Odgovori

Može li se žena prilagoditi sa svojom nošnjom okolini?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Ja sam vidjela da se neke cure (zene) koje su sasvim pokrivene, osim lica, sminkaju jako upadnom sminkom, i nose visoke stikle, sto meni licno izgleda dvolicno. Jer koliko ja znam vjernica treba da bude uzor drugima gdje god da se krece jer ljudi se uce i na ulici. Mene intersira da li u nasoj vjeri ima cjelovitost (savrsenstvo u prakticiranju) u necemu ili je dozvoljeno da se ona djelimicno prakticira zavisno od uslova, npr. kao sto je ovaj.

Odgovor:

Allah subhaneh kada govorio o savrsenstvu u prakticiranju, pojasnio nam je u kuranu to rijecima: “Bojte se Allaha koliko god mozete” Oni koji su na niskom stupnju vjerovanja njima ne mozemo govoriti i nekim propisima poput nocnoga namaza kada ni sa dnevnim nisu na cistac izasli. Ako neko nije spreman da u javnosti nosi mahramu,kako da mu govorimo o pokrivanju lica koje prema stavu pojedinih ucenjaka obaveza.

To sto ima onih koji smatraju da mogu se pozivati na neke neutemeljene izjave pojedinaca glede propisa islamske nosnje, znaj da je nama Allah subhaneh naredio da slijedimo Njegove naredbe a Poslanika a.s. je poslao kako bi svojim licnim primjerom prakticno nam pojasnio realizaciju istih u praksi.

Sura: 3 [Ali-’Imran (Imranova porodica)],Ajet: 20
Ako se oni budu prepirali s tobom, reci: “Ja se samo Allahu pokoravam, a i oni koji me slijede.” I reci onima kojima je data Knjiga i neukima: “Primite Islam!” Ako prime Islam, onda su na pravom putu. A ako odbiju, tvoje je jedino da pozivaš. – A Allah dobro vidi robove Svoje.
_____________________________________________

Sura: 3 [Ali-’Imran (Imranova porodica)],Ajet: 149
O vjernici, ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju, vratiće vas stopama vašim i bićete izgubljeni, –
_____________________________________________

Sura: 4 [An-Nisa (Žene)],Ajet: 59
O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allah i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.
________________________________________

Prof. Jasmin Djanan

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta