Tekstovi

Allah voli one koji se kaju

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Koliko puta učinimo neki grijeh, bilo javno ili dok smo sakriveni od očiju ljudi? Koliko gibeta je izašlo iz naših usta i ušlo na naše uši? Koliko puta je naš pogled zalutao gdje nije dozvoljeno? Je li nam se ikada desilo da na računalu brišemo „history“ razmišljajući o tome što bi bilo da to netko vidi? Na računalu je lako obrisati povijest pretraživanja, ali meleci pišu sve i detaljno bilježe, a Allah je El-Besir (Svevideći) i El-Rekib (Budni, Onaj koji na sve motri). Kada spavamo, kada jedemo, kada ibadetimo i kada griješimo – Allah zaista sve vidi i sve zna. Ipak, naš otvoreni neprijatelj, prokleti šejtan, često nas navede da makar na trenutak zaboravimo na to da naš Gospodar sve motri pa lako zalutamo u grijeh. U Kur’anu Allah Uzvišeni nas upozorava i kaže: “I neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj otvoreni.” (Ez-Zuhruf, 62)

Ponekad se dogodi da počinimo grijeh, potom se pokajemo, pa ga ponovimo i tako ukrug…pa možda i pomislimo „Toliko puta isti grijeh činim, nema mi pomoći, nema ni smisla više da se kajem, sigurno ću ga opet ponoviti…“. Vjerojatno smo čuli uzrečicu „Nije sramota pasti, sramota je ne ustati.“ – razmislimo o tome. Ako zapadnemo u stanje očaja i dozvolimo prokletom šejtanu da nas odvuče od pokajanja, mi nismo ustali nakon pada već smo ostali ležati, a to nije ono što će nam pomoći. Mi vjernici smo svjesni da nam grijehe ne može oprostiti nitko osim našeg voljenog Gospodara, stoga koliko god puta da pogriješimo, ne odgađajmo pokajanje.

Ovdje ćemo u svrhu motivacije navesti nekoliko hadisa i ajeta vezanih sa pokajanje i Allahov oprost:

I tražite oprost od Gospodara svoga, i onda Mu se pokajte! – Gospodar moj je, uistinu, samilostan i pun ljubavi.“ (Hud, 90)

Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.“ (El Bekare, 222)

„Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prašta.“ (Nuh, 10)

Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti – naći će da Allah prašta i da je milostiv.“ (En- Nisa, 110)

“O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i on je milostiv.” (Ez-Zumer, 53.).

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ko se pokaje prije nego što Sunce izađe sa zapada, Allah će mu primiti tevbu.” (Muslim)

Svaki čovjek je grješnik, a najbolji su oni grješnici koji se kaju.’’ (Tirmizi)

I za kraj, vjernik svakako ne treba očajavati kada zapadne u grijeh, već požuriti sa pokajanjem i ne gubiti nadu u Alahovu milost, jer u 87. ajetu sure Jusuf, Allah kaže: „Samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost.”

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta