Problem i devijacije u društvu

Bestidnost i alkohol na Čevljanovićima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ove sramne slike, gdje jedan stari dedo, Bošnjak, grli polugolu plesačicu na koridi u Čevljanovićima su se mogle vidjeti prošle godine, a ni ove godine zasigurno ovaj skup, koji treba da se ponovo održi ovih dana, neće proći bez sramnih scena

Mnogo Bošnjaka, kako mladih generacija, tako i, kako smo vidjeli na ovoj slici, i starijih generacija, provodi svoje vrijeme pod šatorima u Čevljanovićima u društvu polugolih plesačica i s mnoštvom alkohola. Mnogima ne smeta mnoštvo novinara koji to sve snimaju ili slikaju, već se se bestidno odaju svojim požudama. Zaista je i više nego jadno i žalosno kada se omladina vidi u ovakvom stanju, a još je jadnije i žalosnije kada u nemoralnom stanju vidimo stare osobe, osobe kojima u tim godinama priliči da što više razmišljaju o preseljenju na ahiret, da sekunde svoga života na izmaku provode u pokajanju i džamijskom safu. Međutim, kako iz priloženog možemo vidjeti, nažalost, mnogi stariji Bošnjaci sate svoga života provode u najgoroj vrsti nemorala.

Ovakvo vrijeme i ovakve ljude najavio nam je u Poslanik u svojim hadisima u kojima je govorio o predznacima Sudnjega dana, navodeći da je jedan od tih predznaka i pojava razvrata i nemorala, rasprostranjenost zinaluka – bluda i vanbračnog intimnog odnosa među ljudima, i pojava nemoralnih staraca – bludnika. U dva Sahiha bilježi se od Enesa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od predznaka Sudnjega dana jeste nestanak ilma – znanja, a rasprostranjenost džehla – neznanja, ispijanje alkohola i javno činjenje bluda!” (Muttefekun alejhi)

Imam Kurtubi, rhm., rekao je: “Ovaj je hadis jedan od znakova istinitosti poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je obavijestio da će se desiti određene stvari – čemu smo mi svjedoci da su se obistinile, a pogotovu u ovom našem vremenu.” (Kitabul-Mufhim) Ako je ovako bilo rečeno za vrijeme imama Kurtubija, rhm., koji je umro prije 700 godina – pa šta tek reći za vrijeme u kojem smo mi danas, u kojem se jutrom i večeri razmišlja o tome kako će se zinaluk i blud počiniti!

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Na Sudnjemu danu Allah, dželle šanuhu, neće zboriti sa tri osobe, niti će ih očistiti, niti će u njih pogledati, a kaznit će ih bolnom patnjom: starac – bludničar, vladar – lažov i oholi siromah!” (Muslim)

Ma koliko zinaluk bio činjen pod velom tajne, on će na Sudnjem danu, ukoliko ga Allah, dželle šanuhu, ne oprosti, biti obznanjen tako što će ljudski organi o tome govoriti. U Kur’ani-kerimu se kaže: “Na Dan kada će protiv njih svjedočiti jezici njihovi i ruke njihove i noge njihove za ono što su radili.” (En-Nur, 24)

Od Ebu Malika el-Eš‘arija, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U mom ummetu će se pojaviti ljudi koji će ohalaljivati i dozvoljavati blud, svilu, alkohol i meazif – muzičke instrumente…” (Sahihul-Buhari, br. 5268; Sahih Ibnu Hibban, br. 6754) – ili će ohalaljivati ove harame i smatrati ih dozvoljenim, čak i pohvaljenim, ili će se ljudi odavati navedenim haramima i porocima kao da je u pitanju nešto što je halal!
***********

Međutim, čovjek ne treba da gubi nadu ako je činio neki od ovih grijeha, ili ih još uvijek čini, jer Uzvišeni kaže u Kur’anu: “I oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; – a ko to radi, iskusit će kaznu! Patnja će mu na onome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; Ali, onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je; Onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio!” (El-Furkan, 68)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta