person wearing jacket and mask

Allah zna ono što je u srcima licemjera / Sura Munafikun

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

El-Munafiqun – licemjeri, jer govori o njihovom halu

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Pojašnjavanje bolesti licemjerstva i uporozavanje vjernika na licemjerstvo

Suru dijelimo u 2 cijeline:

1. Prvi dio u kojem Allah spominje bolesti licemjera i njihov loš bonton

2. Drugi dio u kojem Uzvišeni upozorava vjernike na munafike

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje pojašnjenjem da Allah zna ono što je u srcima licemjera, a završava pojašnjenjem da će Allah obračunati sve robove na Sudnjem danu i da je On apsolutno zna ono što rade Njegovi robovi.

Povezanost imena i intencija sure:

Sura govori o licemjerima pa nosi naziv po njima.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta