Problem i devijacije u društvu

7 glavnih grijeha u islamu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Širk

Najveći od svih grijeha je širk (pridruživanje sudruga Allahu), koji vodi u propast bez nade u iskupljenje, a ako osoba umre u ovom stanju, ostat će u Džehennemu cijelu vječnost.

 Allah Uzvišeni kaže: Nevjernici su oni koji govore: ‘Bog je – Mesih (Isus), sin Merjemin!’ A Mesih je govorio: ‘O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći.’ (El-Maide, 72.)

A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: ‘Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će, sigurno, propasti, a ti ćeš izgubljen biti.’ (Ez-Zumer, 65.)

  1. Vještičarenje / bavljenje magijom – sihrom

Vještičarenje uključuje širk jer se obožavaju šejtani i traži se pomoć šejtana / džina. 

Sihirbaz je onaj koji se bavi onim što ljudima nanosi štetu pomoću džina i obožava ih umjesto Allaha. Ponekad radi stvari koje im škode riječima, djelima ili puhanjem u čvorove; ponekad to čini izazivajući iluzije do te mjere da se nešto može vidjeti kao nešto drugo od onoga što stvarno jest, kao što je Allah, dž.š., rekao o čarobnjacima faraona:

„… i odjednom mu se pričini da se konopi njihovi i štapovi njihovi, zbog vradžbine njihove, kreću…“ (Ta-Ha, 66.)

Ponekad sihir čini nešto da naudi ljudima pomoću džina i obožavajući ih umjesto Allaha, riječima, djelima i puhanjem u čvorove, kao što Allah, dž.š., kaže: “ I od zla sihiirbaza (*npr.vještica) kad pušu u čvorove.“ (Felek, 4.)

A ponekad to čine stvarajući iluzije, tako da uzrokuju da se stvari vide kao nešto drugačije nego što stvarno jesu. Tako se uže ili štap može vidjeti kao zmija ili se osoba može vidjeti kao nešto drugo nego što stvarno jest i tako dalje. 

  1. Ubijanje 

Ubijanje duše koju nam je Allah zabranio da ubijemo. Ovo je težak zločin za koji Allah kaže: Onome ko hotimično ubije vjernika kazna će biti – Džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti“. (En-Nisa, 93.)

Ubistvo duše, ili ubojstvo, jedan je od najtežih zločina, ali je manjeg stupnja od širka (pridruživanje drugih Allahu). To je veliki grijeh poput npr. bluda/preljuba i radi toga će zaraditi kaznu na Ahiretu.

Ako smatra ubistvo dopuštenim, zauvijek će ostati u vatri, a ako ga ne smatra dopuštenim, a počinio ga je, ući će u Džehennem na određeno vrijeme.

  1. Kamata

“Allah je dozvolio trgovinu i zabranio kamatu.” (El-Bekare, 275.)

„O vjernici! Bojte se Allaha i odustanite od onoga što vam ostaje od kamate (od sada pa nadalje) ako ste (zaista) vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate – rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti..” [al-Baqarah 2:278]

Konzumiranje kamate je velik i opasan grijeh kojim čovjek ratuje protiv Allaha i sam sebi nanosi nepravdu.

  1. Uzimanje imetka siročadi 

Siroče je ono čiji je otac umro dok je bio mali i još nije ušao u pubertet. Ono što je potrebno u slučaju siročadi je da se prema njima odnosi ljubazno, da se zaštiti njihovo bogatstvo i da se njime pravilno rukuje. Onaj koji pokvari imetak siročeta i nezakonito ga potroši, podliježe kazni. Ovo strogo upozorenje je upućeno njemu, ali ni on nije nevjernik; nego je grešnik, sve dok to ne smatra dopuštenim. 

  1. Bježanje s bojišta 

„O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite; onaj ko im tada leđa okrene – osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi – vratiće se natovaren Allahovom srdžbom…“ (El-Enfal, 15.-16.)

  1. Kleveta čedne žene

Onaj koji kleveće čedne žene , što znači optužiti ih za blud ili preljub.

„One koji okrive poštene žene, a ne dokažu to s četiri svjedoka, sa osamdeset udaraca biča izbičujte i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte; to su nečasni ljudi, osim onih koji se poslije toga pokaju i poprave, jer i Allah prašta i samilostan je!.“  (En-Nur, 4. i 5.)

Klevetanje čednih žena je veliki grijeh, kao i klevetanje čednih muškaraca, ali budući da se takve optužbe obično iznose na račun žena, tekst govori o ženama.

Ovo je sedam grijeha koji osuđuju osobu na Džehennem. Molimo Allaha da nas sačuva Džehennema i popravi naša stanja.

Izvor: www.islamqa.info

https://www.youtube.com/watch?v=zP-Jv17LG7c&t=739s

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta