selective focus silhouette photography of man playing red-lighted DJ terminal

Da li se učenjaci razilaze oko zabrane muzike ?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Fascinantan podatak je i taj da su islamski učenjaci skoro u svakom hidžretskom stoljeću navodili konsenzus islamskih učenjaka da je muzika zabranjena, s tim da su bili različitih mezheba, mjesta i vremenskih razdoblja.
• *Zekerija ibn Jahja Sadži* navodi konsenzus u 3. stoljeću.
• *Imam Adžurri*, rahimehullah navodi konsenzus u 4. stoljeću.
• *Ebu Tajjib Et Taberi i Ibn Abdil Berr* u 5. stoljeću.
• *Ibnu Kudame i Ebul Kasim Ed Devleji* u 6. stoljeću.
• Ibnu Salah, Kurtubi, El Izz ibn Abdisselam ga navode u 7. stoljeću.
• Šejhul Islam ibn Tejmijje, Es Subki, Ibnu Redžeb, Ibnu Muflih* u 8. stoljeću.
• *El Iraki i El Bezazi el Hanefi* u 9. stoljeću.
• *Ibnu Hadžer El Hejtemi* u 10. stoljeću.
• *El Alusi i Ahmed Et Tahtavi* u 13. stoljeću.
• *El Gamari* u 14. stoljeću.
📚Stoga, možemo zaključiti da su sva četiri mezheba složni da je muzika HARAM!
Od *Malikija* su to naveli:
Ibn AbdilBerr u knjizi Temhid , Kurtubi u Tefsiru, Ibnul Kattan el Fasi i drugi.
Od *Šafija*:
Ibnu Salah, El Izz ibnu Abdisselam, Ibn Hadžer El Hejtemi, El Iraki.
Od *Hanbelija*:
Ibnu Kudame, ibnu Redžeb, ibnu Tejmije, Ibnu Muflih.
Od *Hanefija*:
Muhammed el Bezazi, Zejnudin el Kirmani, Ahmed Tahtavi.
🌏 Zanimljivo je i to da su svi navedeni iz različitih mjesta, tako da, nemoguće je reći da je to od njihove kulture, da to nije vezano za Islam, već za njihovu sredinu i kulturu.
Ibnu Abdil Berr i Kurtubi su iz Endelusa (današnja Španija i Portugal).
El Fasi i El Gamari su iz zemalja Magriba (Maroko, Alžir, Tunis).
Ibnu Kudame, Ibnu Tejmije, ibnu Redžeb su iz Šama (Sirija, Jordan, Palestina).
Ibnu Hadžer El Hejtemi i Tahtavi su iz Egipta.
El Iraki i El Alusi su iz Iraka.
Muhamed el Bezazi el Kurdi su iz Turske.. I mnogi drugi.
💯 Iz ovoga možemo zaključit da nema razilaženja među islamskom ulemom o zabranjenosti muzike. Pa kako se nakon dokaza Kur’ana, sunneta i idžmaa (konsenzusa) ummeta ljudi usude da opravdavaju muziku i da govore da nije haram?! Islamski učenjaci kažu da to mogu samo izjaviti neznalice, sljedbenici strasti i prohtjeva.
Allaha molimo da nas sačuva svega onoga čime Allah nije zadovoljan.
Amin.
🖋Altan Zenunović
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta