Odgovori
valentine's day, chocolates, candies

Da li je dozvoljeno ašikovanje

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Selam alejkum!

Da li je dozvoljeno da se momak i djevojka zabavljaju prije ženidbe, tj. dali je dozvoljeno da ašikuju godinu-dvije prije braka?

Odgovor:

U islamu, veza između mladica i djevojaka u smislu ašikovanja/zabavljanja nema šerijatskog opravdanja niti podrške i kao takva se odbacuje. Bračna veza DA ali ašikovanje NE dolazi u obzir. To je ono što mi ugrađujemo u nasu djecu od ranog djetinjstva. Ne trebamo čekati da oni dospiju u dob kada se počnu interesirati za suprotan spol pa da im onda kažemo da se ne smiju upuštati veze tipa ašikovanja/zabavljanja. Čak i ako im tada zabranimo, kako ćemo biti sigurni da će nas poslušati ako su se u nekoga već “zaljubili”?

Zbog toga je jako važno da nasu djecu podučimo da jedino u braku mladić i djevojka mogu imati vezu/ašikovanje u braku, dok predbračne veze nisu dozvoljene.

Uzvišeni Allah kaže: “Bludnik ne treba da se oženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobošci, to je zabranjeno vjernicima.” (An-Nur, 3) “Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene.” (An-Nur,26)

Upitajmo nasu djecu da li bi oni voljeli da im bračni drug bude nevin ili pak da je već imao predbračno seksualno iskustvo? Možemo im navesti primjere vanbračne, napuštene djece, razorenih obitelji, abortusa, seksualnih zaraznih bolesti i sl. Lista nije kratka zasigurno. Trebamo ih upoznati i sa šerijatskom kaznom za seksualnu vezu izvan braka.

Uzvišeni Allah kaže: “Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udara bića, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu skupina vjernika prisustvuje !” (An-Nur, 2)

Ibn Masud prenosi da je Poslanik saw rekao: “ Krv muslimana ne smije biti legalno prolivena osim u tri slučaja: oženjena osoba koja počini preljubu, život za život i osoba koja je napustila muslimansku zajednicu.” (Buhari i Muslim). Drugim riječima, oženjena/udata osoba koja počini preljubu treba biti kamenovana do smrti dok neoženjena/neudata osobu treba biti izbičevana odnosno išibana 100 puta. (Muslim). Čak i na Ahiretu kazna je stroga: Poslanik saw je vidio osobe, muškarce i žene, koje su počinile preljubu u Džehennemskim pećnicama. (Buhari).

Osoba koja kontroliše svoju požudu, bice među ljudima kojima će Allah dodijeliti svoju milost: Ebu Hurejra prenosi da je Allahov Poslanik saw rekao da će među sedam osoba koje će Allah staviti pod Svoj hlad na Dan kada drugog hlada ne bude i čovjek koji je iskušavan od strane lijepe žene ali ju je odbio zbog straha od Allaha. (Buhari i Muslim)

Moramo potomstvo podučiti sljedećem:

1.) Da se slobodno i otvoreno ne miješaju sa osobama suprotnog spola.

2.) Da ne gledaju u osobe suprotnog spola. To će učiniti obaranjem ili skretanjem pogleda,jer Uzvišeni Allah kaže: “ Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim…” (An-Nur, 30,31).

3.) Podučavati djevojčice da ispred osoba koje im nisu mahrem /sa kojim mogu stupiti u bračnu vezu/ ne govore zavodljivim glasom. To će postići stišavanjem svoga glasa (tj. bez flertiranja). Uzvišeni Allah kaže: “ O Vjerovjesnikove žene, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite !” (Al-Ahzab, 32). Majke pravovjernih su divan primjer našim kćerkama.

4.) Navikavajte djevojčice da se odijevaju po islamskim propisima već u ranoj dobi tako da im ne bude teško prihvatiti hidžab onda kad im postane dužnost (nakon pojave prve menstruacije). Uzvišeni Allah kaže: “O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je .” (Al-Ahzab, 59)

5.) Veoma je bitno da podučimo nasu djecu važnosti osjećaja skromnosti i stida prema suprotnom spolu. Ebu Said El-Hudrijj navodi da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem bio stidljiviji od djevice u njenoj vlastitoj sobi. (Buhari)

6.) Veoma važno je da otvoreno razgovaramo sa svojom djecom, po bilo kom pitanju. Ne treba biti tabu tema između roditelja i djece tako da djeca traže odgovore na drugim izvorima koji ih mogu lažno informirati, bilo namjerno ili ne. Trebamo biti otvoreni, komunikativni, pristupačni tako da djeca bez straha mogu postavljati pitanja, a mi, po našem najboljem znanju odgovoriti im imajući na umu da nam je krajnji cilj Allahovo zadovoljstvo i Džennet za vječno boravište. A Allah najbolje zna!

Na pitanje odgovorio prof. Jasmin Džanan!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta