Smrt i sudnji dan

Dan kada će čovjek bježati od svoga djeteta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Naučnici su izvršili jedan eksperiment u kojem su jednu kokoš sa malim pilićima stavili u jednu prostoriju u kojoj su zagrijavali pod na kojem su stajali. Kada se pod ugrijao do te mjere da je postao poprilično vruć, kokoš se sagela i mali pilići su poskali na leđa svoje majke da bi se na taj način spasili od vreline poda. Međutim, kada se toplina poda toliko povećala da je ni kokoš više nije mogla trpjeti, ona je zbacila svoje piliće sa leđa i stala na njih kako bi se ona sama spasila. U sličnoj situaciji naći će se ljudi na Sudnjem danu…

Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu: “A kad dođe glas zaglušujući – na Dan kada će čovjek od brata svoga ‎pobjeći, i od majke svoje i od oca svoga, i od drúge svoje i od sinova svojih. Toga ‎dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti.” (Abese, 33–37) Na ovom svijetu čovjek bi učinio sve za svoje dijete, da ga spasi, pa čak bi dao i svoj život, međutim, kada čovjek ugleda Džehennem i kazne u njemu, od žestine straha zaboravit će na sve druge.

Porodične veze će izgubiti svoj značaj. Jedini cilj će biti da se izbjegne Allahova ‎kazna. Da bi to postigli, ljudi će biti spremni da žrtvuju sopstvene roditelje, supružnike, ‎djecu, braću ili sestre:‎ “Onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina. A brda kao vuna šarena. ‎Kada bližnji neće bližnjega ništa pitati, iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi ‎jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim, i ženom ‎svojom, i bratom svojim, i porodicom svojom koja ga štiti, i svima ostalima na ‎Zemlji – samo da se izbavi.” (El-Mearidž, 8–14).

Tog Dana ljudi će vidjeti svoju porodicu i rodbinu, ali će od njih bježati i sklanjati se, jer strah će biti nepojmiv, a izlaz neizvjestan. Taj Dan će biti posebno težak nevjernicima i onima koji su zanemarili svoju djecu u pogledu islamskog odgoja, pa su ta djeca čitav svoj ovodunjalučki život proživjela u nepokornosti Uzvišenom Allahu, tako da će takvi roditelji i njihova djeca biti najveći neprijatelji na Sudnjem danu.

Najbolja imovina koju čovjek može donijeti sa sobom pred Uzvišenog Allaha jesu ‎dobra djela koja je uradio samo da bi postigao Njegovo zadovoljstvo, međutim, oni koji su negirali vjeru (din) i sumnjali u Sudnji dan, nisu smatrali neophodnim ‎da se pripreme za ovaj neizbježni događaj i oni su proveli život na ovom svijetu ‎prikupljajući prolazno bogatstvo dunjaluka i slijedeći svoje egoistične prohtjeve.‎ Na Sudnjem danu obuzet će ih kajanje koje nikada neće prestati:‎ “I reći: ‘Teško nama, ovo je – Sudnji dan!’ Da, ovo je Dan strašnog suda u ‎koji vi niste vjerovali!” (Es-Safat, 20–21)

Tog dana čovjek neće imati koristi od svog bogatstva, jer u jednom hadisu se spominje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nevjernik će biti doveden na Dan proživljenja i bit će upitan: ‘Kada bi imao zlata ‎toliko da njime možeš ispuniti cijelu zemlju, da li bi ga dao kako bi se iskupio?’, a on će ‎odgovoriti: ‘Da.’ Onda će mu se kazati: ‘Od tebe je traženo mnogo lakše i manje od ‎toga, ali si odbio – da nikoga ne pridružuješ Allahu.’” (Buhari)
______________________________________

Imajući u vidu navedeno, možemo shvatiti da je od neizmjerne važnosti da čovjek na ovom svijetu, za svog života, odgoji sebe u okrilju islama, da izvršava ono što mu je njegov Gospodar naredio, a da se kloni onoga što je Uzvišeni Allah zabranio, a zatim da mu jedna od najvažnijih stvari u životu bude da odgoji svoju djecu u islamu, kako bi im na taj način podario dobro oba svijeta, i kako on i njegova porodica ne bi bili od onih izgubljenih u Danu kada Uzvišeni Allah ponovo proživi ljude radi suđenja.

Jer, na ovom dunjaluku Uzvišeni Allah nam je podario mnogo vremena, godine i godine koje provedemo sa svojom porodicom i koje, između ostalog, trebamo da iskoristimo u islamskom odgoju svoje djece i pozivanju bliže rodbine u pokornost Plemenitom Allahu. Međutim, ako ovo vrijeme ne iskoristimo na pravi način, onda trebamo biti svjesni da onog trenutka kada svima nama dođe Melek smrti, od tada prestaju te veze i od tada će se svako brinuti samo za sebe i poslije toga nećemo ni pomisliti da drugome priteknemo u pomoć niti ćemo to biti u stanju. A, ako budemo od onih koji su pokorni svome Stvoritelju i na tom putu odgojimo i svoju djecu, Uzvišeni Allah će nas, iz Svoje milosti, ponovo spojiti sa njima u Džennetu u kojem ćemo vječno ostati.

Uzvišenog Allaha molimo da budemo od onih koji će Mu biti pokorni i molimo Ga da nas sastavi sa našim najmilijim u džennetskim baščama!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta