Savjeti

Da li voliš da te ljudi prihvate i zavole?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Evo nam lijeka za sve trenutke sprovedene pred ogledalom i za sve brige o tome da li ćemo se drugima dopasti, da li će me prihvatiti u razredu, hoću li se na halal način udati, da li ću se dopasti proscima, da li i da li….. uzmite lijek, bez recepta i plus je besplatan, zagarantovano izliječenje uz garanciju koja vrijedi dokle god postojiš, pa zašto da plaćaš za bolest kad je lijek besplatan?!

Kada analiziramo svoje stanje i usporedimo ga sa stanjima drugih, uvidjeti ćemo veliku sličnost u razmišljanju; u tome kako me drugi poimaju, prihvataju i vole. Velikoj većini ljudi konstantno je na umu kako da ih drugi zavole ili da budu popularni među svijetom. Pa tako možemo vidjeti ljude kako sprovode mnogo vremena pred ogledalom i gledaju da li će tim izborom frizure ili kombinacijom odjeće privući pozitivne komentare i biti primljeni u društvo.

Ovo se odvija na raznim nivoima, i nemoj nikako misliti da se to ne dešava i muslimanima koji prakticiraju vjeru. Neko to radi na ovaj a neko na onaj način. Neko se želi pohvaliti preko drugih ljudi, neko imetkom, neko ljepotom, neko svojim prakticiranjem islama; davanjem sadake, učenjem Kur’ana, obavljanjem noćnog namaza…. i čineći sve ovo samo da bi ljudi imali lijepo mišljenje o njima i da bi ih prihvatili.

O ljudi, zar bi to trebala biti granica razmišljanja?! Nisi ti takav kakav se prestavljaš ljudima, već si ti onakav kakav si kod Allaha. Allah negleda u našu vanjsku ljepotu i tjela, skojim želimo da pridobijamo ljude, On gleda naša srca i naša djela. Pa koliko smo sproveli vremena na čišćenju srca i naših djela od onog što Uzvišeni ne voli? Koliko često provjeravamo mobitel da nam nije stigla nova sms poruka, ili koliko često provjeravamo e-mail zbog nove pošte, koliko često provjeravamo računar da nema koji virus, a zaboravimo da provjerimo na naš odnos sa Allahom i koliko nam je On stvarno na umu, zaboravimo da trebamo Njegovu naklonost i blizinu da dobijemo. Ovdje treba da zastanemo i da prestanemo se zavaravati!

Ibn-Ebu-Hatim kazuje od Hasana Basrije, r.a., da je rekao: “Neki je čovjek rekao: ‘Ja ću robovati Allahu, dž.š., da će se o tome, zaista, pripovijedati.’ Niko ga za vrijeme namaskog vakta nije mogao vidjeti da nešto radi, osim da klanja. Prvi je ulazio u džamiju, a posljednji iz nje izlazio. Prošlo je tako sedam mjeseci a ljudi ga nisu poštovali i kada bi prolazio pored njih, govorili su: ‘Pogledajte onog licemjera!’ Počeo je tada da se preispituje i nakon izvjesnog vremena sam je sebi rekao: ‘Doista ja vidim da me ljudi spominju samo po zlu. Učinit ću da sva moja djela budu posvećena samo Allahu, dž.š.’ On u svom ibadetu nije ništa povećavao niti mijenjao osim srčanog nijeta. Nakon izvjesnog vremena, kada bi prolazio pored tih istih ljudi, oni su govorili: ‘Zaista je Allah, dž.š., spustio Svoju milost na tog čovjeka.‘ Hasan bi potom citirao: “One koji su vjerovali i dobra djela činili Svemilosni će sigurno voljenim učiniti.” (Merjem, 96.)

Evo nam lijeka za sve trenutke sprovedene pred ogledalom i za sve brige o tome da li ćemo se drugima dopasti, da li će me prihvatiti u razredu, hoću li se na halan način udati, da li ću se dopasti proscima, da li i da li….. uzmite lijek, bez recepta i plus je besplatan, zagarantovano izliječenje uz garanciju koja vrijedi dokle god postojiš, pa zašto da plaćaš za bolest kad je lijek besplatan?!

Allah Svemilosni će sigurno voljenim učiniti one koji budu vjerovali i dobra djela činili. To je terapija, jer On Uzvišeni upravlja srcima a ne tvoja frizura, odjeća, zavodničke oči, niti mobitel, auto…. nego On može dati da te zbog toga samo drugi zamrze i udalje se od tebe. Ti popravi svoju vezu sa Allahom a On će popraviti ono što je između tebe i ostalih Njegovih stvorenja.

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Zaista, kada Allah zavoli jednog Svog roba, pozove Džibrila i rekne mu: ‘O Džibrile, Ja volim toga i toga pa ga i ti voli.’ Džibril ga zavoli, a zatim pozove stanovnike nebesa i kaže: ‘Zaista Allah voli toga i toga, pa ga i vi volite.’ Zavole ga stanovnici nebesa, pa se ova riječ o njemu proširi na Zemlji. Zaista, kada Allah zamrzi jednog Svog roba, pozove Džibrila i rekne mu: ‘O Džibrile, ja mrzim toga i toga, pa ga i ti mrzi.’ Džibril ga zamrzi, a onda se pozovu stanovnici neba: ‘Zaista Allah mrzi toga i toga, pa ga i vi mrzite.’ Oni ga zamrze, a zatim se mržnja prema njemu proširi na Zemlji.” Muslim ga rivajeti od Suhejla, a Ahmed i Buharija od Ibn-Džurejdža, on od Musa ibn Utbeta, od Ebu-Hurejrea, a on od Poslanika, s.a.v.s.

Ibn-Ebu-Hatim prenosi od Ebu-Hurejrea da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada Allah zavoli jednog roba, pozove Džibrila: ‘Ja sam zavolio toga, pa ga i ti voli.’ Pa se to proglasi na nebu, a zatim se ljubav prema njemu spusti na stanovnike Zemlje“, a to je značenje Allahovih riječi: “One koji su vjerovali i dobra djela činili Svemilosni će sigurno voljenim učiniti.” Ovo bilježi Muslim i Tirmizi, koji kaže da je hadis hasen- sahih.

Pa zato:

ti sestro koja se nisi pokrila, pokrij se jer ćeš tako biti voljena,

o ti koji još nisi čvrst na namazu, budi ustrajan i čvrst jer tako ćeš biti voljen,

ti koji razmišljaš da pustiš bradu ali se bojiš reakcije drugih i šta će oni misliti o tebi, pusti je iz pokornosti Poslaniku, s.a.w.s., pa ćeš tako biti voljen,

o ti koji si Allahu nepokoran, pokori se Njemu i bićeš voljen…

o ti koji nemaš društva, posveti se Islamu pa nećeš ostati sam,

O ljudi! Zavoliće vas Onaj koji vas je stvorio, pa zar ima priječe i veće ljubavi?!
Ibn ‘Abbas prenosi da je Božiji Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ko razljuti Allaha kako bi zadovoljio ljude – Allah će te ljude protiv njega okrenuti. Ko rasrdi ljude kako bi zadovoljio Allaha – On će udobrovoljiti ljude koje je On rasrdio zbog Njega! On će uljepšati njega, njegov govor i djelo u njihovim očima.

Gledaj da te Allah zavoli! A kad te On zavoli onda će gledati da ti udovolji onome što ti tražiš. A ako ti istinski voliš Allaha onda ćeš gledati da se Njemu pokoriš u onome što On želi.

prof. Abdulah Mujic

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta