Odgovori

Udala bih se, ali momak mi ima psa u kući

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Selam,

ja bi imela jedno pitanje u vezi sam sa momkom koji ima kod kuče ustvari u stanu psa….a taj pas ne možće da bude van i on ga ima u stanu,a mene to veoma ometa jer si ne predstavljam kako ču jednog dana ja ako Bog da živjeti skupa sa njim a da bude u tome stanu pas,inače sam odgojena u duhu Islama i znam da se životinje ne smuji mrziti idt,….ali zaista ne mogu preko toga i ako momka jako volim imamo ako Bog da u planove da se vjenčamo ali sama neznam šta da napravim,svaki dam molim Allaha Dž.š.da se mi smiluje i da mi pomogne i pokaže pravi put.
Pokušavala sam i pripremala ga na to da psa nekome pokloni ili proda ali neče ni da čuje zato,a prije par godina ga je sestra natjerala da kupe psa ali ona živi kod roditelja ne sa njim i njoj je lako samo par puta tog psa izvede a inače momak brine za njega.

Sve bi bilo drugačije da imamo svoju kuču i da taj pas možebiti vani ali ovako neznam ne mogu da imam psa u stanu,zanima me ako je muslimanima zabranjeno imati psa u stanu,jeli mjesto gdje hoda pas u stanu prljavo za klanjanje. Ja sam ne mogu da primim tu obavezu imam jako naporan posao radim u kliničnom centru medicinska sestra sam i nemam ni vremena da brinem za tog psa, a on to zahtijva od mene. Pitam se ako je u meni problem ali zaista ne mogu nešta da radim protiv sebe jer nedopustno mi čini imati psa u stanu i da mi svagdje pušta dlaku. Hvala vam od srca za odgovor.

Odgovor:

AlejkumusSelam!

U odgovoru na ovo pitanje je potrebno da se pojasni nekoliko stvari:

Prvo: Koji je šerijatski status držanja psa uopće? Vaše riječi “Ako je muslimanima zabranjeno imati psa u stanu …” nisu dovoljno precizne. Name, prenosi se u fikhskim knjigama da su islamski pravnici složni da nije dozvoljeno držanje pasa osim radi lova, čuvanja stada i usjeva. (Fethul-bari, Ibn Hadžer 5/7) Jer bilježe Buharija (2322) i Muslim (4106) u rivajetu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Ko drži psa, mimo psa za čuvanje stoke, psa za lov i čuvanja usjeva, umanjuje mu se nagrada svakog dana za jedan kirat“, a u riajetu od Ibn Omera, radijallahu anhuma: “umanjuje mu se nagrada svakog dana za dva kirata” (kirat je mjera poznata Allahu).

Prema tome, hadis ukazuje na zabranu držanja pasa mimo onog u čemu je došao izuzetak, kao i da je to djelo veliki grijeh, jer je smisao umanjivanja nagrade da se musliman odvrati od držanja psa. Kod nekih malikija je mekruh držanje pasa mimo potrebe (El-Mevsuatu el-kuvejtijje 35/124), s tim da je zabrana bliža zbog gore spomenutih hadisa. A oko samog držanja pasa radi čuvanja kuće prenose Ibn Kudame (El-Mugni 8/470) i drugi da su islamski pravnici podijeljeni po tom pitanju, s tim da oni koji dozvoljavaju bliže su ispravnom ako to kijasimo na dozvolu držanja zbog čuvanja usjeva i stoke. Sa druge strane, musliman se teba čuvati uvođenja psa u kuću jer u kuću u kojoj boravi pas ne ulaze meleci kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu: “Meleci ne ulaze u kuću u kojoj ima pas i slika” (Buharija 3322).

Drugo: Da li je mjesto na kojem hoda pas prljavo i može li se klanjati na njemu? Odgovor na ovo se vraća na pitanje da li je pas nečist? Kod hanefija nečista je samo pljuvačka psa dok su ostali dijelovi tijela čisti. Kod malikija čitav pas je čist (i pljuvačka i dlake), a kod šafija i hanabila cijelo tijelo psa je nečisto. (Hašietu Ibn ‘Abidin 1/204, El-Mugni 1/35) Najbliže je da je čitav pas čist, a ono što je došlo u vjerodostojnim hadisima da posudu u kojoj je jeo pas treba oprati sedam puta ne mora značiti da je zbog nečistoće. Jer nije naređeno da se životinja koju ulovi pas svojim zubima pere sedam puta. Iz ovoga proizilazi da je smisao pranja posude sedam puta nepoznat, ili kao što kažu malikije da je to zbog nekog otrova kojeg sadrži pljuvačka psa. A neka savremena istraživanja govore da pas ližući svoju stražnjicu jezikom prenosi štetne bakcile. A Allah zna najbolje.

Treće: Relacija između muška i ženska u Islamu. Iz konteksta pitanja se razumije da ti kontaktiraš sa svojim momkom bez vođenja računa o šerijatskim normama vezanim za relaciju između muška i ženska kada joj on nije mahrem. Naime, ono što je poznato kod nas kao ašikovanje i zabavljanje sa šerijatske strane je apsolutno neprihvatljivo. Svaki vid bespotrebnog kontaktiranja između djevojke (žene) koja nije trenutno na udaju i između momka (muškarca) koji nije trenutno na ženidbu vodi u kršenje mnogih šerijatskih tekstova poput onih koji govore o naredbe obaranja pogleda, osamljivanja i slično. Izgovor i pravdanje veze, ašikovanja ili zabavljanja sa potrebom što boljeg upoznavanja kako bi znali za koga se udajemo ili sa kime se ženimo sa šerijatske strane ne neprihvatljiv.

Četvrto: Ono što te je interesovalo u pitanju, tj. da li je mjesto gdje padaju dlake od psa čisto za klanjanje namaza, odgovor je da jest čisto jer dlaka od psa nije nečista. A Allah zna najbolje.

Odgovorio mr. Zijad Ljakic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, možete je prijaviti tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter.

NA VRH

Prijava gramaticke greke

Slijedeci tekst ce biti poslat administratorima stranice: