Fikh
sushi in the plate

Adabi konzumiranja hrane

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Hrana je jedna od najvećih Allahovih blagodati čovjeku. Uzvišeni je rekao: “Neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju, Koji ih gladne hrani i od straha brani.” (Kurejš, 3–4)


Hrana ne samo da utječe na tjelesno zdravlje čovjeka nego utječe i na njegovo duhovno stanje. Halal hrana ostavlja lijep trag na tijelo i duh čovjeka. Halal hrana izuzetno utječe na moral i ponašanje, a s druge strane, haram hrana utječe negativno na tjelesno, a naročito na duhovno zdravlje. U tom kontekstu Allah naređuje ljudima da konzumiraju lijepa jela: “O ljudi, jedite od onoga što ima na Zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno” (El-Bekara, 168).

Uzvišeni Allah, govoreći o Svom poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “…koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti” (El-A’raf, 157), i rekao je: “Jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni…” (El-Bekara, 172)

Ishrana ima veliki utjecaj na zdravlje. Organizam se sastoji od tkiva, tkivo se sastoji od miliona ćelija, i da bi svaka ćelija pravilno obavljala svoju funkciju, potrebne su joj hranjive tvari, u suprotnom prestaje pravilno funkcionirati, i to se odražava na čitav organizam. Tako, naprimjer, kada tkivo koje proizvodi crvena krvna zrnca ne dobije dovoljne količine hranjive tvari, proizvodnja ovih zrnaca opada, što dovodi do anemije i automatski do opadanja nivoa kiseonika, koji krv prenosi do ostalih organa… Zbog toga je zdravom organizmu potrebna sigurna i upotpunjena ishrana, koja će čovjeku dati energiju. (Dr. Abdulbasit Muhammed el-Sajjed, Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, ishrana, str. 29)

Onaj ko se hrani da bi bio snažan da stječe znanje, da ibadeti, da privređuje i da se može afirmirati na putu takvaluka, taj će biti nagrađen zbog toga. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čovjek ima nagradu čak i za zalogaj koji podigne do svojih usta ili do usta svoje supruge.” (Buhari)

Ebu Hurejra je rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije kudio hranu, ako bi mu se svidjela, jeo bi je, a ako mu se ne bi svidjela, ostavio bi je.” (Buhari i Muslim)

Adabi prilikom jela

U pravila lijepog ponašanja prilikom jela spada sljedeće:

• Voditi računa da hrana bude lijepog i halal porijekla. Uzvišeni kaže: “O vjernici, jedite lijepa jela koja smo vam podarili!” (El-Bekara, 172). Lijepa jela su ona koja su halal i koja su daleko od bilo kakve nečisti ili prljavštine.

• Spomenuti Allahovo ime na početku jela. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Mladiću, spomeni Allaha, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe.” (Buhari i Muslim)

Imam Ibn Kajjim rekao je: “U spominjanju Allaha na početku i zahvali Allahu na kraju jela ogroman je utjecaj na probavu i uklanjanje poteškoća probave.” (Ibn Kajjim, Zadul-mead, 4/220)

Ukoliko bi se zaboravilo proučiti bismillu na početku jela, onda će se to učiniti čim se sjetimo u toku jela. Ovo se temelji na hadisu koji od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi njegova supruga Aiša, radijallahu anha: “Kada neko od vas jede, neka prouči bismillu na početku, a ako to zaboravi, neka, kada se sjeti, kaže: ‘Bismillahi evvelehu ve ahirehu! — U ime Allaha, na početku i na kraju!'” (Tirmizi)

• Jesti desnom rukom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ističe: “Kada neko od vas jede, neka jede desnom rukom, a kada pije, neka pije desnom rukom, jer, uistinu, šejtan i jede i pije lijevom rukom!” (Muslim)

• Ne bacati zalogaj ukoliko ispadne, već ga treba pojesti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ako nekome od vas ispadne zalogaj, neka ga uzme, sa njega ukloni ono što je prionulo i neka ga pojede, ne ostavljajući ga šejtanu.” (Muslim)

• Ne puhati u vruću hranu i ne jesti je dok se malo ne ohladi, ne puhati u vodu dok pije, nego tri puta predahnuti van posude. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi pio, imao je običaj “tri puta predahnuti” (Buhari i Muslim). U drugom hadisu koji prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhu, stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se u posudu diše ili puše. (Tirmizi, sahih)

• Prestati s jelom prije nego što se zasiti. Čovjek ne treba da se zasiti u tolikoj mjeri da mu to bude smetnja u robovanju Allahu, ali ni da bude gladan toliko da oboli. U tome treba uzeti sredinu, shodno riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Čovjek nije ispunio goru posudu od stomaka. Čovjeku je dovoljno nekoliko zalogaja koji će ga držati zdravim i u životu. Ako već hoće da jede, onda neka trećinu ostavi za hranu, trećinu za piće i trećinu za zrak.” (Ibn Madža, a Albani kaže da je vjerodostojan.)

• Jesti s krajeva zdjele, a ne iz sredine. Ibn Abbas prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Bereket, blagoslov, silazi na sredinu hrane i zato jedite s krajeva, a nemojte jesti iz sredine.” (Ebu Davud, Ibn Madža, hadis je dobar)

• Jesti ispred sebe. Nevevi je rekao: “Jesti s mjesta ispred brata muslimana loš je postupak i tu nema obzira, kao što može i uzrokovati odbojnost kod onog ispred koga se jede, naročito kada se radi o nečemu kuhanom. Ako se radi o datulama ili drugim vrstama hrane, onda su dozvolili da se uzima i ispred drugih. Ono što treba učiniti općenitim jeste da se uzme zabrana kakvom jeste dok se ne dođe do određenog dokaza.” (Nevevi, Šerhu Muslim, 7/197)

• Hranu najprije ponuditi onom ko je najstariji, najučeniji i najugledniji, a onda da ide redom sa desne strane. Huzejfa, radijallahu anhu, rekao je: “Kada bismo sjedili s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, za sofrom, ne bismo pružali ruku dok Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi prvi pružio ruku da jede” (Muslim). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Desno, pa onda desno.” (Buhari i Muslim)

• Isprati usta nakon jela. Suvejd b. Nu’man rekao je: “Izašli smo s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na Hajber. Kada smo bili u Sahbau, rekao je da se iznese jelo. Doneseno je vrlo malo hrane i mi smo jeli. On je ustao radi namaza, pa je isprao usta i mi smo isprali usta.” (Buhari i Muslim)

• Oprati ruke da bi se uklonili ostaci hrane. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas zanoći, a na rukama mu masnoća ili ostaci hrane, pa ga zadesi nešto ružno, neka ne krivi nikoga osim samog sebe.” (Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madža. Hadis je vjerodostojan.)

• Završiti jelo zahvalom Uzvišenom Allahu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko nakon jela kaže: ‘Elhamdu lillahil-lezi at’ameni haza ve rezekanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin! — Hvala Allahu, Koji me je ovim nahranio i opskrbio, bez snage i moći da ja to učinim!’, bit će mu oprošteni ranije učinjeni grijesi.” (Buhari i Muslim)

Pripremio: hfz. Edin Redžepović, prof.

www.el-asr.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta