Lijepi islam

Blago onom ko je musliman i ko je zadovoljan sa onim što mu je Allah podario

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Uzvišeni Allah, objavio je u Kur’anu: Oni ti prebacuju što su primili islam. Reci: ‘Ne prebacujte mi što ste islam primili; naprotiv, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite.”’ (El-Hudžurat, 17.)

Allah, dž.š., opskrbio je ljude neizmjernim blagodatima i Njegove blagodati se ne mogu izbrojati. Međutim, svaka blagodat koju posjedujemo na dunjaluku ima ograničenu korist, a nekada čak čovjek može posjedovati određene blagodati a da od njih nema nikakve koristi, kao što su mnogobrojna ukusna jela koja ljekar zabrani bolesniku zbog njegove bolesti, i sl.

Samo jedna blagodat koju nam je Milostivi Allah podario ima trajnu korist, odnosno, ona čovjeku koristi na ovome svijetu i na Ahiretu, a to je blagodat islama ili blagodat upute. I onaj ko prihvati islam i izvršava njegove propise onako kako je Allah naredio, on će postići korist na ovome svijetu i spas na Ahiretu. U tom smislu je hadis koji prenosi Fudale ibn Ubejd, u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem., rekao: ”Blago onom ko je upućen u islam, ko ima samo onoliko koliko mu je neophodno od nafake i zadovoljan je sa onim što ima.” (Tirmizi)

A u hadisu koji prenosi Abdullah ibn Amr ibn As, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Spašen je onaj ko primi islam i ko bude opskrbljen sa neophodnom nafakom i bude zadovoljan sa onim što mu je Allah dao.” (Muslim)

Pa, ko želi lijep i sretan život neka zna da to ne može ostvariti bez islama i života u islamu, kao što dolazi u ajetu: Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (En-Nahl, 97.)

Ako čovjek bude nagrađen za svoja dobra djela na Ahiretu, njegov vječni život bit će u Džennetu u kojem nema smrti, nema bolesti, nema tuge, nema brige i umora. To je vječni život koji je u znaku stalnog zdravlja, stalne sreće, stalne mladosti i užitka. Ko je okusio slast i užitak u pokornosti Allahu činjenjem dobrih djela, on nije zaokupljen prolaznim strastima i užicima, a onaj ko nije kušao slast i užitak u pokornosti Allahu, on je izgubio i dunjalučku i ahiretsku sreću.

Onaj ko je spoznao vrijednost blagodati islama, on vrijeme koristi u ibadetu, dobrim djelima i traganju za korisnim znanjem, odnosno u onome što će mu donijeti ugled, ponos, radost i sreću na dunjaluku te spas i sreću na Ahiretu, bez obzira na njegovo porijeklo i društveni status. Stoga, imajmo uvijek na umu ovu veličanstvenu Allahovu blagodat, blagodat islama i upute pa čuvajmo ovu poklonjenu milost i blagodat kao zjenicu oka, jer nema veće patnje i stradalništva od života bez Allahove upute i bez svjetla islama.

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić – saff.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta