isplati radnika prije neg’ mu se osuši znoj na rukama.
20.Pomogni svog brata pa makar i glasom.

21.Najbolja spoznaja je kada èovjek spozna sam sebe; najbolje znanje je kada èovjek ne prelazi ono što zna; najbolja ljudskost je kada èovjek ne mjenja vodu svoga lica; najbolje djelo je pomoæi unesreæenog.
22.Najbolji èovjek je onaj koji je ponizan – a ugledan je, koji je skroman – a imuæan je, koji je pravedan – a ima vlast u svojim rukama. (Abdul-Melik b. Mervan.)
23.Primite opravdanje onome ko se pravda.
24.Najveæa je mahana da drugome mahanišeš ono što je tvoja mahana.
25.Skrivajte vaša dobra djela isto kao što skrivate i vaša loša djela.

26.Dijete je svjetiljka kuæe bez svijetla.
27.Lijepe vijesti hode, dok loše vijesti trèe.
28.Priznati istinu je lijepo svojstvo.
29.Sigurnost i bezbjednost jednog mjesta potièu od tebe.
30.Dani su stranice zato pazite šta po njima pišete.

31.Iman-vjerovanje se dijeli na dvoje: na ono koje te èuva od ulaska u vatru, i na ono koje te èuva od vjeènog boravka u vatri.
32.Vedrost lica je osnov meðuljudskih odnosa.
33.Oholit se nad robovima je niskost.
34.Potreba za dobrim prijateljem je kao potreba za vodom.
35.Zavist ne nestaje osim smræu zavidnika ili propadanjem onoga na èemu se zavidilo!

36.Istina je najoštrija sablja.
37.Blagost je sredina izmeðu srdžbe i slabosti.
38.Ahmakluk je kad izgubiš ono što jedan pametni ima.
39.Dunjaluk je zatvor za vjernika, a džennet za nevjernika.
40.Pretvaranje je obilježje licemjera.

41.Sreæan je onaj ko se pouèi drugim.
42.Nesreæan je onaj kojim se pouèavaju drugi.
43.Zlo ja lahko; dobro je zahtijevno.
44.Prsa su riznice tajni, usne su brava, dok je jezik kljuè – stoga neka svako od vas dobro èuva kljuè riznica tajni svojih. (Omer b. Abdul-Aziz.)
45. Prijatelj kojeg si stekao poklonima – isto tako æe ti ga neko drugi steæi poklonima.

46.Razuman je onaj koji se udaljio od harama.
47.Uèena osoba je ona koja svijet poziva dobru svojim primjerom.
48.Opomena prije kazne.
49.Pravda je temelj vladavine.
50.Pravda je najjaèa vojska.

51.Razum je ono što ti osvjetljava put.
52.Ugovor je ono èega se moraš držati – ne bitno bio sklopljen s muslimanom ili nemuslimanom.
53.Oèi vide sve osim same sebe.
54.Srdžba – poèetak joj je ludilo, a kraj kajanje.
55.Kasapina ne može zastrašiti mnogo ovaca.

56.Kalem je ambasador znanja, poslanik ideje i prevodioc razmišljanja.
57.Zavidnik nema mira
58. Lijepa rijeè je sadaka.
59.Ko je umoran – legnuæe na kamen da se odmori, dok se ljenèuga ne može odmoriti ni na perjanom jastuku.
60.Èovjek je onakav kakvim se drži.

61.Èovjek je na vjeri svoga druga, stoga pazite s kim se družite.
62.Èovjeka traži ispod njegova jezika.
63.Èojstvo je drugo ime za lijepo ponašanje.
64.Ljudi su rudna bogatstva.
65.Nasihat je poput lijeka – što gorèiji to bolji.

66.Obaveza je lakša od peruške, a teža od brda.
67.Samoæa je bolja od pokvarena druga.
68.Dvije stvari se ne odvajaju od laži: velika obeæanja i velika opravdavanja.
69.I dobar konj ponekada posrne.
70.Grijesi utièu na to da èovjek, pored Allaha, zaboravi sam sebe.

71.Ako se naslaðuješ grijehom, znaj da slast prolazi, a da grijeh ostaje.
72.Da bi ružu ubrao, moraš ruku zavuæi u trnje.
73.Allah ti je dao svjetlo, stoga ga ne gasi grijehom.
74.Prvi glas kojeg raspoznaješ je majèin glas.
75.Ipak je iz male sjemenke izniklo onoliko drvo!

76.Najpreèi oprosta su oni koji su bivali u stanju da kažnjavaju pa su opraštali.
77.Èuvaj se suze jetima, i dove mazluma.
78.Vrata dobroèinstva su svima otvorena.
79.Spajaj rodbinsku vezu pa makar i selamom.
80.Jaje danas je bolje od kokoške sjutra.

81.Proði se onoga što te se ne tièe – biæeš zadovoljan.
82.S trojicom se ne smije prièati otvoreno: s vladarom-zulumæarom, s bolesnom osobom i sa ženom.
83.Ako oèuvaš cvijet – imaæeš plod.
84.Ne kupi pèela sa svakog mjesta med.
85.Kontriraj strastima svojim – uspjeæeš.

86.Drži se onoga što vidiš, a batali se onoga što èuješ.
87.Drži se od dunjaluka onoga što ti je dato, i okreni se od onoga što ti nije dato.
88.Sredina je nešto najbolje.
89.Èuvanje jezika je najbolje svojstvo.
90.Najbolji govor je kratak, lijep, sažet i zanimljiv.

91.Najbolji ljudi su oni koji su dobroèinitelji, i oni koji taèno mjere.
92.Savladat svoju dušu je najbolja borba.
93.Minuta sabra æe ti donijeti godine mira.
94.Strah od Allaha je glava mudrosti.
95.Post oka je oborit pogled od harama, i zatvorit ga pred èinjenjem razvrata i grijeha.

96.Rana od jezika je dublja od rane koplja.
97.Prema ljudima se ophodi onako kako bi volio da se oni ophode prema tebi.
98.Posrnuæe noge je zdravije od posrnuæa jezika.
99.Zaèudit se je onome ko pere noge svoje, a ne pere srce svoje!
100.Razum žene je u ljepoti, dok je ljepota muškarca u razumu.

Priredio: Sead ef. Jasaviæ, prof.fikha

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta