Brak i islamska porodica

Da li je razvod braka mrzak Allahu?!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

 Baš mnogo ljudi se javlja s porodičnim problemima. Mnogi spominju da njihov život nema nikakvog smisla, ali ne žele da se razvedu samo zato što je razvod braka djelo koje mrzi Allah. S time u vezi treba znati sljedeće:

1- Hadis u kojem se spominje da je razvod braka Allahu najmrže dopušteno, je hadis u pogledu kojeg učenjaci imaju podijeljena mišljenja, da li je vjerodostojan ili ne. Velik broj hadiskih eksperata ovaj hadis smatrao je slabim, daif. I samim time, ovaj hadis se ne može koristiti kao dokaz za pomenutu tvrdnju.

2- Dio učenjaka, od kojih je i šejh Usejmin, smatrao je ovaj hadis neispravnim zbog kontradiktornosti u njegovom značenju, uz činjenicu da je daif, zato što je nemoguće da je nešto halal i dopušteno, a da to Allah mrzi.

3- Ako bi i prihvatili ovaj hadis da je vjerodostojan, u njemu samome je odgovor da je to dopušteno djelo. Naravno, dopušteno ako postoji razlog za time. A riječi ‘najmrži’ u hadisu bi se odnosile na razvod iz čista mira, onda kada za razvodom nema potrebe.

4- Islamski učenjaci analizirajući dokaze Kur’ana i Sunneta, spomenuli su da razvod braka / talak, nekada može biti haram, nekada važib, nekada mekruh, a nekada pohvalan postupak. Shodno okolnostima u kojima se bračni supružnici nalaze. Pa da je tačna konstatacija da je to ‘najmrže dopušteno djelo’ ne bi nekada razvod braka mogao biti vađib a nekada pohvalan postupak.

5- Supružnici treba da se potrude da održe brak. Ali sve to u granici dok to ima smisla. Ako supružnici vide da jednostavno nisu jedno za drugo, da žive u velikim patnjama, problemima, nekada razvod braka može biti milost za oba supružnika. Pa je neispravno u takvim situacijama kazati da treba saburati samo zbog toga što je to razvod najmrže dopušteno djelo Allahu.

6- Ovaj tekst nikako ne znači da se treba poigravati s razvodom. Niti znači da se ne treba maksimalno truditi da se brak sačuva. Ali znači da onog momenta kada brak izgubi svoju svrhu, kada supružnici budu sigurni da nisu jedno za drugoga, i da će ih daljnji zajednički život unazaditi, tada nema smetnje da se razvedu, a ne da žive na silu, a sve pod izgovorom, razvod je najmrže Allahu dozvoljeno djelo.

mr Elvedin Pezić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta