Problem i devijacije u društvu

Definicija i opasnosti gibeta i nemimeta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Koja je razlika između gibeta i nemimeta?

Nemimet je tračanje, gibet ogovaranje, a Ibn Hadžer je definirao nemimet ovako: „Nemimet je prenošenje tuđih riječi sa ciljem da se ljudi zavade, bez obzira da li osoba za to znala ili ne, a gibet je pominjanje neke osobe u njenom odsustvu po onome što ta osoba ne voli i nije time zadovoljna.„

Uzvišeni Allah u Časnom Kur’anu nas upozorava da ne ogovaramo jedni druge, te uspoređuje to sa jedenjem mesa svoga umrlog brata:  „O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, nekā sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha; Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.“ (El-Hudžurat, 12.)

U hadisu koji se prenosi od Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitaoZnate li šta je to gibet?” Rekoše: “Allah i Njegov Poslanik (sallallahu alejhi ve sellem), najbolje znaju.” Reče: “Da spomeneš svoga brata sa onim što mu je odvratno.” Bi rečeno: “A ako je tačno to što kažem o svome bratu?” Reče: “Ako je tačno to što si o njemu rekao, ogovorio si ga, a ako nije, onda si ga potvorio.” (Muslim)

Što se sve ubraja u gibet?

U gibet se ubraja spominjanje sljedećeg:

  • Nečije tjelesne mane
  • Spominjanje nečijeg porijekla (npr.,otac mu je bio pijanica)
  • Spominjanje njegovog ponašanja (npr. ohol)
  • Spominjanje nečijih loših djela (npr. kradljivac, lažac…)
  • Spominjanje nečije odjeće (npr., taj i taj nosi prljavu odjeću)
  • Spominjanje nečijeg djeteta / odgoja
  • Spominjanje nečije žene (npr., „ona upravlja njime“ itd)

Prema svemu navedenom, nema izgovora u onome što naš narod ima običaj reći :“Pa tako jest, ja ne lažem..“ itd., sve je to gibet, a na što ukazuje i sljedeći hadis :

Bilježi se kako je Aiša, radijallahu anha, rekla Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, za Safiju, radijallahu anha: “Vidi Safije, o Poslaniče nekako je niska!” – aludirajući na njen mali rast.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, joj reče: “Ne ogovaraj je!”, a Aiša na to reče: “Rekla sam samo ono što jeste.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Rekla si takve riječi, koje kad bi se pomiješale sa morem, zamutile bi ga. (Tirmizi)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem., rekao: ”Znate li ko je bankrotirao?” Ashabi odgovoriše: ”Onaj koji nema novca ni imetka”, a Allahov Poslanik na to odgovori: ”Zaista je pravi bankrot iz moga onaj ko dođe na Sudnji dan sa namazom, postom, zekatom, a na dunjaluku je ovoga opsovao, onoga potvorio, ovoga zakinuo, onoga udario ili ubio. Pa će se svakom od njih dati od njegovih dobrih djela, a ako nestane njegovih dobrih djela, prije nego namiri ono što je dužan ljudima, onda će se uzeti od njihovih grijeha, pa će se njemu natovariti i bit će bačen u džehennemsku vatru.” (Muslim)

Savjet svima nama je da kada idući put poželimo nekoga ogovoriti/tračati/potvoriti, da se prisjetimo spomenutog hadisa i zapitamo se želimo li pokloniti svoja dobra djela osobi koju smo krenuli ogovarati? A potom se prisjetimo svojih grijeha i nedjela, pa se zapitajmo da li bi nam bilo drago kada bi netko nama rekao o tim grijesima, a kamoli kada bi ih pričao iza naših leđa i bez našeg znanja? 

 

 

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta