Hadisi
red rose flower on gray fabric sofa

Dajte poklone jedni drugima – zavoljećete se

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, priča da je Vjerovjesnik, sallallāhu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Kada bih bio pozvan na cjevanicu ili koljenicu,[1] ja bih se odazvao, a kada bi mi one bile poklonjene, primio bih.[2]

Od sunneta (prakse) Poslanika, ‘alejhisselam, je primanje hedije (poklona), a nikako odbijanje, osim ako se za to ima opravdan razlog. Od Saba ibn Džessame el-Lejsija, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je on Božijem Poslaniku, ‘alejhisselam, dok se nalazio u Ebvau (ili Veddanu), poklonio zebru, ali mu ju je Božiji Poslanik, ‘alejhisselam, vratio. Pa kad je (nakon toga) Božiji Poslanik, ‘alejhisselam, vidio izraz njegovog lica, rekao je: „Vraćam ti je samo zato što sam u ihramu![3]

Odavno je rečeno „Dajte poklone jedni drugima – zavoljećete se”, hedijom ćeš pridobiti srce tvoga brata (muslimana), pridobiti njegovu ljubav i odagnati mržnju i zlobu iz njegovih grudi. Poklon se može dati među braćom, komšijama, prijateljima kao što je Aiša, radijallahu ‘anha, željela da uruči hediju jednoj od svoje dvije komšinice, ali nije se mogla odlučiti kojoj. Od Aiše se prenosi da je rekla: „O Allāhov Poslaniče, imam dvije komšinice pa kojoj od njih da uručim hediju? Poslanik, ‘alejhisselam, odgovori – Onoj čija su ti vrata bliža.[4]

[1] Tj. na gozbu makar bila od nečega beznačajnog, odazvao bih se kako bih unio sreću u srce onoga ko me je pozvao. (op.rev.)

[2] Buhari – poglavlje o poklonima (2568), en-Nesa’i – poglavlje o svadbenoj gozbi (6609).

[3] Muslim – poglavlje o hadždžu (1193), Ahmed (3417).

[4] Buhari – poglavlje o poklonima (2295).

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta