Akida

Da li Poslanik u kaburu čuje one koji ga dozivaju?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE:

Neki ljudi vjeruju da poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je “Šehid” i da je u Berzehu gdje nas čuje ako mu šaljemo salavate također ako tražimo njegovo zauzimanje (njegovom blizinom kod Allaha) kod Allaha.

ODGOVOR:

Hvala pripada Allahu.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je živ u svome kaburu u smislu zagrobnog života Berzeha, pa uživa Allahove blagodati koje mu je On pripremio kao nagradu za njegova velika dobra djela na ovom svijetu. Ali život u kaburu nije kao život na ovom svijetu, ili kao život na Ahiretu. Nego, život u Berzehu je između života na ovom svijetu i Ahireta. Tako da znamo da je umro kao što su drugi poslanici i ljudi umirali prije njega.

Allah kaže:
“Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan; ako ti umreš, zar će oni dovijeka živjeti?” (Prijevod značenja El-Enbijā’, 21:34)
“Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Lice Gospodara tvoga, Veličanstveno i Plemenito.” (Prijevod značenja Er-Rahmān, 55:26-27)
“Ti ćeš, zacijelo, umrijeti, a i oni će, također, pomrijeti.” (Prijevod značenja Ez-Zumer, 39:30)
Ima i drugih ajeta koji ukazuju da će Allah dati da on umre. Štaviše, ashabi, radijallahu anhum, su ga okupali, zamotali, klanjali mu dženazu i ukopali ga; da je bio živ u dunjalučkom smislu, nebi uradili ono što se radi i kada neko drugi umre.
Fatima, radijallahu anha, je pitala Ebu Bekra, radijallahu anh, za svoje nasljedstvo od svog oca, sallallahu alejhi ve sellem, jer je bila ubijeđena da je umro, i niko od ashaba, radijallahu anhu, nije se sa njom razišao u tome. Ali, Ebu Bekr, radijallahu anh, joj je odgovorio da se ništa ne nasljeđuje od vjerovjesnika.

Ashabi su se jednoglasno složili da izaberu halifu muslimana koji će naslijediti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i to su radili kada su postavili Ebu Bekra, radijallahu anh, kao halifu. Da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio živ u dunjalučkom smislu, nebi to uradili. Ovo ukazuje da je postojao koncenzus kod ashaba da je on zaista umro.

Kada su se fitne i problemi povećali za vrijeme vladavine Osmana i Alije, radijallahu anhum, a i prije toga, nisu išli kod mezara Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se savjetuju niti da ga pitaju za izlaz iz smutnji i problema, ili kako da ih riješe. Da je bio živ u dunjalučkom smislu, nebi zanemarili takvo nešto kada su bili u velikoj potrebi da ih neko spasi iz iskušenja i problema koji su ih okružili.
Što se tiče duše Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ona je u najvećem dijelu ‘Ilijjuna, jer je on najbolje stvorenje, i Allah mu je podario Vesileh koje je najuzvišenije mjesto u Džennetu.

Život u kaburu (Berzah) je poseban život. Poslanici i šehidi su živi u Berzehu kako Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Poslanici su živi i klanjaju u svojim kaburovima.” (Prenosi ga Munziri i Bejheki koji ga je ocijenio kao sahih zbog sličnih predaja u dva Sahiha.)
Allah kaže:
“I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli: ‘Mrtvi su!’ Ne, oni su živi, ali vi to ne znate!” (Prijevod značenja El-Bekare, 2:154)
Ovo je poseban život, čija je suština poznata samo Allahu. To nije kao život na ovom svijetu gdje duša ostaje u tijelu.

Osnova za mrtve jeste da oni ne čuju žive sinove Adema, jer Allah kaže:
“…a ti ne možeš one u grobovima dozvati.” (Prijevod značenja Fātir, 35:22)

Allah je potvrdio da oni koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozivao u islam ne čuju, kao što ne čuju ni mrtvi. Nema ništa u Kur’anu niti vjerodostojnom sunnetu što ukazuje da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, može čuti svaku dovu ili poziv od strane ljudi. Nego, potvrđeno je da jedino ono što dolazi do njega, sallallahu alejhi ve sellem, jesu salavati i selami onih koji donose salavate i selame na njega. Ovo je zabilježio Ebu Davud, 2041; sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Niko ne donese selame na mene osim da mi Allahu vrati dušu da bi mu uzvratio na selam.” Ovo ne znači da on čuje onog ko donosi selame. Nego, moguće je da on sazna za te selame kada mu meleci to prenesu.

Ako pretpostavimo da čuje riječi onih koji donose selame na njega, onda je to izuzetak iz općeg pravila, kao što je slučaj sa umrlim koji čuju topote koraka onih koji odlaze sa dženaze, kao što je slučaj sa ubijenim mušricima u bunaru na Bedru koji su čuli dozivanje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada im je rekao: “Jeste li našli istinito ono što vam je obećao vaš Gospodar? Jer smo mi doista našli istinitim ono što nam je naš Gospodar obećao.” (Vidjeti: Fetava el-Ledžneh el-Da’imeh, 1/313, 318, 321.)

Što se tiče dozivanja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i traženja direktno od njega, ovo je suština širka zbog kojeg je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslan da ga zabrani i da se bori protiv njegovih sljedbenika. Za više informacija o propisu toga pogledajte pitanja pod brojevima 10289, 11402, 1439. Molimo Allaha da vrati muslimane nazad na Pravi put. A Allah zna najbolje. Neka je salavat i selam od Allaha na Poslanika, njegovu porodicu i ashabe.

Odgovorio: Šejh Muhammed b. Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.info/en/21524

Preveo: Redžo Muratović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta